Fredrikke Fjellberg Moldenæs • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Voldsutsatte minoritetskvinners rettssikkerhet i Norge
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 29. May 2020 ARKIV / DOI
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  The right to health for asylum-seeking children in Norway - particularly the use of vulnerability theory in legal research
  2023
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Rettssikkerhet for barn som flykter til Norge
  2023
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Retten til helse, sårbarhet og ulike oppholdstillatelser som gis til barn som søker asyl i Norge
  2023
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Barnekonvensjonen 20 år som norsk lov - Reelle forbedringer og utfordringer for barn som søker asyl i Norge
  2023
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Barn på flukt - Hvorfor får noen barn mer hjelp enn andre?
  2023
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Disability and the use of vulnerability theory
  2022
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Barnekonvensjonen i praksis - med særlig fokus på utlendingsloven og situasjonen for barn som flykter til Norge
  2022
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Vulnerability theory, and the States responsibility towards vulnerability, health, and caregiving for unaccompanied asylum-seeking children in Norway
  2022
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Sårbarhetsteori og barns rett til helse i en nordisk velferdsmodell
  2021
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Retten til helse for mindreårige asylsøkere – særlig om bruk av sårbarhetsteori i rettslig analyse
  2021

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →