#
#
Dearvvašvuođa- ja fuolahusfágaid instituhtta bodil.hansen.blix@uit.no +4777660682 971 63 652 Tromsø MH2 L.11.347

Bodil Hansen Blix • Lena Yvonne Bjerkmo, Ann Karin Helgesen, Bodil Hansen Blix :
  Experiences of Being Significant Others to Older Adults with Frailty Living Alone in Rural Arctic Norway: A Qualitative Study
  Risk Mangement and Healthcare Policy 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Berit Støre Brinchmann, Siri Lyngmo, Sine Maria Herholdt-Lomholdt, Bodil Hansen Blix :
  Multiple perspectives and dialogue in understanding experiences of living with eating disorders: Two narratives—four unpackings
  Journal of Eating Disorders 2022 ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Stinne Glasdam, Frode F. Jacobsen :
  Introduksjon til spesialnummer om etnisk og kulturelt mangfold i helse- og omsorgstjenestene i kommunene
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2022 DOI
 • Bodil Hansen Blix, Mai Camilla Munkejord :
  Indigenous Sami Family Caregivers’ Experiences With Accessing and Collaborating With Municipal Health and Care Services
  Global Qualitative Nursing Research 14. Sep 2022 FULLTEKST / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Vera Caine, D. Jean Clandinin, Charlotte Berendonk :
  Considering Silences in Narrative Inquiry: An Intergenerational Story of a Sami Family
  Journal of contemporary ethnography 2021 ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Helge Stalsberg, Jill-Marit Moholt :
  Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i Norge
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Lena Bjerkmo, Ann Karin Helgesen, Toril Agnete Larsen, Bodil H. Blix :
  “Falling off the wagon”: older adults’ experiences of living with frailty in rural arctic communities
  International Journal of Circumpolar Health 12. Aug 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Vera Caine, Pamela Steeves, Charlotte Berendonk, Bodil Hansen Blix, D. Jean Clandinin :
  Narrative care: Unpacking pandemic paradoxes
  Nursing Inquiry 19. Sep 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Gudmund Ågotnes, Jill-Marit Moholt, Bodil H. Blix :
  From volunteer work to informal care by stealth: A 'new voluntarism' in social democratic health and welfare services for older adults
  Ageing & Society 09. Nov 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Marianne Kollerøs Nilsen, Bodil H. Blix, Hege Sletvold, Rose Mari Olsen :
  Older Adults Living in Sheltered Housing’s Experiences of Involvement in Pro Re Nata Decisions. A Narrative Positioning Analysis
  Global Qualitative Nursing Research 2021 ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Brukermedvirkning og representasjon i helse- og omsorgsforskning
  Tidsskrift for omsorgsforskning 14. Dec 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Eskil Skjeldal :
  Representasjon i forskning: hva er det, og kan vi ta det for gitt?
  10. Jan 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i åra som kjem
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Narrativ omsorg - en praksis og et mellommenneskelig fenomen
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  The travelling and turns of being and becoming a narrative inquirer
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Alderdommen skal leves, ikke presteres
  Tidsskriftet sykepleien 01. Aug 2022 FULLTEKST
 • Elisabet Aaraas, Bodil Hansen Blix :
  Hun ønsker å skape et samfunn hvor det er godt å bli gammel
  03. Mar 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Hva er forskjellen på Lady Gaga og norsk eldreomsorg?
  Tidsskriftet sykepleien 11. Apr 2022 FULLTEKST
 • Petter Hveem, Bodil Hansen Blix :
  Fremtidens uformelle omsorg overfor personer med demens
  22. Mar 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Erfaring er ikke noe man har, men noe man gjør
  Tidsskriftet sykepleien 15. Apr 2022 FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen, Silje Naustvik, Bodil Hansen Blix :
  Sykepleierpodden episode 41: Sykepleie, sykepleiere og forskning
  12. Apr 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Norsk eldreomsorg har mye å lære av Lady Gaga
  Bergens Tidende 17. Apr 2022 FULLTEKST
 • Kaja Figenschou, Bodil Hansen Blix :
  Intervju P1+ Holm
  09. Mar 2022 FULLTEKST
 • Elisabet Aaraas, Bodil Hansen Blix :
  Hun ønsker å skape et samfunn hvor det er godt å bli gammel
  22. Feb 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Analyser av narrativ, narrative analyser og narrative inquiry
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Om kvalitativ metode i forskning: Intervju og fokusgrupper
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester: Mellom rettigheter, standarder og skjønn
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Perspektiver på aldring, eldre medborgere og samfunn
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Et kritisk blikk på brukermedvirkning i forskning
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Realistiske forventninger til pårørende i fremtidens eldreomsorg
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  NRK P1+ Frokostradio: Intervju om demografisk utvikling, eldreomsorg og pårørende
  23. Feb 2021 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Helge Stalsberg, Jill-Marit Moholt :
  Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg
  2021
 • Helge Stalsberg, Bodil Hansen Blix :
  Om nødvendig beredskap for en varslet personellkrise i eldreomsorgen
  www.nordnorskdebatt.no 14. May 2021 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Fortelling og forskning 3: Narrative inquiry
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  The necessity of playfulness in narrative care
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Frivillighet i dialog
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Forventninger til pårørendeomsorg og demografisk utvikling - hvordan går dette i hop?
  2021
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt, Helge Stalsberg :
  Pårørende og frivillige kan ikke sikre bærekraften i fremtidens omsorgstjenester
  Nordnorsk Debatt 16. Feb 2021 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Narrative care with Indigenous older adults
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Narrativ omsorg - et mellommenneskelig fenomen og en praksis
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Panelsamtale: Omsorg i pleie og behandling
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Overordnede rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester: Mellom skjønn, rettigheter og standarder
  2021
 • Bodil Hansen Blix, Helge Stalsberg, Jill-Marit Moholt :
  Demografisk utvikling og uformell omsorg i fremtidens eldreomsorg
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Eldreomsorg: Når løsningen mangler
  2021 FULLTEKST
 • Gudmund Ågotnes, Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  From volunteer work to informal care by stealth: A “new voluntarism” in social democratic health and welfare services for older adults
  2021
 • Gudmund Ågotnes, Bodil Hansen Blix, Tamara Daly, Jacqueline Choiniere :
  “Mind the Gap”: Community Aged Care Services
  2021
 • Bodil Hansen Blix, Helge Stalsberg, Jill-Marit Moholt :
  Demographic development and the potential for informal care in Norway
  2021 OMTALE
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Ann-Mari Andersen et al.:
  LUB 5 del 2: Læringsaktiviteter om samiske rettigheter i helse- og sosialtjenestene
  2021 DATA
 • Bodil Hansen Blix :
  Et tilbud om hjelp til å fatte kunnskapsbaserte beslutninger om fremtidens eldreomsorg
  iTromsø 19. Oct 2021 FULLTEKST
 • Jill-Marit Moholt, Bodil Hansen Blix, Helge Stalsberg :
  Hvor mye skal pårørende og frivillige jobbe i framtidas eldreomsorg?
  Forskning.no 11. Mar 2021 FULLTEKST

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  MH2 L.11.347

  Click for bigger map