Espen Eigil Barratt-Due Solum • Henrik Jochumsen, Tom Erik Julsrud, Mia Høj Mathiasson, Espen Eigil Barratt-Due Solum, Monica Guillen-Royo, Sandra Elise Bakkevoll :
  Upscale: Upscaling Sustainable Collaborative Consumption Using Public Libraries
  Nordic Journal of Library and Information Studies 2023 ARKIV / DOI
 • Espen Eigil Barratt-Due Solum, Anniken Førde, Monica Guillen-Royo :
  Sharing for Health, Inclusion, and Sustainability: The Co‐Production of Outdoor Equipment Lending in Norway
  Urban Planning 2023 ARKIV / DOI
 • Espen Eigil Barratt-Due Solum :
  Eviggrønt eller radikalt grønt? Folkebibliotekets er og bør i klima- og miljøsaken
  Bob : Bok og bibliotek 2023
 • Sandra Elise Bakkevoll, Tom Erik Julsrud, Espen Eigil Barratt-Due Solum :
  Kan utlån i butikker få folk til å kjøpe mindre? Erfaringer fra forsøk med utlån av verktøy i Jernias butikker i Tromsø og Drammen
  2023 FULLTEKST
 • Espen Eigil Barratt-Due Solum, Henrik Jochumsen :
  Folkebibliotek og bærekraftig utvikling: Perspektiver fra Norge og Danmark
  2022
 • Espen E Barratt-Due Solum :
  Foredrag: Bibliotekarforeningens tillitsvalgtkonferanse: Om "Bærekraftig deling i norske kommuner: status og nye muligheter" samt eget arbeid.
  2021
 • Espen Eigil Barratt-Due Solum :
  Upscale: Innlegg til Bibliotekarforbundets tillittsvalgtkonferanse
  2021

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →