No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Arbeidshelse, forskningsgruppe gerd.s.andorsen@uit.no

Gerd Sissel Andorsen • Marte Renate Thomassen, Berit Bang, Eva Kramvik, Marit Nøst Hegseth, May-Helen Holm, Merethe Larsen et al.:
  Occupational exposure and airway symptoms in the North Norwegian red king crab industry
  2014
 • Marte Renate Thomassen, Berit Bang, Eva Kramvik, Marit Nøst Hegseth, May-Helen Holm, Merethe Larsen et al.:
  Bioaerosol exposure, allergy and respiratory symptoms in the Norwegian crab industry
  2014
 • Rita Bast-Pettersen, Svein G Grahnstedt, Gerd Sissel Andorsen, Kristin Johanne Bleie, Hilde Slørdahl Conradi, Marit Guldbrandsen et al.:
  Nevropsykologiske effekter etter eksponering for løsemidler. En litteraturstudie med vekt på sammenheng mellom eksponering og effekt
  2013 ARKIV
 • Vidgis Lauvrak, Ingrid Harboe, Olaf Aaserud, Gerd Sissel Andorsen, Rita Bast-Pettersen, Randi Olsen et al.:
  Kliniske studier av av yrkesbetinget løsemiddeleksponerte. Et systematisk litteratursøk
  2009 ARKIV

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →