No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Oahpaheaddjeoah. ja pedagog. hakon.folkenborg@uit.no 77660438 TROM ILP-bygget 4.049

Håkon Rune Folkenborg • Folkenborg, Håkon Rune. Skiftende forestillinger om det samiske i samfunnsfaglige læreplaner i norsk grunnskole. Aalborg Universitetsforlag 2017 (6) ISBN 978-87-7112-651-8. ISSN 2246-2023.s 71 - 113.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Fortidsforestillinger og dannelse. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-017815.s 46 - 62.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Nordområdebegrepet - innhold, bakgrunn og forventninger. EUREKA Digital 2009. ISSN 0809-8360.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Nasjonal identitet og etnisitet. Kan samer være nordmenn uten å være etniske nordmenn?. 2004 (4) ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 163 - 174.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Lærebøker, identitet og fortellerstruktur. 2004 (45) ISBN 82-7765-048-5.s 253 - 270.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Én fortid - mange fortellinger. Introduksjon til historiebruk. 2018 ISBN 9788202600853.
 • Folkenborg, Håkon Rune; Sortland, Andy. Nordområdene - natur, samfunn og miljø. (data) 2012 ISBN 9788299894708.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Nasjonal identitetsskaping i skolen En regional og etnisk problematisering. (omtale) Eureka Forlag 2008 (4) ISBN 9788273891310.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Historiefaget i samfunnet vårt. Rundebord ved Norske historiedager 2021. Norske historiedager 2021-09-01 - 2021-09-02 2021.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Nasjonal identitetsskaping i endring. Konferanse i nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor-, og barnehagelærerutdanningene 2019-11-20 - 2019-11-22 2019.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Derfor ble den tyske riksørnen fjernet fra et norsk krigsmonument. (fulltekst) 2019.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Hvordan ta andre fagmiljø i bruk innenfor lærerutdanningen?. Fyrtårnkonferansen 2019 2019-05-14 - 2019-05-14 2019.
 • Folkenborg, Håkon Rune; Leming, Tove. Omvendt undervisning i lærerutdanningens samfunnsfagundervisning. Nasjonal samfunnsfagkonferanse 2018-11-28 - 2018-11-29 2018.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Skiftende forestillinger om det samiske i samfunnsfaglige læreplaner i norsk grunnskole.. Det 29. Nordiske Historikermøde 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Samiske tema sin posisjon i grunnskolens periode. Nettverkskonferanse. Ny tid og nye muligheter for samfunnsfagene i skole og lærerutdanning 2017-11-27 - 2017-11-28 2017.
 • Folkenborg, Håkon Rune; Leming, Tove. 5-årig lærerutdanning: muligheter og utfordringer. Erfaringer fra Pilot i Nord,UiT. Nettverkskonferanse. Ny tid og nye muligheter for samfunnsfagene i skole og lærerutdanning 2017-11-27 - 2017-11-28 2017.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Samisk historie og kultur i norsk grunnskole Nasjonal identitetsskaping i flerkulturelle samfunn. Seminar om demokrati og menneskerettigheter 2015-09-20 - 2015-09-26 2015.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Intervju på Nordnytt om krigen i nord og lærebøker. 2014.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Sami content in primary school social studies curricula. Samarbeidsprosjekt med Memorial University, Canada 2014-03-26 - 2014-03-26 2014.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Indigenous issues in the field of education and learning material. Focus on the high north perspective in learning. Samarbeidsprosjekt med Memorial University, Canada 2014-03-27 - 2014-03-27 2014.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Foredrag om Norske lærebøker og nordområdene under avslutningskonferansen for Tromsø kommunes Nordområdeprosjekt. Avslutningskonferanse 2012-01-26 - 2012-01-26 2012.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Samisk innhold i grunnskolens samfunnsfaglige læreplaner. Samisk innhold i skolen - status og utfordringer 2012-02-03 - 2012-02-03 2012.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Hvem er vi nordmenn?. Kick-off for universitetskoleprosjektet 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Samisk innhold i grunnskolens samfunnsfaglige læreplaner - et barometer for skiftende oppfatninger av det samiske?. Seminar ved Høgskolen i Finnmark 2009-04-02 - 2009-04-02 2009.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Skolen og makten over minnet. Lærebøker i historie, identitet og fortellerstruktur. Historiedidaktikk i Norden 8 (omtale) 2002-08-06 - 2002-08-12 2006.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Nasjonal identitet og etnisitet. Kan samer være nordmenn uten å være etniske nordmenn?. Det 27. nordnorske historieseminar (omtale) 2002-09-27 - 2002-09-29 2006.
 • Folkenborg, Håkon Rune. Lærebøker og identitet. (omtale) Dagbladet 1999. ISSN 0805-3766.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  ILP-bygget 4.049