Mathilde Morel • Lena Schøning, Vera Helene Hausner, Mathilde Morel :
  Law and sustainable transitions: An analysis of aquaculture regulation
  Environmental Innovation and Societal Transitions 2023 ARKIV / DOI
 • Margherita Paola Poto, Edel O. Elvevoll, Monica Alterskjær Sundset, Karl-Erik Eilertsen, Mathilde Morel, Ida-Johanne Jensen :
  Suggestions for a systematic regulatory approach to ocean plastics
  Foods 16. Sep 2021 ARKIV / DOI
 • Margherita Paola Poto, Mathilde Morel :
  Suggesting an Extensive Interpretation of the Concept of Novelty That Looks at the Bio-Cultural Dimension of Food
  Sustainability 2021 ARKIV / DOI
 • Margherita Paola Poto, Mathilde Daasvatn Morel, Edel Oddny Elvevoll, Ole K. Fauchland, Sigrid Eskeland Schütz, Sofie Elise Quist et al.:
  Legal pathways towards sustainable blue food systems in the aquaculture sector : Interdisciplinary workshop and roundtable discussion 10 January 2024.
  Septentrio Reports 2024 ARKIV / DOI
 • Lena Schøning, Mathilde Daasvatn Morel :
  Innspill til NOU 2023:23 helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskapning
  2024
 • Sigrid Eskeland Schütz, Ole Kristian Fauchald, Margherita Paola Poto, Mathilde Daasvatn Morel, Edel Oddny Elvevoll, Lena Schøning et al.:
  Legal pathways towards sustainable blue food systems in the aquaculture sector
  UiT Norges arktiske universitet 2024
 • Konstantinos Deligiannis Virvos, Nikolaos Gkikas, Mazyar Ahmad, Mana Elise Hera Tugend, Mathilde Daasvatn Morel, Dany Channraksmeychhoukroth et al.:
  Introduction to the outcomes of the 2023 NCLOS Conference on "Ocean Commons"
  NCLOS Blog 2024
 • Lena Schøning, Mathilde Morel :
  På tide å akselerere det grønne skiftet for oppdrettsnæringa?
  Fiskeribladet 16. Aug 2023 FULLTEKST
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  C. NORWAY
  Yearbook of International Environmental Law 26. Sep 2023 DOI
 • Lena Schøning, Mathilde Daasvatn Morel :
  Høringsuttalelse - vannforskriften § 12
  2023
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  Sustainable Transition of the Norwegian Aquaculture Sector - A regulatory approach to enable sustainable blue food systems
  2023
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  The Role of Law in a Sustainable Transition of the Norwegian Aquaculture Sector - Legal Pathways towards Regenerative Blue Food Systems in the Bioeconomy
  2023
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  A Sustainable Transition of the Norwegian Aquaculture Sector - Regulatory approaches to enable sustainable blue food systems
  2023
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  Grønn omstilling av norsk havbruksnæring - På tide med et regulatorisk rammeverk for lavtrofisk oppdrett?
  2023
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  Regulating a Sustainable Transition of the Norwegian Aquaculture Sector - a Study of Limits and Opportunities Within Environmental Law
  2023
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  Presentation of the SECURE project and PhD project at the Seafood Science Breakfast Club
  2023
 • Mathilde Daasvatn Morel :
  C. NORWAY
  Yearbook of International Environmental Law 30. Sep 2022 DOI
 • Sondre Sollid, Mathilde Daasvatn Morel :
  Can we make food for a growing global population in a sustainable way?
  24. Mar 2022
 • Mathilde Morel :
  Utnyttelse av marine ressurser fra lavere trofiske nivåer i norsk havbruksnæring - en rettslig studie
  2021
 • Mathilde Morel, Margherita Paola Poto :
  SECURE Novel Marine Resources for Food Security and Food Safety. The Role of Law
  2021

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →