#
#
Musihkkakonservatoria andreas.fliflet@uit.no +4777660462 Tromsø

Andreas Fliflet • Fliflet, Andreas; Mathisen, Mathis Ståle. Artistic considerations in surround field recording. Gjesteforelesning 2016-01-18 - 2016-01-18 2016.
 • Fliflet, Andreas. Jazz Tune Composition Seminar. Gjesteforelesning 2015-11-18 - 2015-11-18 2015.
 • Fliflet, Andreas; Berg, Espen; Kopperud, Trond; Faanes, Ragnhild. Jezz!. 2013.
 • Fliflet, Andreas. Fjern undervisning?. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2013. ISSN 1890-5005.s 6 - 8.
 • Fliflet, Andreas; Seim, Trygve; Hegg-Lunde, Øyvind; Skarbø, Øyvind. TV-opptreden. 2013.
 • Fliflet, Andreas; Ferrari, André; Nilsson, Micke; Gille, Fredrik; Grüssner Danielsson, Johanna; Cromwell-Morgan, Ella; Sarling, Isabella. Seminar + konsert. 2013.
 • Fliflet, Andreas; Granlund Jonsson, Åsa; Juuso Engström, Maria; Nilsson, Micke; Grüssner Danielsson, Johanna; Kinbom, Valter; Romero Silvera, Juan. Seminar + konsert. 2013.
 • Kopperud, Trond; Faanes, Ragnhild; Fliflet, Andreas; Berg, Espen. Turné med programmet "Jezz" i Sør-Trøndelag,"Den kulturelle skolesekken.Tilsammen 27dager. Program fokusert mye rundt improvisasjon/lek med musikk. Tilrettelagt for 1-7trinn. 2012.
 • Fliflet, Andreas; Ferrari, André; Granlund Jonsson, Åsa; Grüssner Danielsson, Johanna; Juuso Engström, Maria; Kinbom, Valter; Nilsson, Micke. Nord-Norge-turné 2012. 2012.
 • Fliflet, Andreas; Øvergård Buljo, Fred-René; Skum, Ivan-André; Gaup, Ole Mahtte; Buljo, Klemet Anders; Øvergård Buljo, Fred-René. TV-opptreden. 2012.
 • Fliflet, Andreas; Øvergård Buljo, Fred-René; Høgmo, Espen; Skum, Ivan-André; Gaup, Ole Mahtte; Buljo, Klemet Andreas. Festivalopptreden. 2012.
 • Fliflet, Andreas; Faanes, Ragnhild; Berg, Espen; Kopperud, Trond. JEZZ- skolekonsertproduksjon vår 2012, 31 konserter. 2012.
 • Fliflet, Andreas; Faanes, Ragnhild; Berg, Espen; Kopperud, Trond. JEZZ- skolekonsertproduksjon høst 2011, 29 konserter. 2011.
 • Fliflet, Andreas. Jienat: "Mira" (JNCD002). (data) (fulltekst) (omtale) 2010.
 • Fliflet, Andreas. konsert Canada. 2005.
 • Fliflet, Andreas. Konsert Kautokeino. 2005.
 • Fliflet, Andreas. Joikeredet. 2004.
 • Se alle arbeider i CRIStin →