Bilde av Andreassen, Tore Morten
Photo: LarsAndersen.no

Tore Morten Andreassen • Tore-Morten Andreassen Figenschow :
  Major 7 arpeggios over different chord types
  2024 ARKIV
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow :
  Maj7 arpeggioer over ulike akkordtyper
  2024 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  3 KLASSISKE SATSTEKNIKKER for gitarister og andre interesserte
  2023 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  17 Fusionlinjer for gitar
  2023 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  Øvelser i halvtoneskifte mellom akkorder i C og C#
  2023 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  Desimbaserte Durakkordøvelser
  2023 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  Country på 1-2-3
  2023 ARKIV
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow :
  Skalalinjer II - over ulike typer firklanger
  2023 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  Pentatone skalaøvelser spilt på to strenger med og uten kromatikk
  2023 ARKIV
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow :
  Skalalinjer over A7, D7, E7
  2023 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  Rockabilly på 1-2-3
  2023 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  Diatoniske grunnøvelser del II 1 -9 -3 -5- 7 i opp- og nedadgående bevegelse
  2022 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  Desim som basis for harmonisering av to, tre og firklanger
  2022 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  Parallellforflyttning av skala, akkorder b3 & b5
  2022 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  SEKVENSERENDE ØVELSER -MIKSOLYDISK - TERSER, SEKSTER & SKALA
  2022 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  43 Skalaer med trinnformel og akkord
  2022 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  Hel-halvtone & hel-halvtoneskala over dim/b7b9
  2022 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  Diatoniske grunnøvelser 1-3-5-7 i opp- og nedadgående bevegelse
  2022 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  Grunnøvelser III 1-3-5-7 med diatoniske og kromatiske ledetoner
  2022 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  Kompgitar Basics
  2022 ARKIV
 • Tore Morten Andreassen :
  Grunnoversikt - Drop voicinger
  2022 ARKIV
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow, Emil Bekkevold, Arne Brændeland :
  Sangen om de glemte
  2024
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow :
  Rural Funk
  2024
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow :
  Air Pressure
  2024
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow, Emil Bekkevold, Arne Brændeland :
  En sang for Vilde
  2024
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow, Emil Bekkevold, Arne Brændeland :
  Massivt torden ( vise til Blårock)
  2024
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow, Emil Bekkevold :
  Paris 1973
  2024
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow, Emil Bekkevold :
  Draumkvedet II
  2024
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow, Emil Bekkevold :
  Obscurities
  2024
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow, Emil Bekkevold :
  Endless Space
  2024
 • Tore Morten Andreassen :
  Ancient Ruins
  2023
 • Tore Morten Andreassen, Emil Bekkevold :
  5th Dimension
  2023
 • Tore Morten Andreassen, Emil Bekkevold :
  Klanglige betrakninger over kubisme
  2023
 • Tore Morten Andreassen, Emil Bekkevold :
  Dans la chaleur du soleil
  2023
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow :
  Ancient Ruins
  2023
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow, Emil Bekkevold :
  Antiquity
  2023
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow, Emil Bekkevold :
  Identiteetti
  2023
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow, Emil Bekkevold :
  Away
  2023
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow, Emil Bekkevold, Øyvind Nilsen, Ottar Tøllefsen :
  The History of Supercomputing
  2023
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow, Emil Bekkevold :
  Tropical Breeze
  2023
 • Tore-Morten Andreassen Figenschow :
  Urban Funk Stories
  2023
 • Tore Morten Andreassen, Emil Bekkevold :
  Tronic ProgJazz
  2023
 • Pål Sørlie, Tore Morten Andreassen :
  Unreleased, vol.3
  2023
 • Tore Morten Andreassen :
  Imaginær folklore for klassisk gitar, vol.2
  2023
 • Tore Morten Andreassen, Emil Bekkevold :
  Last Dance of the Toys
  2022
 • Tore Morten Andreassen :
  Slåtter fra Balsfjord
  2022
 • Tore Morten Andreassen :
  Christmas Songs
  2022
 • Tore Morten Andreassen, Emil Bekkevold :
  la mandarine manquante
  2022
 • Tore Morten Andreassen :
  Atmosphere Swings
  2022
 • Tore Morten Andreassen, Emil Bekkevold, Øyvind Nilsen, Ottar Tøllefsen :
  More of Those Country Classics
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →