Bilde av Håkonsen, Merethe Berger
Photo: UiT/Christian Halvorsen

Merethe Berger Håkonsen