Bilde av Blix, Bodil Hansen
Bilde av Blix, Bodil Hansen
Dearvvašvuođa- ja fuolahusfágaid instituhtta bodil.hansen.blix@uit.no +4777660682 971 63 652 You can find me here

Bodil Hansen Blix • Kristin Synnøve Voie, Janine Wiles, Bodil Hansen Blix, Margrethe Kristiansen, Ann Karin Helgesen, Kjersti Sunde Mæhre :
  Older people enacting resilience in stories about living alone and receiving home care
  Ageing & Society 2024 ARKIV / DOI
 • Kristin Synnøve Voie, Janine Wiles, Kjersti Sunde Mæhre, Margrethe Kristiansen, Ann Karin Helgesen, Bodil Hansen Blix :
  The timescapes of older adults living alone and receiving home care: An interview study
  Journal of Aging Studies 2024 ARKIV / DOI
 • Anastasia Emelyanova, Bodil Hansen Blix, Agneta Larsson, Steinunn A. Olafsdottir, Arja Rautio :
  Age-inclusive Arctic outdoor spaces: a policy review in four Nordic countries
  International Journal of Circumpolar Health 15. Apr 2024 FULLTEKST / DOI
 • Henriette Søby Gärtner, Bodil Hansen Blix, Mette Raunkiær, Helle Timm :
  ‘There is nothing beautiful or life-affirming in it’: experiences of harm in a narrative course combining rehabilitative and palliative care approaches for people who have or have had cancer
  Mortality 06. Jun 2024 FULLTEKST / DOI
 • Bodil Hansen Blix :
  Dette er min solidaritetserklæring og mitt fakkeltog for dem som aldri hever røsten
  Tidsskriftet sykepleien 15. Feb 2024 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  A match made in heaven? Et kritisk-gerontologisk perspektiv på "sukessfull aldring" og neoliberalisme
  2024
 • Marit Kirkevold, Bodil Hansen Blix, Marit Graue, Line Kildal Bragstad, Ragnhild Hellesø, Berit Støre Brinchmann et al.:
  Nye forskningsmidler fordrer tilpasset forskningskompetanse
  Dagens medisin 28. Feb 2024 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Playfulness in old age: narrative care as adventure
  2024
 • Bodil Hansen Blix :
  Steinaldermenns analyser av sykepleierfaget
  Nordnorsk Debatt 25. Mar 2024 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Aldringsaktivister i alle aldere, foren dere!
  Bergens Tidende, Debattsider 29. Apr 2024 FULLTEKST
 • Arne Egil Tønset, Bodil Hansen Blix :
  Hvordan snakker vi om det å bli eldre?
  05. May 2024 FULLTEKST
 • Kristin Synnøve Voie, Bodil Hansen Blix, Margrethe Kristiansen, Toril Agnete Larsen, Kjersti Sunde Mæhre, Ann Karin Helgesen et al.:
  Skrøpelighet og skrøpelighetsvurdering, innspill på vegne av Senter for omsorgsforskning
  2024
 • Kristin Synnøve Voie, Bodil Hansen Blix, Kjersti Sunde Mæhre, Ann Karin Helgesen, Toril Agnete Larsen :
  Frailty, an introduction
  2024
 • Bodil Hansen Blix :
  How can research contribute to more nuanced and honest conversations about aging?
  2024
 • Axel Stenstadvold, Sjur Furuhaug, Mette Bøe Lyngstad, Bodil Hansen Blix :
  Vi gidd!
  Bergens Tidende, Debattsider 06. Jun 2024 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Age-inclusive communities and outdoor spaces in the Arctic: Omissions in national policies
  2024
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Hvordan mener helse- og omsorgsministeren at vi skal planlegge for alderdommen?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 25. Jan 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Når sosialdemokrater abdiserer
  Nordnorsk Debatt 01. Feb 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Luthers stråmenn
  dagensmedisin.no 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Vi må slutte å snakke om varme hender, og etterlyse skarpe hjerner i stedet
  Dagens medisin 07. Sep 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  «DU tar ansvar!»: De fire bud for en god alderdom (og en bærekraftig velferdsstat)
  Tidsskrift for omsorgsforskning 22. Sep 2023 DOI
 • Bodil Hansen Blix :
  Studio 2 P2: Har vi for store forventninger til myndighetene når det gjelder eldreomsorg?
  25. Jan 2023 FULLTEKST
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Reagerer på utspill
  27. Jan 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Mette Bøe Lyngstad :
  Nye og nødvendige fortellinger om demens
  Avisa Vårt land 25. Jan 2023 FULLTEKST
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Helseforskere ut mot Kjerkol: Kan føre til større sosial ulikhet
  27. Jan 2023 FULLTEKST
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Morgensending NRK Troms
  27. Jan 2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Et brøl for dem som ikke når gjennom lydmuren
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Ein lågterskel introduksjon til narrativ som metode og studieobjekt
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Vi må utdanne tenkere. Det er et spørsmål om liv og død.
  Tidsskriftet sykepleien 15. May 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Is there room for silence and other ways of telling in narrative gerontology and narrative care?
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Jeg er drittlei av å høre at folk må ta ansvar!
  Agenda Magasin 08. Jun 2023 FULLTEKST
 • Tove (avisa Nordlys) Myhre, Bodil Hansen Blix :
  Det var et eventyr. Min takknemlighetsgjeld er evig til de menneskene
  15. Apr 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Morten Hopkins Kræmer :
  Hva er en god alderdom?
  20. Aug 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Eldreomsorgens "fifteen minutes of fame" er over for denne gang. Hva nå?
  Tidsskriftet sykepleien 15. Sep 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Lesetips til Listhaug før neste politiske debatt om sykehjem
  Nordnorsk Debatt 30. Jun 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Må en være hjemme? Paneldebatt Arendalsuka 2023
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Hvorfor sykehjem er det opplagte arbeidssted for folk som elsker fortellinger
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Demens i familie- og pårørendeperspektiv
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  En hilsen til alle som savner
  Nordnorsk debatt - Nordlys 27. Dec 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Det var den høsten aldringen fikk sine "15 minutes of fame"
  Tidsskriftet sykepleien 15. Jan 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Det er ikke alle som kan "bo trygt hjemme"
  Nordnorsk Debatt 23. Jun 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Mai Camilla Munkejord :
  Samiske pårørendes erfaringer med kontakt og samarbeid med kommunale omsorgstjenester
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Tanker om godteri, maktmennesker og tillit
  Nordnorsk Debatt 06. Dec 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Jeg lover aldri å bli så historieløs og blind for privilegier at jeg tar velferdsstaten for gitt
  Tidsskriftet sykepleien 15. Dec 2023 FULLTEKST
 • Morten Hopkins Kræmer, Bodil Hansen Blix :
  Er eldre den nye "generasjon prestasjon"?
  18. Nov 2023 FULLTEKST
 • Siw Ellen Jakobsen, Bodil Hansen Blix :
  Har gamle folk blitt den nye "generasjon prestasjon"?
  09. Nov 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Er dagens gamle den nye "generasjon prestasjon"? Key note på Den 8. norske aldersforskningskongressen
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  The Norwegian health care system: Historic development, organisation, funding, and recent reforms
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Synet vårt på aldring må endres
  Bergens Tidende, Debattsider 21. Jan 2023 FULLTEKST
 • Kristin Synnøve Voie, Janine Wiles, Bodil Hansen Blix, Margrethe Kristiansen, Ann Karin Helgesen, Kjersti Sunde Mæhre :
  Resiliense i eldre menneskers fortellinger om å bo alene og motta hjemmetjenster
  2023

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →