Bilde av Larsen, Nils Magne
Bilde av Larsen, Nils Magne
Gávpeallaskuvla UiT Hárstták nils.magne.larsen@uit.no +4777058227 +47 91314427

Nils Magne Larsen • Valdimar Sigurdsson, Vishnu R.G. Menon, Nils Magne Larsen, Asle Fagerstrøm :
  Assisting Healthier and More Sustainable Online Food Choices Through Digital Quality Signals: Exploring Preferences and Segments
  Australasian Marketing Journal 2024 ARKIV / DOI
 • Valdimar Sigurdsson, Michał Folwarczny, Nils Magne Larsen, Vishnu R.G. Menon, Freyja Thoroddsen Sigurdardottir, Sonja Perkovic :
  Utilizing consumer-based label equity to signal consumer products free from endocrine-disrupting chemicals
  Journal of Retailing and Consumer Services 2023 ARKIV / DOI
 • Valdimar Sigurdsson, Nils Magne Larsen, Michał Folwarczny, Freya Thoroddsen Sigurdardottir, Vishnu R.G. Menon, Asle Fagerstrøm :
  Big business returns on B Corp? Growing with green & lean as any label is a good label
  Journal of Business Research 2023 ARKIV / DOI
 • Niklas Eriksson, Asle Fagerstrøm, Valdimar Sigurdsson, Nils Magne Larsen, Vishnu R.G. Menon :
  Smart Shopping Carts to Increase Healthier Food Purchase: A Conjoint Experiment
  SciTePress 2023 ARKIV / DOI
 • Valdimar Sigurdsson, Nils Magne Larsen, Michał Folwarczny, Asle Fagerstrøm, R.G. Vishnu Menon, Freyja Thoroddsen Sigurdardottir :
  The importance of relative customer-based label equity when signaling sustainability and health with certifications and tags
  Journal of Business Research 2023 ARKIV / DOI
 • Michał Folwarczny, Nils Magne Larsen, Tobias Otterbring, Agata Gasiorowska, Valdimar Sigurdsson :
  Viral Viruses and Modified Mobility: Cyberspace Disease Salience Predicts Human Movement Patterns
  Journal of Sustainable Marketing 2023 ARKIV / DOI
 • Nils Magne Larsen, Valdimar Sigurdsson, Didrik Gunnarsson :
  Environmental cues for healthy food marketing: The importance of in-store research into three conversions
  Frontiers in Nutrition 2022 ARKIV / DOI
 • Valdimar Sigurdsson, Nils Magne Larsen, Rakel Gyda Palsdottir, Michal Folwarczny, R.G. Vishnu Menon, Asle Fagerstrøm :
  Increasing the effectiveness of ecological food signaling: Comparing sustainability tags with eco-labels
  Journal of Business Research 2022 ARKIV / DOI
 • Asle Fagerstrøm, Niklas Eriksson, Sirinna Khamtanet, Premruedee Jitkuekul, Valdimar Sigurdsson, Nils Magne Larsen :
  The relative impact of health communication conveyed via quick response codes: A conjoint experiment among young thai consumers doing grocery shopping
  Health Marketing Quarterly 2022 ARKIV / DOI
 • Valdimar Sigurdsson, Nils Magne Larsen, Hulda Karen Gudmundsdottir, Mohammed Hussen Alemu, R.G. Vishnu Menon, Asle Fagerstrøm :
  Social media: Where customers air their troubles—How to respond to them?
  Journal of Innovation & Knowledge (JIK) 2021 ARKIV / DOI
 • Jørgen Breivik, Nils Magne Larsen, Sverre Braathen Thyholdt, Øystein Myrland :
  Measuring inventory turnover efficiency using stochastic frontier analysis: building materials and hardware retail chains in Norway.
  International journal of systems science: Operations & logistics 2021 ARKIV / DOI
 • Nils Magne Larsen, Jørgen Breivik :
  Sosial distansering i dagligvarebutikker: Kundeatferd før, under og etter annonsering av koronarestriksjoner
  Magma forskning og viten 2020 ARKIV
 • Nils Magne Larsen, Valdimar Sigurdsson, Jørgen Breivik, Jacob Lund Orquin :
  The heterogeneity of shoppers’ supermarket behaviors based on the use of carrying equipment
  Journal of Business Research 2020 ARKIV / DOI
 • Nils Magne Larsen, Valdimar Sigurdsson :
  What affects shopper's choices of carrying devices in grocery retailing and what difference does it make? A literature review and conceptual model
  International Review of Retail Distribution & Consumer Research 2019 ARKIV / DOI
 • Valdimar Sigurdsson, Nils Magne Larsen, Arna Dogg Sigfussdottir, Asle Fagerstrøm, Mohammed Hussen Alemu, Michal Folwarczny et al.:
  The relationship between the firm's social media strategy and the consumers' engagement behavior in aviation
  Managerial and Decision Economics (MDE) 2019 ARKIV / DOI
 • Valdimar Sigurdsson, Nils Magne Larsen, Mohammed Hussen Alemu, Joseph K. Gallogly, Vishnu R.G. Menon, Asle Fagerstrøm :
  Assisting sustainable food consumption: The effects of quality signals stemming from consumers and stores in online and physical grocery retailing
  Journal of Business Research 2019 ARKIV / DOI
 • R.G. Vishnu Menon, Valdimar Sigurdsson, Nils Magne Larsen, Asle Fagerstrøm, Herborg Sørensen, Helena Gunnars Marteinsdóttir et al.:
  How to grow brand post engagement on Facebook and Twitter for airlines? An empirical investigation of design and content factors
  Journal of Air Transport Management 2019 ARKIV / DOI
 • Nils Magne Larsen, Valdimar Sigurdsson, Jørgen Breivik, Asle Fagerstrøm, Gordon R. Foxall :
  The marketing firm: Retailer and consumer contingencies
  Managerial and Decision Economics (MDE) 2019 ARKIV / DOI
 • Asle Fagerstrøm, Philip Richartz, Sanchit Pawar, Nils Magne Larsen, Valdimar Sigurdsson, Niklas Eriksson :
  The relative importance of healthy food labels when shopping for groceries online
  Procedia Computer Science 2019 ARKIV / DOI
 • Valdimar Sigurdsson, Vishnu R.G. Menon, Atli Geir Hallgrimsson, Nils Magne Larsen, Asle Fagerstrøm :
  Factors Affecting Attitudes and Behavioral Intentions Toward In-app Mobile Advertisements
  Journal of Promotion Management 27. Dec 2017 ARKIV / DOI
 • Nils Magne Larsen :
  Hva har vi lært fra forskning på forbrukeratferd i Coop butikker? Lederseminar Coop Nord SA
  2022
 • Nils Magne Larsen :
  Forbrukeratferd og innovasjon i sisteleddet av verdikjeden for mat - foredrag for styret ved Fakultet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi ved UiT
  2022
 • Valdimar Sigurdsson, Nils Magne Larsen, Michał Folwarczny, Asle Fagerstrøm, Vishnu R.G. Menon, Freya Thoroddsen Sigurdardottir :
  The Importance of Relative Customer-Based Label Equity when Signaling Sustainability and Health with Certifications and Tags
  2022
 • Nils Magne Larsen :
  UiT professor om ny butikk i Harstad: - Det blir kniving om kundene, men ikke lavere priser
  12. Jan 2022
 • Nils Magne Larsen, Valdimar Sigurdsson, Jørgen Breivik, Jacob L. Orquin :
  Servicing shoppers on shorter trips: The quick-trip dilemma
  2022
 • Nils Magne Larsen :
  Har du denne avtalen hos Polar Kraft? - Sykt høyt priset. Et ran
  23. Feb 2022
 • Nils Magne Larsen :
  Ettermiddagssending fra NRK Troms og Finnmark: Matvareprisene
  10. Feb 2022
 • Nils Magne Larsen :
  Bærekraftsmerking
  2022
 • Valdimar Sigurdsson, Nils Magne Larsen, Rakel Gyda Palsdottir, Michal Folwarczny, Vishnu R.G. Menon, Asle Fagerstrøm :
  Is sustainable online food signaling good business? Yes, with sustainability tagging
  2021
 • Asle Fagerstrøm, Nils Magne Larsen :
  Gode vaner krever godt vedlikehold
  2021 FULLTEKST
 • Asle Fagerstrøm, Nils Magne Larsen :
  Vil våre nye, gode vaner bestå?
  Dagens Perspektiv 2021
 • Nils Magne Larsen :
  UiT-professor mener nettleia er usosial: Favoriserer de som bruker mye strøm
  21. Oct 2021
 • Nils Magne Larsen :
  Kiwi vil åpne enda en butikk i Harstad: - Overetablering sier eksperten
  14. Feb 2021
 • Valdimar Sigurdsson, Nils Magne Larsen, Hulda Karen Gudmundsdottir, Mohammed Hussen Alemu, R.G. Vishnu Menon, Asle Fagerstrøm :
  Customer social media complaints and service recovery strategies: How to sustain a customer relationship?
  2020
 • Nils Magne Larsen :
  Når hukommelsen svikter: Hva skjer når vi er i butikken og ikke har med oss handlelapp?
  2020
 • Nils Magne Larsen :
  Når hukommelsen svikter: Vi glemmer å kjøpe det vi ønsker, så vi kjøper det vi blir påminnet om i butikken
  2020
 • Nils Magne Larsen :
  Når hukommelsen svikter: Vi glemmer å kjøpe det vi ønsker, så vi kjøper det vi finner
  2020
 • Nils Magne Larsen :
  Forsker på hvorfor vi glemmer når vi er i butikken
  20. Sep 2020 OMTALE
 • Nils Magne Larsen :
  Mange professorer på UiT Campus Harstad
  03. Mar 2020
 • Valdimar Sigurdsson, Nils Magne Larsen, Joseph K. Gallogly, Vishnu R.G. Menon, Asle Fagerstrøm :
  Crowning the customer: Consumer laboratory and in-store experiments for healthy food promotion
  2019
 • Valdimar Sigurdsson, Nils Magne Larsen, Mohammed H. Alemu, Joe K. Gallogly, Vishnu R.G. Menon, Asle Fagerstrøm :
  Combining choice based conjoint analysis and in-store experiments to estimate the importance of social influence on consumers’ purchase of fresh fish
  2019
 • Nils Magne Larsen, Valdimar Sigurdsson, Jørgen Breivik :
  What gets measured gets managed: Retail analytics, environmental rating, and in-store experiments for healthy food promotion
  2019
 • Nils Magne Larsen :
  Mat, Helse og Klima: Det vi spiser bestemmes av hva vi velger når vi er i butikken
  2019
 • Valdimar Sigurdsson, Nils Magne Larsen, Asle Fagerstrøm, Niklas Erikson :
  Nudging Healthy Food Consumption With Smart Carts (Applied Research)
  2018
 • Valdimar Sigurdsson, Vishnu R.G. Menon, Asle Fagerstrøm, Nils Magne Larsen, Herborg Sørensen :
  From Likes to Shares: Factors Influencing Engagement Behaviours on Facebook and Twitter
  2018
 • Nils Magne Larsen, Jørgen Breivik, Valdimar Sigurdsson :
  How shoppers’ in-store behaviors deviate based on consumers’ choice of carrying equipment
  2018
 • Nils Magne Larsen :
  Gir kartlegging av kundenes kroppsbevegelser i kjøpsøyeblikket en ny type atferds data?
  2018
 • Nils Magne Larsen, Valdimar Sigurdsson :
  Carrying Equipment Choices in Retailing: The Development of a Conceptual Framework
  2018
 • Nils Magne Larsen :
  The Retail Marketing Firm and its True Customers: Defining and Quantifying the Asymmetric Contingencies of Convenience and Profits
  2018
 • Nils Magne Larsen :
  Dagens butikklayout er lite tilpasset kundenes kjappe handleturer!
  Analysen - Norges Markedsanalyseforening 2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →