Bilde av Blix, Bodil Hansen
Bilde av Blix, Bodil Hansen
Dearvvašvuođa- ja fuolahusfágaid instituhtta bodil.hansen.blix@uit.no +4777660682 971 63 652 Tromsø MH2 L.11.347

Bodil Hansen Blix • Lena Yvonne Bjerkmo, Ann Karin Helgesen, Bodil Hansen Blix :
  Experiences of Being Significant Others to Older Adults with Frailty Living Alone in Rural Arctic Norway: A Qualitative Study
  Risk Mangement and Healthcare Policy 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Berit Støre Brinchmann, Siri Lyngmo, Sine Maria Herholdt-Lomholdt, Bodil Hansen Blix :
  Multiple perspectives and dialogue in understanding experiences of living with eating disorders: Two narratives—four unpackings
  Journal of Eating Disorders 2022 ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Gudmund Ågotnes :
  Aging successfully in the changing Norwegian welfare state: A policy analysis framed by critical gerontology
  The gerontologist 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Mai Camilla Munkejord :
  Indigenous Sami Family Caregivers’ Experiences With Accessing and Collaborating With Municipal Health and Care Services
  Global Qualitative Nursing Research 14. Sep 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Kristin Synnøve Voie, Bodil Hansen Blix, Ann Karin Helgesen, Toril Agnete Larsen, Kjersti Sunde Mæhre :
  Professional home care providers' conceptualisations of frailty in the context of home care: A focus group study
  International Journal of Older People Nursing 2022 ARKIV / DOI
 • Vera Caine, Pamela Steeves, Charlotte Berendonk, Bodil Hansen Blix, D. Jean Clandinin :
  Narrative care: Unpacking pandemic paradoxes
  Nursing Inquiry 19. Sep 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Brukermedvirkning og representasjon i helse- og omsorgsforskning
  Tidsskrift for omsorgsforskning 14. Dec 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Marianne Kollerøs Nilsen, Bodil H. Blix, Hege Sletvold, Rose Mari Olsen :
  Older Adults Living in Sheltered Housing’s Experiences of Involvement in Pro Re Nata Decisions. A Narrative Positioning Analysis
  Global Qualitative Nursing Research 2021 ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix :
  Synet vårt på aldring må endres
  Bergens Tidende, Debattsider 21. Jan 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Det var den høsten aldringen fikk sine "15 minutes of fame"
  Tidsskriftet sykepleien 15. Jan 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Studio 2 P2: Har vi for store forventninger til myndighetene når det gjelder eldreomsorg?
  25. Jan 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Hvordan mener helse- og omsorgsministeren at vi skal planlegge for alderdommen?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 25. Jan 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Mette Bøe Lyngstad :
  Nye og nødvendige fortellinger om demens
  Avisa Vårt land 25. Jan 2023 FULLTEKST
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Morgensending NRK Troms
  27. Jan 2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Analyser av narrativ, narrative analyser og narrative inquiry
  2022
 • Elisabet Aaraas, Bodil Hansen Blix :
  Hun ønsker å skape et samfunn hvor det er godt å bli gammel
  22. Feb 2022 FULLTEKST
 • Elisabet Aaraas, Bodil Hansen Blix :
  Hun ønsker å skape et samfunn hvor det er godt å bli gammel
  03. Mar 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Mai Camilla Munkejord :
  Indigenous Sami family caregivers' experiences with accessing and collaborating with public care services in Norway
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Perspektiver på aldring, eldre medborgere og samfunn
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Demografisk utvikling og konsekvenser for eldreomsorg i årene som kommer
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester: Mellom rettigheter, standarder og skjønn
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  "Ways of telling": Narrativt verksted
  2022
 • Bodil Hansen Blix, Gudmund Ågotnes :
  "Suksessfull aldring" i en velferdsstat i endring
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Hva er forskjellen på Lady Gaga og norsk eldreomsorg?
  Tidsskriftet sykepleien 11. Apr 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Norsk eldreomsorg har mye å lære av Lady Gaga
  Bergens Tidende 17. Apr 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Erfaring er ikke noe man har, men noe man gjør
  Tidsskriftet sykepleien 15. Apr 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Alderdommen skal leves, ikke presteres
  Tidsskriftet sykepleien 01. Aug 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  The travelling and turns of being and becoming a narrative inquirer
  2022
 • Petter Hveem, Bodil Hansen Blix :
  Fremtidens uformelle omsorg overfor personer med demens
  22. Mar 2022 FULLTEKST
 • Kaja Figenschou, Bodil Hansen Blix :
  Intervju P1+ Holm
  09. Mar 2022 FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen, Silje Naustvik, Bodil Hansen Blix :
  Sykepleierpodden episode 41: Sykepleie, sykepleiere og forskning
  12. Apr 2022 FULLTEKST
 • Marit Kirkevold, Bodil Hansen Blix :
  Kommunale helsetjenester er et forskningssultent felt
  Dagens medisin 10. Oct 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Narrativ omsorg - en praksis og et mellommenneskelig fenomen
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i åra som kjem
  2022
 • Bodil Hansen Blix, Eskil Skjeldal :
  Representasjon i forskning: hva er det, og kan vi ta det for gitt?
  10. Jan 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Om kvalitativ metode i forskning: Intervju og fokusgrupper
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Politikere - lær av sykepleierne
  Tidsskriftet sykepleien 29. Nov 2022 FULLTEKST
 • Morten Lønhaug-Næss, Monika Dybdahl Jakobsen, Bodil Hansen Blix, Trine Strand Bergmo, Jill-Marit Moholt :
  Older high-utilization patients in Norwegian somatic hospitals - a national register-based study
  2022
 • Jill-Marit Moholt, Audhild Høyem, Bodil Hansen Blix, Cathrine Arntzen :
  Helsepersonells erfaringer med ytelse av kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre stormottakere av somatiske sykehustjenester
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  "Må vi snakke om alt, da?" Samtale om aldring, fortelling, taushet og åpenhet med prost Trond Bakkevig og psykolog Anna Helle-Valle
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Et fakkeltog for dem som bare kan drømme om å møtes på halvveien
  iFinnmark 05. Dec 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Stinne Glasdam, Frode F. Jacobsen :
  Introduksjon til spesialnummer om etnisk og kulturelt mangfold i helse- og omsorgstjenestene i kommunene
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2022 ARKIV / DOI
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Ann-Mari Andersen et al.:
  LUB 5 del 2: Læringsaktiviteter om samiske rettigheter i helse- og sosialtjenestene
  2021 DATA
 • Bodil Hansen Blix :
  Forventninger til pårørendeomsorg og demografisk utvikling - hvordan går dette i hop?
  2021
 • Bodil Hansen Blix, Helge Stalsberg, Jill-Marit Moholt :
  Demographic development and the potential for informal care in Norway
  2021 OMTALE
 • Gudmund Ågotnes, Bodil Hansen Blix, Tamara Daly, Jacqueline Choiniere :
  “Mind the Gap”: Community Aged Care Services
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Narrative care with Indigenous older adults
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Narrativ omsorg - et mellommenneskelig fenomen og en praksis
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Overordnede rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester: Mellom skjønn, rettigheter og standarder
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Panelsamtale: Omsorg i pleie og behandling
  2021

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  MH2 L.11.347

  Click for bigger map