Bilde av Andén, Lovisa
Bilde av Andén, Lovisa
Filosofiija ja vuosttašlohkanbadjeoahpuid instituhtta lovisa.anden@uit.no

Lovisa Andén • Lovisa Andén :
  Forgotten testimonies: Swedish and Finnish-Swedish memoirs from the Gulag Archipelago
  2023
 • Lovisa Andén :
  Att översätta livet till litteratur. Marcel Proust och filosofin
  2023
 • Lovisa Andén :
  Narration and Self-Representation in Women’s Testimonial Literature from the Gulag Archipelago
  2023
 • Lovisa Andén :
  Historisk sanning och litterär representation i vittneslitteratur från Gulag arkipelagen
  Ikaros –Tidskrift om människan och vetenskapen 2022
 • Lovisa Andén :
  Med livet som litteraturens laboratorium: Merleau-Ponty och Proust
  2022
 • Lovisa Andén :
  Truth and Typical Experiences in Testimonial Literature: the “Other” Narratives of the Gulag in Women’s Memoirs
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →