Åse Bårdsen • Nina Foss, Åse Bårdsen :
  Playful reflection An investigation into the kindergarten project “Play in physiotherapy with children”
  Action Learning: Research and Practice 2013 DOI
 • Filip Maric, Åse Bårdsen, Liv Johanne Nikolaisen :
  Rød tråd om grønn fremtid: Slik satser vi på bærekraft
  Fysioterapeuten 2023
 • Filip Maric (PhD), Liv Johanne Nikolaisen, Åse Bårdsen :
  Physiopunk Vol. 1 Speculative fiction for future physiotherapies
  Open Physio Journal 2021 ARKIV / DOI
 • Filip Maric (PhD), Liv Johanne Nikolaisen, Åse Bårdsen :
  Physiopunk Vol 1
  Open Physio Journal 2021 ARKIV / DOI
 • Filip Maric (PhD), Liv Johanne Nikolaisen, Åse Bårdsen :
  Physiopunk Vol 1 Spekulativ fiksjon for fremtidige fysioterapier
  Open Physio Journal 2021 ARKIV / DOI
 • Nina Foss, Åse Bårdsen :
  Playful reflection: an investigation into the kindergarten project "Play in physiotherapy with children"
  2013
 • Åse Bårdsen, Eline Thornquist :
  Må vi trene for å ha god helse? :
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2010 OMTALE
 • Åse Bårdsen, Eline Thornquist :
  Må vi trene for å ha god helse? :
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2010
 • Kari Doseth Opstad, Åse Bårdsen :
  Barns Skapende og utforskende aktiviteter - basebarnehagenes muligheter og utfordringer
  2009
 • Mia Lervik, Kari Doseth Opstad, Åse Bårdsen :
  Rommet som rammefaktor for barns læring og utvikling
  2008 OMTALE

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →