Bilde av Folkenborg, Håkon Rune
Bilde av Folkenborg, Håkon Rune
Oahpaheaddjeoah. ja pedagog. hakon.folkenborg@uit.no +4777660438

Håkon Rune Folkenborg • Håkon Rune Folkenborg :
  Skiftende forestillinger om det samiske i grunnskolen. Utenfor, innenfor eller sidestilt en norsk nasjonal identitet?
  Universitetsforlaget 2023
 • Håkon Rune Folkenborg, Lisbeth Bergum Johanson, Helge Christian Pedersen :
  Altasaken – en døråpner til samisk tematikk i samfunnsfagundervisningen?
  Universitetsforlaget 2023
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Skiftende forestillinger om det samiske i samfunnsfaglige læreplaner i norsk grunnskole
  Aalborg Universitetsforlag 2017
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Fortidsforestillinger og dannelse
  Universitetsforlaget 2010
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Nordområdebegrepet - innhold, bakgrunn og forventninger
  EUREKA Digital 2009
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Lærebøker, identitet og fortellerstruktur
  2004
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Nasjonal identitet og etnisitet. Kan samer være nordmenn uten å være etniske nordmenn?
  2004
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Én fortid - mange fortellinger
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Én fortid - mange fortellinger. Introduksjon til historiebruk
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Håkon Rune Folkenborg, Andy Sortland :
  Nordområdene - natur, samfunn og miljø
  2012 DATA
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Nasjonal identitetsskaping i skolen. En regional og etnisk problematisering
  Eureka forlag 2008
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Education in the Crossfire of Ideological Frontlines and War
  2024
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Historiedidaktikeren Fredrik Fagertun: om revolusjon, «folket» og om å være historieskapt og historieskapende
  2023
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Fagsnakk fra Cappelen Damm Hva er historisk empati?
  2022 DATA
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Paneldebatt om vurdering av masteroppgaver
  2022
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Det samiske i grunnskolen - Utenfor, innenfor eller sidestilt en norsk nasjonal identitet?
  2022
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Vitenskapsteori og metode i lærerutdanningene ved UiT
  2022
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Historiefaget i samfunnet vårt. Rundebord ved Norske historiedager 2021
  2021
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Nasjonal identitetsskaping i endring
  2019
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Derfor ble den tyske riksørnen fjernet fra et norsk krigsmonument
  2019 FULLTEKST
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Hvordan ta andre fagmiljø i bruk innenfor lærerutdanningen?
  2019
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Fagsnakk fra Cappelen Damm Hvordan gjøre historiebruk til en ferdighet?
  2018 DATA
 • Håkon Rune Folkenborg, Tove Leming :
  Omvendt undervisning i lærerutdanningens samfunnsfagundervisning
  2018
 • Håkon Rune Folkenborg, Tove Leming :
  5-årig lærerutdanning: muligheter og utfordringer. Erfaringer fra Pilot i Nord,UiT
  2017
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Samiske tema sin posisjon i grunnskolens periode
  2017
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Skiftende forestillinger om det samiske i samfunnsfaglige læreplaner i norsk grunnskole.
  2017
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Samisk historie og kultur i norsk grunnskole Nasjonal identitetsskaping i flerkulturelle samfunn
  2015
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Sami content in primary school social studies curricula
  2014
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Indigenous issues in the field of education and learning material. Focus on the high north perspective in learning
  2014
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Intervju på Nordnytt om krigen i nord og lærebøker
  21. Oct 2014
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Foredrag om Norske lærebøker og nordområdene under avslutningskonferansen for Tromsø kommunes Nordområdeprosjekt
  2012
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Samisk innhold i grunnskolens samfunnsfaglige læreplaner
  2012
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Hvem er vi nordmenn?
  2011
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Samisk innhold i grunnskolens samfunnsfaglige læreplaner - et barometer for skiftende oppfatninger av det samiske?
  2009
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Nasjonal identitet og etnisitet. Kan samer være nordmenn uten å være etniske nordmenn?
  2006 OMTALE
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Skolen og makten over minnet. Lærebøker i historie, identitet og fortellerstruktur
  2006 OMTALE
 • Håkon Rune Folkenborg :
  Lærebøker og identitet
  Dagbladet 31. Oct 1999 OMTALE

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →