Olav Kansgar Straum • Olav Kansgar Straum :
  The optimal platelet concentration in platelet-rich plasma for proliferation of human cells in vitro:diversity, biases, and possible basic experimental principles for further research in the field: A review
  PeerJ 13. Nov 2020 ARKIV / DOI
 • Kåre Sigvald Fuglseth, Olav Kansgar Straum :
  Store sprik: Ei gransking av modulen «RLE i PEL» i grunnskulelærarutdanninga
  Prismet 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Olav Kansgar Straum :
  Klafki-tolkninger i nyere norsk forskning
  Universitetsforlaget 2018 DATA
 • Olav Kansgar Straum :
  Klafkis kategoriale danningsteori og didaktikk
  Universitetsforlaget 2018 DATA
 • Olav Kansgar Straum :
  KAPITTEL 3 RLE - ET SALDERINGSFAG?
  Fagbokforlaget 2014
 • Olav Kansgar Straum :
  KAPITTEL 2 KURLE-SURVEY Formål, utforming og metodiske utfordringer
  Fagbokforlaget 2014
 • Olav Kansgar Straum :
  Bruk av religionfaglige primærkilder i storforelesninger
  UNIPED 2009
 • Olav Kansgar Straum :
  Bruk av religionsfaglige primærkilder i storforelesninger
  UNIPED 2009
 • Ralph Henk Vaags, Henny Fiskå Hägg, Olav Kansgar Straum :
  Filosofiens historie
  Fagbokforlaget 2007
 • Olav Kansgar Straum :
  Kristendommen i middelalderen
  Fagbokforlaget 2007
 • Olav Kansgar Straum :
  Røter. tistlar og blomar - Kristendom i eit historisk riss
  Fagbokforlaget 2006
 • Tormod Tobiassen, Kristin Molland Norderval, Olav Kansgar Straum, Hallgeir Elstad :
  Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur - Bilder og arkitektur
  Fagbokforlaget 2006
 • Olav Kansgar Straum :
  Nyere norsk kristendomshistorie
  Fagbokforlaget 2005
 • Olav Kansgar Straum :
  Reformasjonen og Luther
  Fagbokforlaget 2005
 • Olav-Kansgar Straum :
  Norrøn tro og kristningen av Norge : Kristningen av Norge - en religionshistorisk innføring til perioden 800-1050
  Fagbokforlaget 2004
 • Henny Fiskå Hägg, Olav-Kansgar Straum, Henny Fiskå Hägg, Olav-Kansgar Straum :
  Oldkirken - Kristendommen i Romerriket 30-395
  Fagbokforlaget 2004
 • Tormod Tobiassen, Olav-Kansgar Straum, Tormod Tobiassen, Olav-Kansgar Straum :
  Bibelens første del - Det gamle testamente eller Tanak
  Fagbokforlaget 2004
 • Olav-Kansgar Straum, Ragnhild Schanke :
  Jesusbilder i evangeliene
  Fagbokforlaget 2004
 • Olav-Kansgar Straum, Ralph Henk Vaags :
  Filosofiens hovedspørsmål: innføring i filosofi
  Fagbokforlaget 2004
 • Olav-Kansgar Straum :
  Fra åsatro og høvdingedømmer til kristendom og rikssamling : Kristningen av Norge - en religionshistorisk innføring til perioden 800-1050
  2002
 • Heidi Marie Lindekleiv, Suganthy Kulathilagan, Heid Leganger-Krogstad, Bengt-Ove Andreassen, Inge Andersland, Olav Kansgar Straum :
  Stridens fag
  24. May 2014

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →