strandbu.jpg
Photo: Bjørn-Kåre Iversen
strandbu.jpg
Oahpaheaddjeoah. ja pedagog. astrid.strandbu@uit.no +4777623272 Tromsø ILP Lærerutdanning 4.074

Astrid Strandbu • Anita Salamonsen, Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Diskursive kamper? Familiemekleres ulike forståelser av barns deltakelse i obligatorisk mekling ved foreldres samlivsbrudd
  Fokus på familien 2022
 • Astrid Strandbu, Jørn Weines, Margrethe Esaiassen :
  Spilt kunnskap på lektorutdanninga. Førsteårsstudentenes erfaringer med «Kunnskapsspillet»
  Nordic Journal of STEM Education 2021 ARKIV / DOI
 • Gørill Warvik Vedeler, Astrid Strandbu :
  Teoretisere skole–hjem-samarbeid
  Universitetsforlaget 2021
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad, Anita Salamonsen :
  Hvordan kan vi forstå barns tilfredshet med egen involvering i foreldremekling?
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 ARKIV / FULLTEKST / DATA / DOI
 • Astrid Strandbu, Reidun Langeland Mikkelsen, Renee Thørnblad, Anna-Margrete Flåm :
  Høring av barn i meklingsprosessen – en utforsking av mekleres dilemmaer
  Fokus på familien 2019 ARKIV / DOI
 • Clas Dale, Astrid Strandbu :
  Teknologistøtte i undervisnings- og læringsprosesser
  Universitetsforlaget 2019
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Anita Salamonsen :
  Hvordan påvirker barns deltakelse foreldremekling? Barns deltakelse som mål og middel
  Barn 2019 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  The Involvement of Children in the Process of Mandatory Family Mediation
  Springer 2018 DOI
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Vibeke Jensen Sending :
  Fortolkninger og praktisering av støttepersonrollen i familieråd i Norge
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 DOI
 • Merete Saus, Toril Synnøve Jenssen, Astrid Strandbu :
  Mellom entusiasme og anvendelse. Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med Familieråd
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 ARKIV / DOI
 • Astrid Strandbu, Viggo Krüger, Morten Lorentzen :
  Musikkteater som barneverntiltak. Identitet, fritid og kvalifisering til videre deltakelse
  2016
 • Camilla Lauritzen, Astrid Strandbu, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen :
  Omorganisering og flere elever i klassen - Pedagogiske konsekvenser.
  Nordic Studies in Education 2016 DOI
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad, Bjørn Helge Handegård :
  Involvering av barn i foreldremekling - Barns erfaringer fra meklinger ved varierende konfliktnivå og problembelastning
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 DOI
 • Astrid Strandbu, Svein Arild Vis :
  Barnets deltakelse i beslutningene
  Universitetsforlaget 2016
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Amy Holtan, Toril Synnøve Jenssen :
  Family group conferences: from Maori culture to decision-making model in work with late modern families in Norway
  European Journal of Social Work 2015 DOI
 • Astrid Strandbu, Jon-Håkon Schultz :
  Undervisning om kriser og katastrofer. Et pedagogisk mulighetsrom?
  Barn 2015 ARKIV / DOI
 • Jørn Weines, Margrethe Esaiassen, Astrid Strandbu :
  Spilt kunnskap - Spillbasert undervisning ved UiT
  2019
 • Gørill Warvik Vedeler, Astrid Strandbu :
  Modern parenthood and adolescents’ autonomy meet educational practices. A need to re-conceptualize collaboration between teachers, parents and adolescents in upper secondary schools in Norway?
  2018
 • Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus, Astrid Strandbu, Amy Holtan :
  Family and community involvement in Indigenous social work. A comparative study
  2018
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Lovise Grape :
  Hearing Children in Mediation (HBIM)
  2018
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Children’s participation in family mediation
  2017
 • Kirsti Seljenes, Elisabeth Øvreberg, Astrid Strandbu :
  Musikkterapi gir ungdom trygghet, fellesskap og læring
  27. Jan 2016
 • Viggo Krüger, Astrid Strandbu :
  Musikk som verktøy i forebyggende ungdomsarbeid
  2016
 • Viggo Krüger, Astrid Strandbu :
  Musikk som ressurs i barnevernet. Forelesning om musikk som ressurs i arbeid med ungdom i risiko
  2016
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Avgrens barnevernet
  Klassekampen 19. Apr 2016
 • Vigdis Hella, Astrid Strandbu :
  Barn vil delta i mekling
  25. Apr 2016
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Hvem lytter egentlig til barna?
  Bergens Tidende 22. May 2016 FULLTEKST
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Resultater fra forskningsprosjektet Høring av barn i mekling
  2016
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Forskningsprosjektet høring av barn i mekling. resultater og diskusjoner.
  2016
 • Kari Jeppestad Arnzen, Astrid Strandbu :
  Redde for å ha med barna på skilsmissemekling
  11. Jan 2016
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Barnevernets ansvarsområde bør avgrenses
  Nordlys 2016
 • Anne-Kari Johnsen, Astrid Strandbu :
  Working with Foster Care and the use of Family Group Conference. Children and Adolescents` Experiences
  2016
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Barns erfaringer med deltakelse i mekling i lys av konfliktnivået mellom foreldrene
  2016
 • Astrid Strandbu :
  Forskning på "høring av barn i mekling". Presentasjon av noen foreløpige resultater.
  2016
 • Astrid Strandbu :
  Barns posisjon i mekling
  2016
 • Astrid Strandbu :
  Barns rett til å snakke fritt. Forforståelser, tilrettelegging og resultater fra forskning.
  2016
 • Laila Solbak, Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Jul når mor og far er skilt
  18. Dec 2016
 • Mariann Schjølberg Karlsen, Astrid Strandbu :
  Vil ha mer musikk inn i arbeidet
  09. Oct 2015
 • Astrid Strandbu :
  Ungdom - bruk av musikk i forebygging av utenforskap
  2015
 • Astrid Strandbu :
  Barns posisjon og budskap i mekling
  2015
 • Ann Magritt Arnli, Astrid Strandbu :
  Hva med barna når forholdet tar slutt?
  18. Jul 2015
 • Astrid Strandbu, Viggo Krüger :
  Musikk, ungdom, deltakelse. Musikk i forebyggende arbeid.
  2015
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Barns erfaring med å være med på mekling
  2015
 • Guldbrandsen Christine, Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Barn i mekling
  01. Apr 2015
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Høring av Barn i Mekling (HBIM)
  2015
 • Astrid Strandbu :
  Hvorfor er det viktig å snakke med barn?
  2015
 • Astrid Strandbu :
  Samtale med barn
  2015
 • Astrid Strandbu :
  Barneperspektivet og barnets deltakelse.
  2015
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Foreldres vurderinger etter evalueringsmøtet
  2015
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Hva står på spill? Barns aktørskap og budskap i mekling
  2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  ILP Lærerutdanning 4.074