Bilde av Osa, Tom Eide
Bilde av Osa, Tom Eide
Musihkkakonservatoria tom.e.osa@uit.no

Tom Eide Osa • Tom Eide Osa, Elias Eriksen :
  Læring gjennom skriving og samarbeid
  2024
 • Tom Eide Osa :
  Presentasjon av egen FoU-virksomhet
  2024
 • Steinar Sætre, Tom Eide Osa :
  Presentasjon av KROMATIKK – et forprosjekt om mangfold i kunstfag
  2023
 • Tom Eide Osa :
  Wittgenstein and musical practices
  2022
 • Tom Eide Osa, Berit Opheim :
  Folkesongen frå private rom til scenen – endringar i norsk folkesongpraksis frå 1950-talet og fram til i dag
  2021
 • Tom Eide Osa :
  Wittgensteins og Johannessens filosofi som grunnlag for musikkpedagogisk/musikkdidaktisk virksomhet og forskning
  2021
 • Tom Eide Osa :
  Musikalske grammatikker: En Wittgenstein-tilnærming til kunnskap i utøvende musikk applisert i tre paradigmatiske casestudier fra ulike sjangrer
  Universitetet i Bergen 2021
 • Tom Eide Osa, Berit Opheim :
  Kvinner i vinden – Messingkvintetten Bris med gjester
  2020
 • Tom Eide Osa :
  Tallis Variations – konsert NM brass
  2019
 • Tom Eide Osa :
  Utøvende musikk som estetiske praksiser – språkspill og grammatikker. En Wittgenstein-tilnærming til kunnskap i utøvende musikk applisert i tre paradigmatiske case-studier fra ulike sjangrer
  2019
 • Tom Eide Osa :
  Language games and grammars in music performance practices
  2018
 • Tom Eide Osa :
  Intonasjon for blåsere
  2018
 • Tom Eide Osa :
  Ledelse av kafedialog og orientering om forskning og utvikling i kulturskolefeltet
  2018
 • Tom Eide Osa :
  Pageantry – konsert NM brass
  2018
 • Tom Eide Osa :
  Romantic Piano Meets the Hardanger Fiddle. Introduction and leader of discussion
  2017
 • Tom Eide Osa :
  Music Performance Games - A Wittgensteinian Approach to Knowledge in Music Performance applied in three Case Studies
  2017
 • Tom Eide Osa :
  Music performance games - A Wittgensteinian approach to knowledge in music performance applied in three paradigmatic case studies from different genres
  2016
 • Tom Eide Osa :
  Filosofiske perspektiver på musikkpedagogikk
  2016
 • Tom Eide Osa :
  Kvalitet i utøvende musikkundervisning av barn - faktorer som medvirker til læringsutbytte og måloppnåelse
  2016
 • Tom Eide Osa, Even Ruud :
  Preliminary Viva Voce: Music performance games - A Wittgensteinian approach to knowledge in music performance applied in three case studies
  2016
 • Tom Eide Osa :
  DET STORE SAMSPILLET: KULTURSKOLE – SKOLEKORPS – HJEM – SKOLE – LOKALMILJØ Utfordringer og muligheter
  2016
 • Tom Eide Osa :
  Diversions on a Bass Theme
  2015
 • Tom Eide Osa :
  Kvalitativ audiovisuell analyse av musikalske praksiser
  2015
 • Tom Eide Osa :
  Den virtuose utøveren
  2015
 • Tom Eide Osa :
  Den virtuose utøveren
  2014
 • Tom Eide Osa :
  Resurgam
  2014
 • Tom Eide Osa :
  Utøvende musikk som estetisk praksis
  2014
 • Tom Eide Osa :
  Vurdering for læring og utøvende musikk som estetisk og praktisk kunnskap
  2013
 • Tom Eide Osa :
  "–wie eine Klarinette klingt" En Wittgenstein-tilnærming til utøvende musikk
  2013
 • Tom Eide Osa :
  Spillemåter: En Wittgensteintilnærming til utøvende musikk
  2013
 • Tom Eide Osa :
  Ways of playing: A Wittgensteinian approach to music performance
  2013
 • Tom Eide Osa :
  Key Text Presentation: "How many Wittgensteins?"
  2012
 • Tom Eide Osa :
  Topics in the Aesthetics of Music and Sound: Wittgenstein and Music Performance as Aesthetic Practice (Skype-seminar)
  22. Nov 2012
 • Tom Eide Osa :
  Hardingtonar, Geirr Lystrup og messingkvintetten BRIS
  2012
 • Tom Eide Osa :
  Musical performance as aesthetic practice
  2012
 • Tom Eide Osa :
  Musical performance as aesthetic practice
  2012
 • Tom Eide Osa :
  Genre knowledge in musical performance (Identifying games)
  2012
 • Tom Eide Osa :
  Frå Berlin til Broadway
  2012
 • Tom Eide Osa :
  A Wittgensteinian conception of music education/Wittgenstein og musikkdidaktikk
  2012
 • Tom Eide Osa :
  PPU i utøvende musikk ved Griegakademiet - Institutt for musikk og utdanning av ensembleledere
  2011
 • Tom Eide Osa :
  Genre Knowledge in Musical performance as Intransitive Understanding and the Practising of Rules
  2011
 • Tom Eide Osa :
  Kunstutøving som ferdighetskunnskap, fortrolighetskunnskap og påstandskunnskap
  2011
 • Tom Eide Osa :
  Genre theory and knowledge in musical performance
  2011
 • Tom Eide Osa :
  Kunnskap i musikkutøving som filosofi og empiri
  2011
 • Tom Eide Osa :
  Art, truth, and videotape
  2011
 • Tom Eide Osa :
  Springar etter bestemor
  2010
 • Tom Eide Osa :
  Sjangerkunnskap i musikkutøving: Wittgenstein, estetikk og eit storband
  2010
 • Tom Eide Osa :
  Sjangerkunnskap i musikkutøving: Wittgenstein, estetikk og et storband
  2010
 • Tom Eide Osa :
  Wittgenstein, realms of music and didactic categories
  2010
 • Tom Eide Osa :
  Weills kvinner
  2009

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →