Bilde Merete UiT.jpg
Bilde Merete UiT.jpg
Oahpaheaddjeoah. ja pedagog. merete.saus@uit.no +4777623274 97684674 +47 97685674 Tromsø ILP 4.075

Merete Saus • Saus, Merete. Barn og unge med samisk bakgrunn og psykisk helse: betydningen av kulturell kompetanse og trygg etnisk identitet. (fulltekst) 2022 ISBN 978-82-91635-46-0.s 334 - 340.
 • Saus, Merete; Vedeler, Gørill Warvik; Wara, Tatiana. Fortellinger om «en verden verdt å leve i»: om det grønne og det blå skiftet i ungdoms bærekraftengasjement. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) 2022; Volum 3 (1). ISSN 2535-8162.s 44 - 59.s doi: 10.18261/ntu.3.1.4.
 • Saus, Merete; Wara, Tatiana. Folkehelse og livsmestring: koronapandemien som veiviser for tverrfaglighet og mestringsperspektiv i skolen. Dreyer Forlag A/S 2021 ISBN 978-82-8265-555-2.s 215 - 238.
 • Patras, Joshua; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæter, Siri; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Halvorsen, Therese; Haug, Ida Mari; Risholm, Rangnhild; Øktedalen, Tuva; Jakobsen, Reidar; Neumer, Simon Peter. Parenting interventions for families with refugee backgrounds: a randomized factorial, mixed-methods design study protocol. Trials 2021; Volum 22 (1). ISSN 1745-6215.s doi: 10.1186/s13063-021-05766-9.
 • Swanson, Shanley; Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete. Native American social work – Including family and community. Journal of Social Work 2021. ISSN 1468-0173.s doi: 10.1177/14680173211009177.
 • Saus, Merete. Gjenoppretting og forsoning i barnevernets møte med urfolk og nasjonale minoriteter. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04192-6.s 37 - 56.
 • Olsvik, Bodil; Saus, Merete. Coping with Paradoxes: Norwegian Child Welfare Leaders Managing Complexity. Child Care in Practice 2020. ISSN 1357-5279.s 1 - 18.s doi: 10.1080/13575279.2020.1776683.
 • Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete. Familieråd – metodetilpassing til samisk sosialt arbeid. Tidsskriftet Norges Barnevern 2020; Volum 97 (1). ISSN 0800-1014.s 40 - 57.s doi: 10.18261/ISSN.1891-1838-2020-01-04.
 • Olsvik, Bodil Severinsen; Saus, Merete. Skjønn i praktisk barnevernledelse; kollektiv prosess med organisatoriske begrensninger. (fulltekst) Tidsskriftet Norges Barnevern 2019; Volum 96 (4). ISSN 0800-1014.s 262 - 282.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2019-04-05.
 • Saus, Merete; Boine, Else Målfrid. Young Sami men on the move: actors, activities, and aims for the future. AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples 2019; Volum 15 (4). ISSN 1177-1801.s 368 - 376.s doi: 10.1177/1177180119874124.
 • Saus, Merete. Kulturell smerte - begrepets bidrag til sosialt arbeid. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02902-3.s 49 - 69.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2020-01-04.
 • Saus, Merete. Samene i Norge: Hvordan kan barnevernet ta hensyn til samenes rettigheter som urfolk?. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032504.s 158 - 170.
 • Douglas, Marcela; Saus, Merete. Invisible Differentness in Sámi Child Protection Services. Child Care in Practice 2019. ISSN 1357-5279.s doi: 10.1080/13575279.2019.1612732.
 • Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete. Is family group conferencing a culturally adequate method outside the origin of New Zealand? A systematic review. Social Work & Social Sciences Review 2019; Volum 20 (1). ISSN 0953-5225.s 42 - 72.s doi: 10.1921/swssr.v20i1.1164.
 • Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete; Swanson, Shanley. Conceptualization of culture and ethnicity within social work in two indigenous communities: Implications for culturally adequate social work. (fulltekst) Journal of Comparative Social Work 2018; Volum 13 (2). ISSN 0809-9936.s 4 - 30.s doi: 10.31265/JCSW.V13I2.174.
 • Saus, Merete; Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid. Mellom entusiasme og anvendelse. Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med Familieråd. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017; Volum 94 (1). ISSN 0800-1014.s 54 - 70.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-01-05.
 • Andersen, Anders; Saus, Merete. Privacy preserving distributed computation of community health research data. (sammendrag) (prosjekt) Procedia Computer Science 2017; Volum 113. ISSN 1877-0509.s 633 - 640.s doi: 10.1016/j.procs.2017.08.319.
 • Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete. Emphasizing indigenous communities in social work research ethics. International Social Work 2016; Volum 59 (5). ISSN 0020-8728.s 666 - 678.s doi: 10.1177/0020872816646815.
 • Boine, Else Målfrid; Erstad, Inger Helen; Länsman, Anni-Siiri; Saus, Merete. Diehtobádji Sámis- geahččaleapmi ovddidit sámi fágaolbmuid kulturgealbbu. Sámi dieðalaš áigecála 2014 (1). ISSN 0805-4312.
 • Nicolai, Shanley Swanson; Saus, Merete. Acknowledging the Past while Looking to the Future: Conceptualizing Indigenous Child Trauma. Child welfare 2013; Volum 92 (4). ISSN 0009-4021.s 55 - 74.
 • Jacobs, Mary Ann; Saus, Merete. Child Welfare Service for Indigenous Populations: A Comparison of Child Welfare Histories, Policies, Practices and Law for American Indians and Norwegian Sámis. Child Care in Practice 2012; Volum 18 (3). ISSN 1357-5279.s 271 - 290.s doi: 10.1080/13575279.2012.683777.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Saus, Merete; Strandbu, Astrid. Kreativitet og medbestemmelse: samhandling mellom unge og barnevernet. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012; Volum 56. ISSN 0907-6581.s 7 - 16.
 • Saus, Merete. Miljøarbeidernes betydning for arbeid med ungdommer i barnevernet. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012; Volum 56. ISSN 0907-6581.s 53 - 72.
 • Saus, Merete. Cultural competence and children in the North. Oulu University Press 2010 ISBN 978-951-42-6108-4.s 43 - 60.
 • Saus, Merete; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Halvorsen, Therese; Haug, Ida Mari; Gammelsæther, Siri; Frostad-Solberg, Lise; Risholm, Ragnhild; Follestad, Ingvild Barbara; Gerlach, Franziska; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Forskningsbasert kunnskap. Gruppeledersamling PIRM. Webinar 2022-01-12 - 2022-01-12 2022.
 • Saus, Merete. Kulturkompetanse. Mulige kompetansehevende tiltak for å ivareta samiske barn og unges behov. Seminar for ledere innen barn/familie og helse/omsorg, Tromsø kommune 2022-02-02 - 2022.
 • Saus, Merete. Urfolk og barnevern. Seminar for oppvekst og barnevern, Statsforvalteren Troms og Finnmark 2022-02-03 - 2022.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Saus, Merete; Douglas Aranibar, Marcela; Halvorsen, Therese; Haug, Ida Mari; Gammelsæter, Siri. PIRM-studien. De Utrolige Årenes fagdag 2022-04-28 - 2022-04-28 2022.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas Aranibar, Marcela; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Gammelsæter, Siri; Bjørknes, Ragnhild. Foreldreveiledning for flyktningfamilier: Barns erfaringer og perspektiver. Barnehagens og skolens arbeid med elever med flyktningbakgrunn 2022-05-02 - 2022-05-02 2022.
 • Saus, Merete. Hvordan ta imot flyktningbarn?. 2022.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas Aranibar, Marcela; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæter, Siri; Haug, Ida Mari. På labben med PIRM – Bli med på vår datainnsamling. Forskningsdagene 2021 2021-09-22 - 2021-10-03 2021.
 • Saus, Merete; Sigfridsson, Inger; Karayazgan, Aylin Desiree; Hansen, Mariann Bellika; Josef, Claudia; Spatalaj, Djulia. Barneverntiltak i romske miljø: fremtidige muligheter. Seminar 2021-09-23 - 2021-09-23 2021.
 • Trondsen, Marianne Vibeke; Saus, Merete. FoU-styrets synspunkter og forventninger til SANKS nå og fremover. Dialogmøte i Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) 2021-11-02 - 2021-11-03 2021.
 • Salamonsen, Anita; Ahlzen, Rolf; Kojan, Bente Heggem; Saus, Merete; Thørnblad, Renee; Viksveen, Petter. Systematically implementing children's and adolescents' views in public services - Reflexive questions to support a complex intervention. EuSARF Conference XVI - The Perspective of the Child (omtale) (prosjekt) 2021-09-01 - 2021-09-03 2021.
 • Holm, Inger Marie; mubanga-bjørn, arja; Bæck, Unn-Doris K.; Saus, Merete. Vi må bli flinkere til å inkludere ungdom. UiT Helseblogg 2021.
 • Wara, Tatiana; Saus, Merete. Filmen Rekonstruksjon Utøya - et undervisningsopplegg. (data) 2021.
 • Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua; Douglas, Marcela; Saus, Merete; Neumer, Simon-Peter; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Frostad-Solberg, Lise. Foreldreveiledning for flykninger - et mulig forskningsamarbeid med Stavanger kommune. Webinar 2021-03-15 - 2021-03-15 2021.
 • Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Saus, Merete; Øktedalen, Tuva; Gammelsæter, Siri; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Brunborg, Bjørn; Ramstad, Tine; Risholm, Raghild; Halvorsen, Therese; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua. Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier. Fontene 2021. ISSN 0805-5432.
 • Holm, Inger Marie; Mubanga-Bjørn, Arja; Woll, Bjarne; Bæck, Unn-Doris K.; Saus, Merete; Kvande-Hemmingsen, Anne Charlotte. De unges egne stemmer må bli hørt i arbeidet med rusreformen. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Gunntorsdottir, Hermina; Douglas, Marcela; Saus, Merete; Paulgaard, Gry. RE approaches and strategies in Northern Europe. (data) 2020 ISBN 87-7684-526-5.s 10 - 27.
 • Saus, Merete. Danning, ungdom, identitet og generasjonsperspektiver. Fagdag 2020-01-03 - 2020-01-03 2020.
 • Gunntorsdottir, Hermina; Douglas, Marcela; Saus, Merete; Paulgaard, Gry. Introduction and rationale: An overview of refugee education Europe. 2020 ISBN 87-7684-526-5.s 8 - 9.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Haug, Ida Mari; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Patras, Joshua. Implementation - Challenges with recruitment and delivery of parent interventions for refugee families. Eleventh EUSPR Conference and Members’ Meeting: Make prevention science relevant for all: co-production and impact 2020-10-07 - 2020-10-09 2020.
 • Haug, Ida Mari; Neumer, Simon-Peter; Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua. MittEcho app - can feedback with the MittEcho app improve parenting. EUSPR 2020-10-08 - 2020-10-09 2020.
 • Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Risholm, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Halvorsen, Therese; Douglas, Marcela; Saus, Merete. Presenting PIRM, An Evaluation of Interventions for Parents with Refugee Backgrounds. EUSPR 2020-10-07 - 2020-10-09 2020.
 • Halvorsen, Therese; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua. Experience with Parent Programs. EUSPR 2020-10-07 - 2020-10-09 2020.
 • Saus, Merete; Bellika Hansen, Mariann; Inger, Sigfridsson; Karayazgan, Aylin Desiree; Josef, Safira. Norske Rom og barnevern. Faglig møte hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2020-02-24 - 2020-02-24 2020.
 • Saus, Merete; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Salamonsen, Anita. Hva kan barnevernet gjøre for å øke sin kompetanse om den romske minoriteten og andre minoriteter. Seminar 2019-05-21 - 2019.
 • Saus, Merete; Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela. Presentasjon av PIRM Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families og De utrolige årene (DUÅ). Fagmøte 2019-06-18 - 2019-06-18 2019.
 • Saus, Merete; Løndal, Oddbjørn; Douglas, Marcela; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Halvorsen, Therese. Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM. Fagmøte 2019-05-15 - 2019-05-15 2019.
 • Bjørknes, Ragnhild; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela; Saus, Merete. Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Fjell kommune. Foredrag 2019-11-07 - 2019.
 • Neumer, Simon-Peter; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Patras, Joshua. Foreldreveiledning for familier med flyktningebakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo.. Seminar 2019-08-26 - 2019-08-26 2019.
 • Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete. Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo. Foredrag 2019-12-06 - 2019.
 • Patras, Joshua; Saus, Merete; Gammelsæther, Siri; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter. Presenting an evaluation of Parenting Interventions for Families with Refugee Background - The PIRM Study. Innafor 2019-10-08 - 2019-10-10 2019.
 • Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela; Saus, Merete. Overview of the PIRM Project. Meeting of the Policy and Prevention Team 2019-10-16 - 2019-10-16 2019.
 • Patras, Joshua; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Bjørknes, Ragnhild; Douglas, Marcela; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter. Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background: Feedback from the EIY Group. Meeting of European Incredible Years Network 2019-11-20 - 2019-11-21 2019.
 • Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Rasmussen, Lene-Mari Potulski. Parenting interventions families with refugee and minority backgrounds. NUBU Fagkonferans 2019-11-26 - 2019-11-27 2019.
 • Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Saus, Merete. Using Scientific Inquiry to Assess Experiences of Refugee Families Receiving Parent Training. Meeting of Regional Centers for Refugee Services - North 2019-05-15 - 2019-05-15 2019.
 • Saus, Merete. Conflicts between PhD students and supervisors. FSK Leadership skills course 2019-05-08 - 2019-05-08 2019.
 • Saus, Merete; Douglas, Marcela; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løndal, Oddbjørn. 25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse. 2019.
 • Patras, Joshua; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Neumer, Simon-Peter; Gammelsæther, Siri; Halvorsen, Therese. NOK 12.3 million to the research project “Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities”. 2019.
 • Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert. Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. En studie blant samer, innvandrere og nasjonale minoriteter. Avslutningsseminar for deltakere i prosjektet 2019-02-26 - 2019-02-26 2019.
 • Saus, Merete. Conflict Counselling Board at the Faculty of Health Sciences – Conflicts between PhD students and their supervisors. Seminar om forskningsveiledning 2019-02-19 - 2019-02-19 2019.
 • Saus, Merete. Helsefremmende arbeid for barn med flyktningebakgrunn. Fagdag 2019-04-04 - 2019-04-04 2019.
 • Patras, Joshua; Saus, Merete; Gammelsæther, Siri; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela. Using parenting interventions to help refugee families in Norway: An introduction to immigration. National Meeting of Statped 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.
 • Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete; Strandbu, Astrid; Holtan, Amy. Family and community involvement in Indigenous social work. A comparative study. 2018.
 • Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina. Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. (fulltekst) 2018.
 • Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina. Hvordan omsette kulturell kompetanse til praktisk barnevernsarbeid?. Barn- og ungekongressen 2018-04-23 - 2018-04-27 2018.
 • Saus, Merete. Fokusgruppeintervju. Undervisning ved UNN 2018-10-22 - 2018-10-22 2018.
 • Johnsen, Anne-Kari; Saus, Merete. Evaluering av kommunalt utviklings-, veilednings- og konsultasjonsteam (KUTT) i Tromsø kommune. 2018 ISBN 978-82-93031-58-1.
 • Saus, Merete. Mestring og helsefremmende arbeid med barn og unge med flyktningsbakgrunn. Fagdag 2018-11-07 - 2018-11-07 2018.
 • Saus, Merete. Research strategy in indigenous studies. 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.
 • Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete. Family Involvement and Culture Adequacy: Comparing Social Constructions within Indigenous Social Work. Alta 2017 - 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.
 • Andersen, Anders; Saus, Merete. Privacy preserving distributed computation of community health research data. The 4th International Workshop on Privacy and Security in Healthcare (PSCare 2017) 2017-09-18 - 2017-09-20 2017.
 • Saus, Merete. Evidence based cultural sensitive practice for Indigenous children. 15th ISPCAN European Regional Conference 2017-10-01 - 2017-10-04 2017.
 • Saus, Merete. Barnevern til barn med samisk bakrgunn. Fremlegg til fosterhjemsutvalget 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.
 • Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete. Family involvement and culture in indigenous social work. European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents Conference (EUSARF) 2016 2016-09-13 - 2016-09-16 2016.
 • Douglas, Marcela; Saus, Merete. Tromsø kommune – Flerkulturelt barnevern. Et eksempel på tjenestestøtte. Barn og unge kongressen 2016 2016-05-31 - 2016-05-31 2016.
 • Jenssen, Toril Synnøve; Saus, Merete. Follow-up Family Group Conference. A Study Within a Larger Research Project on National Implementation of FGC in Foster Care. XIV International Conference EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents) 2016: Shaping the Future 2016-09-12 - 2016-09-18 2016.
 • Boine, Else Målfrid; Saus, Merete. Informasjonskriv om kultursensitivt praksis i forbindelse med prosjekt: Integrering av kulturkompetanse. Prosjektansvarlig Merete Saus RKBU, UiT. Målsetting; å kartlegge kulturell kompetanse i barnevernet. Hovedfokuset i studien er barnevernsansatte som arbeider i områder med samiske brukere. Publisert på RKBU nettsider 31.08.2015, for mer informasjon, se link: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=349411. 2015.
 • Saus, Merete; Vis, Svein Arild. Flinke fagfolk. (fulltekst) Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Jenssen, Toril Synnøve; Saus, Merete. Vi har alle en hverdag. Saksbehandlernes erfaringer med oppfølging av familieråd. Konferanse om familieråd og medvirking. Å møte mennesker der de er. 2015-11-02 - 2015-11-03 2015.
 • Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete. Familieråd i eit kulturperspektiv. Nordisk konferanse om familieråd og medvirkning 2015-11-02 - 2015-11-04 2015.
 • Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete. Comparative Methodology:Enhancing Social Work Practice in Indigenous Communities. American Indigenous Research Association Meeting 2015 2015-10-23 - 2015-10-24 2015.
 • Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete. Familieråd i eit kulturperspektiv. European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents Conference (EUSARF) 2014 2014-08-05 - 2014.
 • Mørch, Willy-Tore; Saus, Merete. Barn trenger voksne som vet hva de gjør. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-226-1.s 175 - 182.
 • Saus, Merete; Berg Lorentsen, Hanne. Barnevernfaglig veilederutdanning. Konferanse 2013-12-09 - 2013-12-09 2013.
 • Boine, Else Målfrid; Saus, Merete. Finsk bok: "Saamelaisten isien kasvastusstregioita." Lauriala, A (toim./red.) Koulu ja pohjoisen pojat. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. ISBN: 978-952-484-511-3. Artikkeltittel på norsk: Samiske fedres oppdragelsesstrategier. 2012 ISBN 978-952-484-511-3.
 • Saus, Merete. Indigenouse research at The Regional Centre for Child and Youth - Mental Health and Child Welfare. Fremlegg for studiebesøk fra Bemidji State University v/ delegasjon med leder for American Indian Resource Center, Donald Day 12 – 15 mars, ved Samisk senter, UIT. Studiebesøk 2012-03-12 - 2012-03-15 2012.
 • Boine, Else Målfrid; Saus, Merete. Internundervisning for BUPA og RKBU, kl 10.00 – 11.00,“Kulturkompetanse og praksis.”30. og 31.10.2012:SANKS konferanse med tema: Samfunn og familier i endring – nye utfordringer? Karasjok.Innlegg på nordsamisk: 20.09 fra kl 13.00 til 14.15 “Tradisjonelle oppdragelsesverdier i moderne samfunn.”. Internundervisning for BUPA og RKBU, 2012-10-26 - 2012-10-26 2012.
 • Saus, Merete. Kulturell kompetanse - en tredelt modell. Seminar 2011-05-18 - 2011-05-19 2011.
 • Saus, Merete. Master i barnevern. Barnevernkonferansen 2011-10-19 - 2011.
 • Saus, Merete. Presentasjon av RKBU Nord; oppdrag, praksisnærforskning og prosjekter. Studiebesøk 2011-09-20 - 2011-09-20 2011.
 • Saus, Merete. Best practice: lavterskeltiltak for kunnskapsspredning innen barnevernet. Fremlegg for Butenschønutvalget innspillskonferanse; utvalget for utredning om samisk forksning og høyere utdanning. Bodø http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Informasjonstekst&cid=1253965603813&p=1228296590860&pagename=samisk%2FHovedsidemal. Innspillskonferanse 2011-09-13 - 2011-09-13 2011.
 • Saus, Merete. Barnevern i samisk kontekst. Fremlegg for ekspertutvalget for utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet. Fremelgg for ekspertutvalg 2011-06-23 - 2011-06-23 2011.
 • Saus, Merete. Hjemmebaserte barnevernstiltak i Nord-Troms: Utvikling og implementering av en evalueringsdesign. 2009.
 • Saus, Merete. Child welfare in the Sami region of Norway, Sweden, Finland and Russia. ISATT 2009 2009-07-01 - 2009-07-04 2009.
 • Saus, Merete. Cultural competence. ISATT 2009 2009-07-01 - 2009-07-04 2009.
 • Saus, Merete. Stories Enhancing Skills. ISATT 09 2009-07-01 - 2009-07-04 2009.
 • Saus, Merete. Host of symposium: Child welfare education in Sami region. ISATT 09 2009-07-01 - 2009-07-04 2009.
 • Saus, Merete. Utvikling av modell for slektsbasert fosterhjemsarbeid i samiske områder. 2009.
 • Saus, Merete. Kontekstuelt barnevern. Barnevernet i det samiske landskap. 2008 (1). ISSN 1503-3147.
 • Saus, Merete. Kultur og barnevernsarbeid. Fargerikt barnevern. Hefte 6. 2006.
 • Saus, Merete. Kultur og barnevernsarbeid. Metoder for barnevernet i samiske områder. Hefte 5. 2006.
 • Saus, Merete. Kultur og barnevernsarbeid. Kultursensitivitet som en måte å se lokalsamfunn på: Billefjord og Kautokeino. Hefte 4. 2006.
 • Saus, Merete. Kultur og barnevernsarbeid. Det kyndige blikk, det ukyndige blikk og det døde blikk. Hefte 3. 2006.
 • Saus, Merete. Kultur og barnevernsarbeid. Kontekstuelt barnevern . Hefte 2. 2006.
 • Saus, Merete. Kultur og barnevernsarbeid. Kulturperspektivet i barnevernsarbeid. Hefte 1. Skriftserie 1/2006 BUS Nord-Norge. 2006.
 • Saus, Merete. Kontekstuelt barnevern : barnevern i samiske landskap. 2003.
 • Erstad, Inger; Saus, Merete; Stien, Kirsten. Seminarrapport 1999. 1999.
 • Erstad, Inger; Saus, Merete. Samhandling innen barnevernet mellom kommune og fylkeskommune. 1997.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Member of research group


  Member of project