No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Klinihkalaš medisiinna instituhtta lars.d.horvei@uit.no Tromsø

Horvei, Lars Daae • Horvei, Lars Daae; Brækkan, Sigrid Kufaas; Smith, Erin N.; Solomon, T; Hindberg, Kristian; Frazer, Kelly A.; Rosendaal, Frits Richard; Hansen, John-Bjarne. Joint effects of prothrombotic genotypes and body height on the risk of venous thromboembolism: the Tromsø study. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2018; Volum 16 (1). ISSN 1538-7933.s 83 - 89.s doi: 10.1111/jth.13892.
 • Horvei, Lars Daae; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Weight change and risk of venous thromboembolism: The Tromsø study. PLOS ONE 2016; Volum 11:e0168878 (12). ISSN 1932-6203.s 1 - 13.s doi: 10.1371/journal.pone.0168878.
 • Horvei, Lars Daae; Grimnes, Gro; Hindberg, Kristian; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Brox, Jan; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. C-reactive protein, obesity, and the risk of arterial and venous thrombosis. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2016; Volum 14 (8). ISSN 1538-7933.s 1561 - 1571.s doi: 10.1111/jth.13369.
 • Horvei, Lars Daae; Brækkan, Sigrid Kufaas; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Hansen, John-Bjarne. Obesity measures and risk of venous thromboembolism and myocardial infarction. European Journal of Epidemiology (EJE) 2014; Volum 29 (11). ISSN 0393-2990.s 821 - 830.s doi: 10.1007/s10654-014-9950-z.
 • Horvei, Lars Daae. Vektendring øker risikoen for blodpropp. (fulltekst) 2017.
 • Horvei, Lars Daae. FEDMERELATERT BETENNELSE KOBLES TIL ØKT BLODPROPPRISIKO. (fulltekst) 2016.
 • Grimnes, Gro; Horvei, Lars Daae; Tichelaar, Vladimir; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Neutrophil to lymphocyte ratio and future risk of venous thromboembolism and mortality: The tromsø study. Haematologica 2016; Volum 101 (10). ISSN 0390-6078.s e401 - e404.s doi: 10.3324/haematol.2016.145151.
 • Horvei, Lars Daae. Kirurgisk behandling etter lungeemboli – til god nytte for noen utvalgte få. (fulltekst) 2016.
 • Horvei, Lars Daae. Overvekt og venøs trombose – er betennelse «the missing link»?. (fulltekst) 2016.
 • Jørgensen, Helle; Brækkan, Sigrid Kufaas; Dziewiecka, Olga; Horvei, Lars Daae; Grimnes, Gro; Høiland, Ina Isabella; Ramberg, Cathrine; Isaksen, Trond; Børvik, Trond; Liang, Robin Amanda; Bjøri, Esben; Hald, Erin Mathiesen; Latysheva, Nadezhda; Brodin, Ellen Elisabeth. Forskningstorget Tromsø 24-25. september. Forskningstorget 2015-09-24 - 2015-09-25 2015.
 • Horvei, Lars Daae. Menn får mye oftere tilbakefall av blodpropp. (fulltekst) 2015.
 • Horvei, Lars Daae. ALLE TYPER FEDME ØKER RISIKOEN FOR VENØS BLODPROPP. (fulltekst) 2015.
 • Horvei, Lars Daae. Gir kompresjonsstrømper smertelindring ved dyp venetrombose?. (fulltekst) 2014.
 • Se alle arbeider i CRIStin →