Bilde av Grimsbø, Endre
Bilde av Grimsbø, Endre
Automašuvnna ja proseassateknologiija instituhtta endre.grimsbo@uit.no +4777625287 Here you can find me

Endre Grimsbø • Jacopo Aguzzi, Jan Albiez, Sascha Flögel, Olav Rune Godø, Endre Grimsbø, Simone Marini et al.:
  A flexible autonomous robotic observatory infrastructure for bentho-pelagic monitoring
  Sensors 13. Mar 2020 ARKIV / DOI
 • Neil Anders, Bjørn Roth, Endre Grimsbø, Michael Breen :
  Assessing the effectiveness of an electrical stunning and chilling protocol for the slaughter of Atlantic mackerel (Scomber scombrus)
  PLOS ONE 2019 ARKIV / DOI
 • Anders Karlsson-Drangsholt, Ragnhild Aven Svalheim, Øyvind Aas-Hansen, Stein Harris Olsen, Kjell Øivind Midling, Michael Breen et al.:
  Recovery from exhaustive swimming and its effect on fillet quality in haddock (Melanogrammus aeglefinus)
  Fisheries Research 2018 ARKIV / DOI
 • Endre Grimsbø, Petter Helgevold Kvadsheim :
  Sprengningsarbeider i sjø – effekter på marint liv og mulige tiltak (Blasting operations at sea – effects on marine life and possible actions)
  Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk 2018
 • Endre Grimsbø, Ragnar Nortvedt, Bjørn Tore Hjertaker, Erling Hammer, Bjørn Roth :
  Optimal AC frequency range for electro-stunning of Atlantic salmon (Salmo salar)
  Aquaculture 2016 DOI
 • Bjørn Roth, Endre Grimsbø :
  Electrical stunning of edible crabs (Cancer pagurus): From single experiments to commercial practice
  Animal Welfare 2016 DOI
 • Endre Grimsbø, Ragnar Nortvedt, Erling Hammer, Bjørn Roth :
  Preventing injuries and recovery for electrically stunned Atlantic salmon (Salmo salar) using high frequency spectrum combined with a thermal shock
  Aquaculture 2014 DOI
 • A. Foss, Endre Grimsbø, E Vikingstad, Ragnar Nortvedt, Erik Slinde, Bjørn Roth :
  Live chilling of Atlantic salmon: physiological response to handling and temperature decrease on welfare
  Fish Physiology & Biochemistry 2012 DOI
 • Bjørn Roth, Endre Grimsbø, Erik Slinde, Atle Foss, Lars Helge Stien, Ragnar Nortvedt :
  Crowding, pumping and stunning of Atlantic salmon, the subsequent effect on pH and rigor mortis
  Aquaculture 2012 DOI
 • Bert Lambooij, Endre Grimsbø, Hans van de Vis, Henny G.M. Reimert, Ragnar Nortvedt, Bjørn Roth :
  Percussion and electrical stunning of Atlantic salmon (Salmo salar) after dewatering and subsequent effect on brain and heart activities
  Aquaculture 2010 DOI
 • Bjørn Roth, Ragnar Nortvedt, Erik Slinde, Atle Foss, Endre Grimsbø, Lars Helge Stien :
  Electrical stimulation of Atlantic salmon muscle and the effect on flesh quality
  Aquaculture 2010 DOI
 • Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Guosong Zhang, Tina Kutti, Caroline Durif et al.:
  Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2023
 • Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Geir Pedersen, Guosong Zhang, Tina Kutti et al.:
  Havforskningsinsituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2022
 • Ragnhild Aven Svalheim, Endre Grimsbø, Bjørn Roth :
  TOWARDS HUMANE SLAUGHTERING OF SNOW CRAB (Chionoecetes opilio)
  Aquaculture Europe 2022 2022 FULLTEKST
 • Petter Helgevold Kvadsheim, André Adelsten Søvik, Eirik Rokke, Marianne Lanzky Kolstrup, Tonje Nesse Forland, Geir Pedersen et al.:
  Risiko for skade på laksefisk i omkringliggende oppdrettsanlegg ved etablering av undervanns- skytefelt på Korsnes Fort. FFI-RAPPORT 22/00814
  2022
 • Åse Nordahl Fauske, Endre Grimsbø, Puneet Sharma, Per Anton Olsen :
  Snow detection on antenna radomes using signal processing. Master’s thesis in Technology and Safety in the High North TEK-3901 June 2022
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Endre Grimsbø :
  Norskspråklig kompendium i elektrisitetslære
  2021
 • Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Tina Kutti, Guosong Zhang, Henning Wehde et al.:
  Havforskningsinsituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2021
 • Endre Grimsbø :
  Introduksjon i elektriske filtre og praktiske anvendelser
  2020
 • Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Daniel Nyqvist, Endre Grimsbø, Tina Kutti :
  Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet: seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger — Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2020
 • Petter Helgevold Kvadsheim, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Daniel Nyqvist, Endre Grimsbø, Lise Doksæter Sivle :
  Effekter av støyforurensning på havmiljø - kunnskapsstatus og forvaltningsrådgiving FFI-RAPPORT 20/0105
  Forsvarets forskningsinstitutt 2020
 • Geir Pedersen, Espen Johnsen, Lars Alf Ødegaard, Guosong Zhang, Endre Grimsbø, Gavin Macaulay et al.:
  The Lofoten-Vesterålen Ocean Observatory—A cabled infrastructure for operational acoustical oceanography
  Journal of the Acoustical Society of America 2019 DOI
 • Neil Anders, Bjørn Roth, Endre Grimsbø, Michael Breen :
  Mackerel can be humanely slaughtered using electrical stunning and chilling
  2019
 • Henning Wehde, L Thomsen, O. Pfannkuche, J. Albiez, S. Flögel, Olav Rune Godø et al.:
  A flexible autonomous bottom resident infrastructure for bentho-pelagic monitoring
  2019
 • Henning Steen, Karen de Jong, Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Endre Grimsbø, Daniel Nyqvist et al.:
  Høring av forslag om åpning av områder for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova [rapport]
  2019
 • Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Daniel Nyqvist, Karen de Jong, Endre Grimsbø :
  Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet: seismikk, elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger
  2019 ARKIV
 • Endre Grimsbø :
  Trail Lecture, Associate Professor position in Natural Science: Lyd og praktisk bruk av akustiske målinger. (Sound and practical use of acoustic measurements.)
  2019
 • Endre Grimsbø :
  Bruk av teknologi i landbasert husdyrproduksjon: Framtidsutsikter for en effektiv og dyrevennlig produksjon
  2018
 • Endre Grimsbø :
  Noen praktiske anvendelser av fast fourier transform (FFT) og frekvensspektrum
  2017
 • Tonje Nesse Forland, Rune Roland Hansen, Hans Erik Karlsen, Petter Helgevold Kvadsheim, Mathias Andersson, Markus Linne et al.:
  Behaviour of penned Atlentic mackerel exposed to increasing levels of seismic airgun pulses
  2017
 • Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Rune Roland Hansen, Mathias Andersson, Endre Grimsbø, Markus Linne et al.:
  Behavioural effects of seismic dose escalation exposure on captive mackerel (Scomber scombrus)
  2017 ARKIV
 • Endre Grimsbø, Tonje Nesse Forland :
  Påvirkes makrell av seismikk?
  2017
 • Emilio F. Campana, Ezio Amato, Jacek Beldowski, Rune Berglind, Claus Boettcher, Kathrine Angell-Hansen et al.:
  Research and innovation to address munitions in the sea by JPI Oceans (Joint Programming Initiative - Healthy and Productive Seas and Oceans)
  2016
 • Endre Grimsbø, John Dalen, Lise Doksæter Sivle :
  Elektromagnetiske undersøkelser i olje- og gassleiting: Fisk merker magnetiske og elektriske felt
  2016
 • Endre Grimsbø :
  Produksjonseffektivitet, innovasjon og produktutvikling i en slaktelinje for fisk
  2016
 • Ben Brinberg, X. Valasques, Amit Lerner, Aida Campos, Moritz Eichert, Paulo J. Fonseca et al.:
  Science, Technology, and Society Initiative to Minimize Unwanted Catches in European Fisheries - Final report
  2016
 • Endre Grimsbø, Ragnar Nortvedt :
  Measuring methods for fish welfare during slaughter based on electrical impedance, EEG, ECG and blood parameters
  Universitetet i Oslo 2016 FULLTEKST / OMTALE
 • Endre Grimsbø, Leif Nøttestad :
  IESSNS international mackerel-ecosystem survey (2015832) 26.06.2015-28.07.2015
  2015 ARKIV
 • Atle Foss, Endre Grimsbø, Anders Mangor-Jensen, Bjørn Roth :
  Sluttrapport: Levendekjøling med CO2 effekt av vannkvalitet på stressresponsen hos oppdrettslaks
  2015
 • Geir Odd Johansen, Endre Grimsbø :
  IESSNS international mackerel-ecosystem survey (2014813) 01.07.2014-28.07.2014
  2014 ARKIV
 • Olav Rune Godø, Gavin Macaulay, Endre Grimsbø :
  Unik undesjøisk platform: Observerer miljø og biologisk mangfald og sender infromasjon til land
  Fisken og Havet, Særnummer 2014
 • Endre Grimsbø, Olav Rune Godø :
  Utsetting av autonom instrumentplattform i Hola, tokt med "Johan Hjort" 25.29. januar 2013
  2013 FULLTEKST
 • Erik Slinde, Endre Grimsbø, Tore S Kristiansen :
  Slakting av oppdrettsfisk. Svar på spørsmål fra Mattilsynet knyttet til fiskevelferd i slakteprosessen
  2013 FULLTEKST
 • Bjørn Roth, Endre Grimsbø :
  Electrical Stunning of Edible Crabs
 • Endre Grimsbø, Bjørn Roth, Ragnar Nortvedt :
  ELECTRO STUNNING OF ATLANTIC SALMON (Salmo salar L.): FACTORS THAT AFFECT THE STUNNING CURRENT
  2011
 • Atle Foss, Endre Grimsbø, E Vikingstad, Ragnar Nortvedt, Erik Slinde, B. Roth :
  LIVE CHILLING OF ATLANTIC SALMON: EFFECTS FROM HANDLING AND TEMPERATURE DECREASE ON WELFARE
  2009
 • Endre Grimsbø, Bjørn Tore Hjertaker, Ole Brix :
  Instrumentation of swim tunnels and conductivity measurement of fish
  2007 FULLTEKST

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →