Bilde av Rolandsen, Susanne
Photo: Stina Guldbrandsen / UiT

Susanne Rolandsen • Susanne Rolandsen :
  Streng seksualmoral tvinger ungdom til ubeskyttet sex
  kjonnsforskning.no 2024
 • Susanne Rolandsen, Steinar Johansen :
  Gi flyktningene tid
  Dagsavisen 2023
 • Susanne Rolandsen, Steinar Johansen :
  Gi flyktningene tid
  Utrop.no 2023
 • Susanne Rolandsen, Steinar Johansen :
  Gi flyktningene tid
  Dagsavisen 2023
 • Susanne Rolandsen, steinar johansen :
  Gi flyktningene tid
  Dagsavisen 2023
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen, Steinar Johansen :
  Gi flyktningene tid
  Dagsavisen 2023
 • Susanne Rolandsen :
  HelseIntro - en studie om helseperspektivet i introduksjonsprogrammet for flyktninger
  2023
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen, Steinar Johansen :
  Gi flyktningene tid
  Utrop.no 2023
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen :
  Innspill til integreringsmelding
  2023
 • Anne Ragnhild Grini, Susanne Rolandsen :
  Å skape et hjem og et godt liv
  2023
 • Susanne Rolandsen, Anne Ragnhild Grini :
  Kjønn og helse i introduksjonsprogrammet
  2023
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen :
  Høringssvar - Forslag om videreføring av midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m.
  2023
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen :
  Høringssvar - forslag til midlertidige endringer i integreringsforskriften (økt arbeidsretting av introduksjonsprogrammet)
  2023
 • Susanne Rolandsen :
  Seksuell og reproduktiv helse blant studenter i Etiopia
  sosiologen.no 2020
 • Amanda Schei, Susanne Rolandsen, Sabrin Moueffaq, Mia Tostrup :
  Fikk priser for kjønnsfokus i masteroppgave
  03. Sep 2019
 • Sanna Drogset Børstad, Susanne Rolandsen, Sabrin Moueffaq, Mia Tostrup :
  Tre masterstudenter fikk priser for sin kjønnsforskning
  08. Sep 2019
 • Susanne Rolandsen, Sabrin Moueffaq, Mia Tostrup :
  Tre studier om kvinnehelse vant priser i Tromsø
  06. Sep 2019
 • Susanne Rolandsen, Sabrin Moueffaq, Mia Tostrup :
  Kjønnsforskning-pris for avhandlinger om kvinnehelse
  03. Sep 2019
 • Karine Nigar Aarskog, Susanne Rolandsen, Sabrin Moueffaq, Mia Tostrup :
  Årets prisvinnere i kjønnsforskning
  28. Aug 2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →