Astrid Vekve Nymo • Astrid Vekve Nymo :
  Utvikling av ergoterapifaglig kompetanse og identitet i praksis
  Orkana Forlag 2015 DOI
 • Vår Mathisen, Marianne Olsen, Mari Haugan, Astrid Vekve Nymo, Rita Jannie Jentoft :
  Ergoterapipraksis i Nord-Norge: fra grensen mot Trøndelag til arktiske nord og østover.
  Ergoterapeuten 2023
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja et al.:
  Vi burde i større grad være der for de unge
  Ergoterapeuten 2022
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja et al.:
  Bidrar til å styrke unges psykiske helse
  Altaposten 2022
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja et al.:
  Bidrar til å styrke unges psykiske helse. Hvordan kan vi som samfunn sørge for at unge blir fremtidens ressurser?
  Altaposten 28. Oct 2022 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja et al.:
  Ergoterapeuter bidrar til å styrke unges psykiske helse, hverdagsmestring og deltakelse
  Nordnorsk debatt - Nordlys 28. Oct 2022 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja et al.:
  Derfor trenger vi ergoterapeuter
  Nordnorsk debatt - Nordlys 27. Oct 2021 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja et al.:
  Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet
  Avisa Nordland 27. Oct 2021
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja et al.:
  Ergoterapeuter er muliggjørere
  Avisa Tromsø 27. Oct 2021
 • Astrid Vekve Nymo, Even Elias Edvardsen :
  Erfaringer med problembasert læring som studentaktiv læringsform i ergoterapeututdanning
  2021
 • Even Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja, Marianne Olsen et al.:
  Samfunnet trenger ergoterapeuter
  Nordlys 2021
 • Even Elias Edvardsen, Astrid Vekve Nymo, Vegard Horne, Lene Angell Åsli, Mari Hepo-oja, Rita Jentoft et al.:
  Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi
  Altaposten 2021
 • Even Elias Edvardsen, Astrid Vekve Nymo, Vegard Horne, Lene Angell Åsli, Mari Hepo-oja, Rita Jentoft et al.:
  Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi
  iFinnmark 2021
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja et al.:
  Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet
  Framtid i nord 27. Oct 2021 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Gunn Nilsskog, Marianne Olsen, Astrid Vekve Nymo, Lene Angel Åsli, Mari Hepo-oja et al.:
  Ergoterapeututdanningen i Tromsø fyller 30 år En bærekraftig jubilant
  Ergoterapeuten 2020
 • Toril Beate Røssvoll, Astrid Gramstad, Astrid Vekve Nymo :
  Rita Jentoft - Dynamisk dosent
  Ergoterapeuten 2020
 • Astrid Vekve Nymo, Mari Hepo-oja, Kati Langhaug, Charlotte Gabrielsen :
  Mangfoldig kompetanse i skolehelsetjenesten
  Nordlys 26. Oct 2018 FULLTEKST
 • Susanne Grødem Johnson, Anita Engeset, Daniel Lee, Astrid Vekve Nymo :
  Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge.
  2017
 • Susanne Grødem Johnson, Anita Engeset, Daniel Lee, Dorte Lybye Norenberg, Guri Einbu, Astrid Vekve Nymo :
  Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge.
  Ergoterapeuten 2017 DATA
 • Toril Laberg, Guri Einbu, Astrid Vekve Nymo, Dorte Lybye Norenberg :
  Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.
  Ergoterapeuten 2017 FULLTEKST
 • Astrid Vekve Nymo :
  Praksisprotokoll brukt i oppfølging av praksis
  2017
 • Nils Erik Ness, Astrid Vekve Nymo, Janne Marita Alvestad Liaaen, Guri Einbu, Daniel Lee, Dorte Lybye Norenberg et al.:
  Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.
  2017
 • Astrid Vekve Nymo, Kati Langhaug :
  Kombistilling i klinisk praksis for ergoterapeutlærer
  Ergoterapeuten 2014
 • Astrid Vekve Nymo :
  Sånn vil jeg bli! Praksisveileders og praksiserfaringers betydning for ergoterapeutstudentens dannelse av faglig identitet
  2009
 • Astrid Vekve Nymo :
  Å bli ergoterapeut. Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen
  UiT Norges arktiske universitet 2007 OMTALE

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →