No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Servodatdiehtaga instituhtta silje.b.fekjar@uit.no Tromsø

Silje Fekjær • Silje Fekjær, Einar Øverbye, Lars Inge Terum :
  Who deserves to be sanctioned? A vignette experiment of ethnic discrimination among street-level bureaucrats
  Acta Sociologica 2023 DOI
 • Steinar Bøyum, Silje Fekjær :
  Kritisk refleksjon over forskning i profesjonsutdanning
  Universitetsforlaget 2023 DOI
 • Silje Fekjær, Andreea Ioana Alecu :
  In the Forefront of Female Policing? Women in the Scandinavian Police Forces
  Routledge 2023 DOI
 • Silje Bringsrud Fekjær, Erik Børve Rasmussen, Lars Inge Terum :
  Sanctioning the sick: Do perceptions of activating the sick and diagnosis matter?
  Social Policy & Administration 2022 DOI
 • Silje Bringsrud Fekjær, Tine Sophie Prøitz, Sølvi Mausethagen :
  Offentlig ph.d.: Forskerkompetanse for skoleutvikling
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Silje Bringsrud Fekjær, Andreea Ioana Alecu :
  Attrition of Police Officers With Immigrant Background
  Police Quarterly (PQ) 2021 DOI
 • Aleksander Årnes Madsen, Idunn Brekke, Silje Bringsrud Fekjær :
  Women’s Attrition from Male-Dominated Workplaces in Norway: The Importance of Numerical Minority Status, Motherhood and Class
  Work, Employment and Society 2021 DOI
 • Lotte Bloksgaard, Silje Bringsrud Fekjær, Rasmus Juul Møberg :
  Is “real” police work masculinely gendered? Conceptions of gender and competencies among Scandinavian police students.
  Nordic Journal of Working Life Studies 2020
 • Lotte Bloksgaard, Silje Bringsrud Fekjær, Rasmus Juul Møberg :
  Conceptions of gender and competencies among police recruits in Scandinavia
  Nordic Journal of Working Life Studies 2020 DOI
 • Andreea Ioana Alecu, Silje Bringsrud Fekjær :
  Female attrition from the police profession
  Policing: An International Journal of Police Strategies & Management 2020 DOI
 • Talieh Sadeghi, Andreea Ioana Alecu, Silje Bringsrud Fekjær, Sindre Granly Meldalen, Mikkel Magnus Thørrisen :
  Ruskjøring: Straffes menn og kvinner ulikt?
  Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2019
 • Silje Bringsrud Fekjær, Otto Petersson :
  Producing legalists or dirty Harrys? Police education and field training
  Policing and Society: An International Journal of Research and Policy 2018 FULLTEKST / DOI
 • Talieh Sadeghi, Silje Bringsrud Fekjær :
  Frontline workers’ competency in activation work
  International Journal of Social Welfare 2018 DOI
 • Einar Øverbye, Silje Fekjær, Lars Inge Terum :
  Activation policies: Who deserves to be sanctioned? A Vignette Experiment of possible Ethnic Discrimination among Norwegian Street-Level Bureaucrats
  2023
 • Silje Fekjær, Roger André Federici, Gro Jamtvedt :
  Sykepleie- og lærerutdanning: Et valg for både hjertet og hjernen
  Khrono.no 05. Nov 2023 FULLTEKST
 • Nathalie Hyde-Clarke, Marius Lysebo, Kåre Rønn Richardsen, Finn Aarsæther, Silje Fekjær :
  Robotfusk - nye og gamle problemer
  Khrono.no 2023
 • Nathalie Hyde-Clarke, Marius Lysebo, Kåre Rønn Richardsen, Finn Aarsæther, Silje Fekjær :
  Robotfusk – nye og gamle problemer
  Khrono.no 2023
 • Silje Fekjær :
  Å sette pris på studentene
  Forskerforum 2023
 • Einar Øverbye, Silje Fekjær, Lars Inge Terum :
  Behandler Nav "Abdi" og "Stian" ulikt?
  KAI-kronikken 17. Mar 2023 DATA
 • Lars Inge Terum, Silje Fekjær, Erik Børve Rasmussen :
  Hva kan vi kreve av de syke?
  Aftenposten Viten 02. Mar 2022 FULLTEKST
 • Silje Fekjær :
  Hva jeg burde spurt om som student
  Universitas 2022
 • Silje Fekjær, Andreea Ioana Alecu :
  Minoriteter velger bort politiyrket
  Politiforum 2022
 • Silje Fekjær, Marius Lysebo :
  Gi studentene en grunn til å lære
  Khrono 2022
 • Silje Fekjær, Anton Havnes, Marius Lysebo :
  Ingen gylden grense for fusk
  Khrono 2022
 • Silje Fekjær :
  Å lytte til studentene – på nye måter
  Khrono 2022
 • Silje Fekjær :
  Digitalisering er middelet, ikke målet
  Khrono.no 2022
 • Sølvi Mausethagen, Tine Sophie Prøitz, Silje Bringsrud Fekjær, Christine Rendahl Stenersen, Tiril Smerud Finnanger :
  «En fot i begge leire hadde vært ypperlig» En studie av offentlig ph.d. i utdanningsfeltet
  OsloMet - storbyuniversitetet 2021
 • Silje Bringsrud Fekjær, Kristin Walseth :
  På tide å sette nye mål for gjennomføring av doktorgrad
  Khrono.no 2021
 • Silje Bringsrud Fekjær :
  Førstegenerasjonsstudenter. Fremmede i paradis?
  Khrono.no 2021
 • Silje Bringsrud Fekjær :
  Felles mål om utdanningskvalitet
  Khrono.no 2021
 • Hege Hermansen, Marte Mangset, Silje Bringsrud Fekjær :
  Myter og fakta om forskningstid
  Khrono.no 2021
 • Silje Bringsrud Fekjær :
  Hva vil vi med norsk doktorgradsutdanning
  Forskerforum 2021
 • Steinar Bøyum, Silje Bringsrud Fekjær :
  Postdoktorstilling: En vei inn i eller ut av forskningen?
  Khrono.no 2021
 • Silje Bringsrud Fekjær, Sølvi Mausethagen, Tine Sophie Prøitz :
  Offentlig sektor ph.d.: Nye muligheter for faglig fordypning og kunnskapsutvikling i skolen
  Utdanningsnytt.no 2021
 • Silje Bringsrud Fekjær :
  Keynote: «Hvor går norsk ph.d. utdanning?"
  2021
 • Silje Bringsrud Fekjær :
  På tide å snakke om prioriteringer
  Forskerforum 2020
 • Silje Bringsrud Fekjær, Andreea Ioana Alecu :
  Politiet: Et sted å bli
  Politiforum 2020
 • Silje Bringsrud Fekjær :
  Korona har fått akademikerne til å gå i hi. Kommer de til å dukke opp igjen?
  Khrono.no 2020
 • Silje Bringsrud Fekjær, Otto Petersson :
  Producing Legalists or Dirty Harrys?: Police Education and Field Training
  Routledge 2020
 • Talieh Sadeghi, Silje Bringsrud Fekjær, Lars Inge Terum :
  The occupational context of activation work: the relative role of educational and workplace qualification and socialisation
  2020
 • Sigtona Halrynjo, Silje Bringsrud Fekjær :
  Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer: Likestilte idealer - kjønnsskjeve mønstre
  2020 FULLTEKST
 • Aleksander Årnes Madsen, Silje Bringsrud Fekjær :
  Det er liten dekning for å snakke om «doktorsyke»
  Khrono.no 2019 FULLTEKST
 • Silje Bringsrud Fekjær, Åse Røthing :
  Kvinner i akademia
  Forskerforum 2019
 • Silje Bringsrud Fekjær, Otto Petersson :
  Bokstavstro legalister eller resultatorienterte Dirty Harryer: Nordiske politistudenters syn på politirollen.
  Politiforum 2019
 • Silje Bringsrud Fekjær, Turid Noack :
  To generasjoner i tidsklemma
  Dagbladet 2019
 • Silje Bringsrud Fekjær :
  Ny student – en gang til
  Universitas 2019
 • Elise Koppang Frøjd, Talieh Sadeghi, Silje Bringsrud Fekjær :
  Nav-ansatte​: Vet for lite om arbeidsmarkedet
  09. Aug 2018 FULLTEKST
 • Elise Koppang Frøjd, Silje Bringsrud Fekjær :
  Hva skal til for å ta en doktorgrad?
  04. Feb 2018
 • Elise Koppang Frøjd, Silje Bringsrud Fekjær :
  Hva skal til for å ta en doktorgrad?
  12. Feb 2018
 • Bente Abrahamsen, Silje Bringsrud Fekjær :
  Hvorfor jobber sykepleiere mer deltid enn politifolk?
  Sykepleien 2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →