Personkort bilde
Photo: Tommy Hansen

Eikeland, Sveinung

Rektor Universitehtajođiheaddjit
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 • Eikeland, Sveinung. Indigenous agency in global systems. (Fulltekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016721000280?via%3Dihub Journal of Rural Studies 2021; Volum 82. ISSN 0743-0167.s 253 - 261.s doi: 10.1016/j.jrurstud.2021.01.028.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Samisk politikk og industriell utvikling i nord. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.s 74 - 99.

 • Eikeland, Sveinung. Mellom stat, samepolitikk og kommunar. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.s 193 - 220.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Samepolitikkens plass i utviklingsprosesser i nord. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021; Volum 62 (02). ISSN 0040-716X.s 154 - 175.s doi: 10.18261/issn.1504-219X-2021-02-02.

 • Eikeland, Sveinung; Nilsen, Trond. Local content in emerging growth poles: Local effects of multinational corporations' use of contract strategies. Norsk Geografisk Tidsskrift 2016; Volum 70 (1). ISSN 0029-1951.s 13 - 23.s doi: 10.1080/00291951.2015.1108361.

 • Eikeland, Sveinung. Et samisk hjemland i nord?. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.s 38 - 61.

 • Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung. Samepolitikken i den nye utviklingen i nord. (http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Samfunnsfag/Statsvitenskap/Nordomraadene-i-endring) Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.s 13 - 37.

 • Eikeland, Sveinung; Nilsen, Trond; Taylor, Andrew. Re-evolution of growth pole settlements in northern peripheries? reflecting the emergence of an LNG hub in Northern Australia with experience from Northern Norway. (http://www.e-elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781784711962/) Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781784711962.s 220 - 245.

 • Eikeland, Sveinung. Building a High North Growth Pole: The Northern Norwegian City of Hammerfest in the Wake of Developing the "Snow White" Barents Sea Gas field. Journal of Rural and Community Development 2014; Volum 9 (1). ISSN 1712-8277.s 57 - 71.

 • Normann, Roger Henning; Abelsen, Birgit; Farsund, Arild Aurvåg; Eikeland, Sveinung; Fosse, Jens Kristian; Hidle, Knut; Kvidal, Trine. Regional samhandling for innovasjon. (https://www.cappelendammundervisning.no/undervisning/product-detail.action?id=161423) Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-38331-2.s 273 - 300.

 • Eikeland, Sveinung. Regionale innovasjonsstrategiers kompleksitet: Spillet om det globale klimaet og miljøinnovasjoner i nord. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-38331-2.s 249 - 272.

 • Eikeland, Sveinung. Frå stat til region - og tilbake? Nordnorske innovasjonssystem under nordområdesatsinga. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1050-3.s 98 - 117.

 • Eikeland, Sveinung; Nilsen, trond; Karlstad, Stig Halgeir. Åpningen av Barentshavet: Skapes en ny nordlig vekstpol i den norske oljeøkonomiens nordlige periferi?. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 147 - 168.

 • Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung. Megaprojects and regional reform. Journal of Nordregio 2009. ISSN 1650-5891.

 • Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung. A state companies` regional dilemmas. Journal of Nordregio 2008. ISSN 1650-5891.

 • Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung. Nord i petroleumsnæringens hender?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2007. ISSN 0805-083X.

 • Eikeland, Sveinung; Riabova, Larissa; Ivanova, Lyudmila. Northwest Russian Fisheries after the disintegration of the USSR: Market Structure and Spatial Impacts. Polar Geography 2005. ISSN 1088-937X.

 • Eikeland, Sveinung; Eythorsson, Einar; Ivanova, Lyudmila. From Management to Mediation: local Forestry Management and the Forestry Crisis in Post-Socialist Russia. Environmental Management 2004; Volum 33 (3). ISSN 0364-152X.s 285 - 293.

 • Eikeland, Sveinung. Utvikling i periferiregionen Nord-Troms og Finnmark under 1990-tallets politiske og økonomiske regimer. Tapir Akademisk Forlag 2004 ISBN 8251919363.s 117 - 146.

 • Eikeland, Sveinung; Riabova, Larissa. The Battle for the Resource Rent: Securing the Profit from Forest and Fish Resources in Northern Russia Post 1990. Europe-Asia Studies 2002. ISSN 0966-8136.

 • Eikeland, Sveinung; Riabova, Larissa. Transition in a cold climate: management regimes and rural marginalisation in Northwest Russia. Sociologia Ruralis 2002. ISSN 0038-0199.

 • Eikeland, Sveinung. Coping with declining income opportunities in Norwegian rural households. Belgeo 2001. ISSN 1377-2368.

 • Eikeland, Sveinung; Lie, Ivar. Pluriactivity in Rural Norway. Journal of Rural Studies 1999. ISSN 0743-0167.

 • Eikeland, Sveinung. New Rural Pluriactivity? Household Strategies and Rural Renewal in Norway. Sociologia Ruralis 1999. ISSN 0038-0199.

 • Eikeland, Sveinung. Flexibility in Northern Waters. 1998 ISBN 0-85238-257-X.s 90 - 102.

 • Eikeland, Sveinung. Fleksibilitet og berekraft Økologiske konsekvensar av fleksibilitet i fisket. Tidsskrift for samfunnsforskning 1997; Volum 38 (1). ISSN 0040-716X.s 70 - 95.

 • Eikeland, Sveinung. Kva fortel livsløpsanalysar om utviklingsproblema på Finnmarkskysten?. Tidsskrift for samfunnsforskning 1991. ISSN 0040-716X.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.s 258 - 283.

 • Eikeland, Sveinung; Selle, Per; Angell, Elisabeth. Nordområdepolitikken sett fra nord. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1050-3.

 • Eikeland, Sveinung; Dølvik, Tor; Lesjø, Jon Helge; Selstad, Tor. Kommune Norges Framtid. Kommuneforlaget AS 1991 ISBN 82-7242-805-9.

 • Eikeland, Sveinung. Grøn næringsutvikling i Aust-Finnmark. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.s doi: https://www.nordnorskdebatt.no/gron-naringsutvikling-i-aust-finnmark/o/5-124-112429.

 • Eikeland, Sveinung. Tilgjenge, fleksibilitet, data og Normanutvalet. Khrono.no 2020. ISSN 1894-8995.

 • Täres, Jukka; Eikeland, Sveinung; Koivurova, Timo. Arctic Smart Specialization Strategies for Sustainable Development. 2020.

 • Eikeland, Sveinung. Nordområdepolitikkens regionnivå. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Eikeland, Sveinung; Hernes, Hans-Kristian. Nordområdepolitikken i en brytningstid - Nr. 31. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Eikeland, Sveinung; Hernes, Hans-Kristian. Nordområdepolitikken i en brytningstid. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Eikeland, Sveinung. Demografiens forbannelse. Dagsavisen 2019. ISSN 1503-2892.

 • Eikeland, Sveinung. Post Nesna: Kva no?. Klassekampen 2019. ISSN 0805-3839.

 • Eikeland, Sveinung. Post Nesna. Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Husebekk, Anne; Ruud, Kenneth; Eikeland, Sveinung; Gotaas, Geir. Arctic Advanced Education and Research. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-20556-0.s 133 - 141.s doi: 10.1007/978-3-030-20557-7_9.

 • Eikeland, Sveinung; Husebekk, Anne. Gjennom Nord-Noreg til Arktis. Ottar 2018 (319). ISSN 0030-6703.s 3 - 7.

 • Eikeland, Sveinung. Demografiens forbannelse. Kommunekonferanse 2018-11-08 - 2018-11-08 2018.

 • Eikeland, Sveinung. Kor er alle regionalistar hen?. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.

 • Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung. Allocation, interaction or negotiation? Developing models in marginal northern economies.. Konferanse 2017-03-03 - 2017-03-03 2017.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Indigenous influence in large scale industrial projects in the Arctic?. ICASS IX 2017 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung. Samene og det nye nord. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 39 - .

 • Eikeland, Sveinung. Med OECD til Nord-Norge. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Eikeland, Sveinung. Norsk pelsdyrnæring - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?. 2014 ISBN 978-82-583-1219-9.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Josefsen, Eva; Selle, Per. Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012. 2013 ISBN 978-82-7571-228-6.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Lie, Ivar; Myhr, Sindre; Grünfeld, Leo; Nygaard, Vigdis; Pedersen, Paul. Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene. 2012; Volum 2012 (2) ISBN 978-82-7571-214-9.

 • Eikeland, Sveinung. Governing, abdication or governance? The Norwegian State in new Northern Innovation Processes. 6 th Regional Innovation Policy Seminar 2011-10-12 - 2011-10-14 2011.

 • Eikeland, Sveinung; Rolland, Carsten Gade. Nordområdeneldinga og høgskolens rolle. Altaposten 2011.

 • Eikeland, Sveinung. Nordområdepolitkken sett frå nord. Politisk fylkeskonferanse 2011-12-10 - 2011-12-11 2011.

 • Eikeland, Sveinung. Nordområdepolitikken og kommunene. Dialogkonferanse mellom Fylkesmannen i Finnmark og kommunene 2011-11-30 - 2011-12-01 2011.

 • Eikeland, Sveinung. Sport, tourism and place development. The Gargia Conference 2011 2011-10-19 - 2011-10-20 2011.

 • Eikeland, Sveinung. Regional development out of a High North Perspective. Living in the North 2011-09-30 - 2011-10-01 2011.

 • Eikeland, Sveinung. Rom for regional politikk?. Frodige Finnmark 2011-09-04 - 2011-09-06 2011.

 • Ødegård, Jack Arild; Bjørkvoll, Thor; Boyd, Rognvald; Eikeland, Sveinung; Eldby, Jørn; Emaus, Per Arne; Ladam, Yves; Lie, Ivar; Monsen, Bodil Elisabeth; Nilsen, Rune; Nilssen, Inge Berg; Nordvåg, Terje; Ringdalen, Eli; Rushfelt, Øyvind; Sandvik, Karstein; Syvertsen, Freddy; Wakelin, Ross. Geonor - Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene. (Fulltekst: https://docplayer.me/2985914-Geonor-industriell-verdiskaping-basert-pa-geologiske-ressurser-i-nordomradene-innleding-og-sammendrag-metaller-og-mineraler.html 2010.

 • Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung; Karlstad, Stig Halgeir; Nilssen, Inge; Ness, Christen. Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Snøhvit.. 2008.

 • Arbo, Peter Nicolai; Eikeland, Sveinung; Hervik, Arild. Regionale ringvirkninger av olje- og gassnæringen. En oppsummering av foreliggende kartlegginger. (Fulltekst: http://www.finnmark.norut.no/norut_alta_lt/publikasjoner/rapporter/regionale_ringvirkninger_av_olje_og_gassn_ringen_en_oppsummering_av_foreliggende_kartlegginger 2007 (2007:4) ISBN 82-7571-154-1. ISSN 1503-9773.

 • Eikeland, Sveinung. "Territorial Social Cohesion Impacts", p 210-260 in ESPON Action 2.1.5: Territorial Impacts of European Fisheries Policy.. 2006.

 • Eikeland, Sveinung; Johansson, Staffan; Lie, Ivar. Aktivitetssone på Nordkalotten?. 2002.

 • Hervik, Arild; Eikeland, Sveinung; Nilsson, Jan Evert; Selstad, Tor; Stølen, Nils Martin; Rye, Mette. Differensiert arbeidsgiveravgift : kunnskapsstatus. 2001 (0105) ISBN 82-7830-044-5. ISSN 0806-0789.

 • Røkenes, Arild; Eikeland, Sveinung; Jakobsen, Birgit; Malkova, Tamara; Riabova, Larissa. Murmansk Forest Sector. Situation report and Research problem. 1999 ISBN 82-7071-184-5.

 • Eikeland, Sveinung. Evaluering av tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark. 1997.

 • Lie, Ivar; Røkenes, Arild; Eikeland, Sveinung. Personretta lærervirkemidler i Nord-Norge. Evaluering av lærerdekning og stabilitet i 1993-1996. 1997.

 • Eikeland, Sveinung. Grøn næringsutvikling i Aust-Finnmark. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.s doi: https://www.nordnorskdebatt.no/gron-naringsutvikling-i-aust-finnmark/o/5-124-112429.

 • Eikeland, Sveinung. Tilgjenge, fleksibilitet, data og Normanutvalet. Khrono.no 2020. ISSN 1894-8995.

 • Täres, Jukka; Eikeland, Sveinung; Koivurova, Timo. Arctic Smart Specialization Strategies for Sustainable Development. 2020.

 • Eikeland, Sveinung. Nordområdepolitikkens regionnivå. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Eikeland, Sveinung; Hernes, Hans-Kristian. Nordområdepolitikken i en brytningstid - Nr. 31. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Eikeland, Sveinung; Hernes, Hans-Kristian. Nordområdepolitikken i en brytningstid. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Eikeland, Sveinung. Demografiens forbannelse. Dagsavisen 2019. ISSN 1503-2892.

 • Eikeland, Sveinung. Post Nesna: Kva no?. Klassekampen 2019. ISSN 0805-3839.

 • Eikeland, Sveinung. Post Nesna. Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Husebekk, Anne; Ruud, Kenneth; Eikeland, Sveinung; Gotaas, Geir. Arctic Advanced Education and Research. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-20556-0.s 133 - 141.s doi: 10.1007/978-3-030-20557-7_9.

 • Eikeland, Sveinung; Husebekk, Anne. Gjennom Nord-Noreg til Arktis. Ottar 2018 (319). ISSN 0030-6703.s 3 - 7.

 • Eikeland, Sveinung. Demografiens forbannelse. Kommunekonferanse 2018-11-08 - 2018-11-08 2018.

 • Eikeland, Sveinung. Kor er alle regionalistar hen?. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.

 • Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung. Allocation, interaction or negotiation? Developing models in marginal northern economies.. Konferanse 2017-03-03 - 2017-03-03 2017.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per. Indigenous influence in large scale industrial projects in the Arctic?. ICASS IX 2017 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung. Samene og det nye nord. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 39 - .

 • Eikeland, Sveinung. Med OECD til Nord-Norge. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Eikeland, Sveinung. Norsk pelsdyrnæring - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?. 2014 ISBN 978-82-583-1219-9.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Josefsen, Eva; Selle, Per. Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012. 2013 ISBN 978-82-7571-228-6.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Lie, Ivar; Myhr, Sindre; Grünfeld, Leo; Nygaard, Vigdis; Pedersen, Paul. Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene. 2012; Volum 2012 (2) ISBN 978-82-7571-214-9.

 • Eikeland, Sveinung. Governing, abdication or governance? The Norwegian State in new Northern Innovation Processes. 6 th Regional Innovation Policy Seminar 2011-10-12 - 2011-10-14 2011.

 • Eikeland, Sveinung; Rolland, Carsten Gade. Nordområdeneldinga og høgskolens rolle. Altaposten 2011.

 • Eikeland, Sveinung. Nordområdepolitkken sett frå nord. Politisk fylkeskonferanse 2011-12-10 - 2011-12-11 2011.

 • Eikeland, Sveinung. Nordområdepolitikken og kommunene. Dialogkonferanse mellom Fylkesmannen i Finnmark og kommunene 2011-11-30 - 2011-12-01 2011.

 • Eikeland, Sveinung. Sport, tourism and place development. The Gargia Conference 2011 2011-10-19 - 2011-10-20 2011.

 • Eikeland, Sveinung. Regional development out of a High North Perspective. Living in the North 2011-09-30 - 2011-10-01 2011.

 • Eikeland, Sveinung. Rom for regional politikk?. Frodige Finnmark 2011-09-04 - 2011-09-06 2011.

 • Ødegård, Jack Arild; Bjørkvoll, Thor; Boyd, Rognvald; Eikeland, Sveinung; Eldby, Jørn; Emaus, Per Arne; Ladam, Yves; Lie, Ivar; Monsen, Bodil Elisabeth; Nilsen, Rune; Nilssen, Inge Berg; Nordvåg, Terje; Ringdalen, Eli; Rushfelt, Øyvind; Sandvik, Karstein; Syvertsen, Freddy; Wakelin, Ross. Geonor - Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene. (Fulltekst: https://docplayer.me/2985914-Geonor-industriell-verdiskaping-basert-pa-geologiske-ressurser-i-nordomradene-innleding-og-sammendrag-metaller-og-mineraler.html 2010.

 • Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung; Karlstad, Stig Halgeir; Nilssen, Inge; Ness, Christen. Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Snøhvit.. 2008.

 • Arbo, Peter Nicolai; Eikeland, Sveinung; Hervik, Arild. Regionale ringvirkninger av olje- og gassnæringen. En oppsummering av foreliggende kartlegginger. (Fulltekst: http://www.finnmark.norut.no/norut_alta_lt/publikasjoner/rapporter/regionale_ringvirkninger_av_olje_og_gassn_ringen_en_oppsummering_av_foreliggende_kartlegginger 2007 (2007:4) ISBN 82-7571-154-1. ISSN 1503-9773.

 • Eikeland, Sveinung. "Territorial Social Cohesion Impacts", p 210-260 in ESPON Action 2.1.5: Territorial Impacts of European Fisheries Policy.. 2006.

 • Eikeland, Sveinung; Johansson, Staffan; Lie, Ivar. Aktivitetssone på Nordkalotten?. 2002.

 • Hervik, Arild; Eikeland, Sveinung; Nilsson, Jan Evert; Selstad, Tor; Stølen, Nils Martin; Rye, Mette. Differensiert arbeidsgiveravgift : kunnskapsstatus. 2001 (0105) ISBN 82-7830-044-5. ISSN 0806-0789.

 • Røkenes, Arild; Eikeland, Sveinung; Jakobsen, Birgit; Malkova, Tamara; Riabova, Larissa. Murmansk Forest Sector. Situation report and Research problem. 1999 ISBN 82-7071-184-5.

 • Eikeland, Sveinung. Evaluering av tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark. 1997.

 • Lie, Ivar; Røkenes, Arild; Eikeland, Sveinung. Personretta lærervirkemidler i Nord-Norge. Evaluering av lærerdekning og stabilitet i 1993-1996. 1997.

 • [Loading...]