Bilde av Bergmo, Trine Strand
Bilde av Bergmo, Trine Strand
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe trine.s.bergmo@uit.no

Trine Strand Bergmo • Paolo Zanaboni, Trine Strand Bergmo, Eli Kristiansen :
  Patients' experiences with receiving sick leave certificates via remote consultations in Norway during the COVID-19 pandemic: a nationwide online survey
  BMJ Open 2024 DOI
 • Tora Hammar, Trine Strand Bergmo, Cille Bülow, Stine Clausen, Unn Sollid Manskow, Johanna Timonen et al.:
  Nationally Shared Medication Lists - Describing Systems in the Nordic Countries
  Studies in Health Technology and Informatics 2023 DOI
 • Elin Breivik, Eli Kristiansen, Paolo Zanaboni, Monika Alise Johansen, Nicolas Melchior Frederic Øyane, Trine Strand Bergmo :
  Suitability of issuing sickness certifications in remote consultations during the COVID-19 pandemic. A mixed method study of GPs’ experiences
  Scandinavian Journal of Primary Health Care 2023 ARKIV / DOI
 • Morten Lønhaug-Næss, Monika Dybdahl Jakobsen, Bodil Hansen Blix, Trine Strand Bergmo, Matthias Hoben, Jill-Marit Moholt :
  Older high-cost patients in Norwegian somatic hospitals: A register-based study of patient characteristics
  BMJ Open 05. Oct 2023 DATA / ARKIV / DOI
 • Trine Strand Bergmo, Vilde Sandsdalen, Unn Sollid Manskow, Lars Småbrekke, Marit Waaseth :
  Internet Use for Obtaining Medicine Information: Cross-sectional Survey
  JMIR Formative Research 2023 ARKIV / DOI
 • Eli Kristiansen, Helen Atherton, Bjarne Austad, Trine Strand Bergmo, Børge Lønnebakke Norberg, Paolo Zanaboni :
  Older patients' experiences of access to and use of e-consultations with the general practitioner in Norway: an interview study
  Scandinavian Journal of Primary Health Care 02. Jan 2023 ARKIV / DOI
 • Eirin Guldsten Robinson, Hanna Gyllensten, Jeanette Schultz Johansen, Kjerstin Havnes, Anne Gerd Granås, Trine Strand Bergmo et al.:
  A Trial-Based Cost-Utility Analysis of a Medication Optimization Intervention Versus Standard Care in Older Adults
  Drugs & Aging 2023 ARKIV / DOI
 • Monika Knudsen Gullslett, Trine Strand Bergmo :
  Implementation of E-prescription for Multidose Dispensed Drugs: Qualitative Study of General Practitioners’ Experiences
  JMIR Human Factors 2022 DOI
 • Anette Vik Jøsendal, Trine Strand Bergmo, Anne Gerd Granås :
  Multidose Drug Dispensing in Primary Care: A Review of the Literature
  Cappelen Damm Akademisk 2022 DOI
 • Anette Vik Jøsendal, Trine Strand Bergmo :
  From paper-based to electronic prescribing of multidose drug dispensing — effects on pharmacy workload
  Linköping Electronic Conference Proceedings 2022 ARKIV / DOI
 • Mari Johannessen Walquist, Kristian Svendsen, Beate Hennie Garcia, Trine Strand Bergmo, Anne Elise Eggen, Kjell H. Halvorsen et al.:
  Self-reported medication information needs among medication users in a general population aged 40 years and above – the Tromsø study
  BMC Public Health 2022 ARKIV / DOI
 • Anette Vik Jøsendal, Trine Strand Bergmo, Anne Gerd Granås :
  The Practice Guidelines for Multidose Drug Dispensing Need Revision—An Investigation of Prescription Problems and Interventions
  Pharmacy 2021 ARKIV / DOI
 • Anette Vik Jøsendal, Trine Strand Bergmo, Anne Gerd Granås :
  Implementation of a shared medication list in primary care - a controlled pre-post study of medication discrepancies
  BMC Health Services Research 13. Dec 2021 ARKIV / DOI
 • Anette Vik Jøsendal, Trine Strand Bergmo :
  From Paper to E-Prescribing of Multidose Drug Dispensing: A Qualitative Study of Workflow in a Community Care Setting
  Pharmacy 2021 ARKIV / DOI
 • Anette Vik Jøsendal, Trine Strand Bergmo, Anne Gerd Granås :
  Potentially inappropriate prescribing to older patients receiving multidose drug dispensing
  BMC Geriatrics 2020 ARKIV / DOI
 • Gro Karine Rosvold Berntsen, Monika Dalbakk, Joseph Hurley, Trine Strand Bergmo, Beate Solbakken, Lisbeth Spansvoll et al.:
  Person-centred, integrated and pro-active care for multi-morbid elderly with advanced care needs: A propensity score-matched controlled trial
  BMC Health Services Research 2019 ARKIV / DOI
 • Unn Sollid Manskow, Karianne Fredenfeldt Lind, Trine Strand Bergmo :
  Digital solutions for a shared medication list. A narrative literature review
  Linköping Electronic Conference Proceedings 2019 FULLTEKST
 • Anette Vik Jøsendal, Trine Strand Bergmo :
  How discrepancies in medication records affect the creation and trust in a shared electronic medication list in Norway
  Linköping Electronic Conference Proceedings 2019 FULLTEKST
 • Trine Strand Bergmo, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen :
  Factors easing the transition from paper to electronic prescribing of multidose dispensed drugs (MDD)
  Linköping Electronic Conference Proceedings 2019 FULLTEKST
 • Astrid Synnøve Buvik, Trine Strand Bergmo, Einar Bugge, Arvid Småbrekke, Tom Wilsgaard, Jan Abel Olsen :
  Cost-Effectiveness of Telemedicine in Remote Orthopedic Consultations: Randomized Controlled Trial
  Journal of Medical Internet Research 2019 ARKIV / DOI
 • Anne G. Ekeland, Anne Helen Hansen, Trine Strand Bergmo :
  Clinical videoconferencing as ehealth: A critical-realist review and qualitative meta-synthesis
  Journal of Medical Internet Research 2018 ARKIV / DOI
 • Paolo Zanaboni, Patrice Ngangue, Gisele Irène Claudine Mbemba, Thomas Roger Griesbeck Schopf, Trine Strand Bergmo, Marie-Pierre Gagnon :
  Methods to Evaluate the Effects of Internet-Based Digital Health Interventions for Citizens: Systematic Review of Reviews
  Journal of Medical Internet Research 07. Jun 2018 DOI
 • Paul P. Walker, Pasquale Pompilio, Paolo Zanaboni, Trine Strand Bergmo, Kaiu Prikk, Andrei Malinovschi et al.:
  Telemonitoring in chronic obstructive pulmonary disease (chromed) a randomized clinical trial
  American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2018 DOI
 • Elin Johnsen, Jøsendal Anette Vik, Trine Strand Bergmo :
  E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks
  Sykepleien Forskning 2018 DOI
 • Jøsendal Anette Vik, Trine Strand Bergmo :
  Riktigere legemiddellister med multidose i e-resept
  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018 FULLTEKST
 • Tora Hammar, Trine Strand Bergmo, Cille Bülow, Stine Søndersted Clausen, Unn Sollid Manskow, Johanna Timonen et al.:
  Nationally shared medication lists – describing systems in the Nordic countries
  2023
 • Malin Standal, Marit Waaseth, Unn Sollid Manskow, Trine Strand Bergmo :
  Hvordan holder legemiddelbrukere oversikt over sine faste legemidler?
  2023
 • Anette Vik Jøsendal, Kari Dyb, Trine Strand Bergmo, Anne Gerd Granås, Karianne Fredenfeldt Lind, Unn Sollid Manskow et al.:
  Kunnskapsgrunnlag for digitalisering av legemiddelområdet
  2022
 • Anette Vik Jøsendal, Trine Strand Bergmo, Anne Gerd Granås :
  Patient’s experiences with multidose drug dispensing – a qualitative study
  2022
 • Anette Vik Jøsendal, Anne Gerd Granås, Trine Strand Bergmo :
  From paper-based to electronic prescribing of multidose drug dispensing — a longitudional study of prescription changes.
  2022
 • Anette Vik Jøsendal, Anne Gerd Granås, Trine Strand Bergmo :
  Multidose drug dispensing in home care services: Impact of a shared medication list on medication safety
  Universitetet i Oslo 2022
 • Eirin Guldsten Robinson, Hanna Gyllensten, Anne Gerd Granås, Kjerstin Havnes, Trine Strand Bergmo, Kjell H. Halvorsen et al.:
  Healthcare Utilization and Costs Among Acutely Hospitalized Older Adults
  2022
 • Eirin Guldsten Robinson, Siri Pham, Hanna Gyllensten, Anne Gerd Granås, Kjerstin Havnes, Trine Strand Bergmo et al.:
  Health-Related Quality of Life Among Acutely Hospitalized Older Adults
  2022
 • Monika Knudsen Gullslett, Trine Strand Bergmo, Hasse Berntsen :
  E-resept for medisin­doser på rull gir mange fordeler
  03. Mar 2022 FULLTEKST
 • Morten Lønhaug-Næss, Monika Dybdahl Jakobsen, Bodil Hansen Blix, Trine Strand Bergmo, Jill-Marit Moholt :
  Older high-utilization patients in Norwegian somatic hospitals - a national register-based study
  2022
 • Eli Kristiansen, Elin Breivik, Trine Strand Bergmo, Monika Alise Johansen, Paolo Zanaboni :
  E-konsultasjon og sykmelding - Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien
  2021 FULLTEKST
 • Eli Kristiansen, Elin Breivik, Trine Strand Bergmo, Monika Alise Johansen :
  E-konsultasjon og sykmelding: Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien
  2021
 • Trine Strand Bergmo, Mali A. Arnstad :
  Legene bruker fortsatt faks. Nå må de over på e-resept for alle medisiner
  01. Aug 2020 FULLTEKST
 • Monika Alise Johansen, Camilla Hilda Bjørnstad, Kari Dyb, Trine Strand Bergmo, Anette Vik Jøsendal, Stein Olav Skrøvseth et al.:
  E-helseforskerne finner mye feil, forblir likevel teknooptimister
  12. Apr 2020 FULLTEKST
 • Lene Lundberg, Trine Strand Bergmo, Elin Lehnbom :
  Digital Medication Management - submit your paper
  2020 OMTALE
 • Jøsendal Anette Vik, Trine Strand Bergmo :
  Overgang til eMultidose
  2019
 • Jøsendal Anette Vik, Trine Strand Bergmo, Anne Gerd Granås :
  Prescribing errors on multidose drug dispensing prescriptions
  2019
 • Anette Vik Jøsendal, Trine Strand Bergmo :
  How Discrepancies in Medication Records Affect the Creation and Trust in a Shared Electronic Medication List in Norway
  2019
 • Trine Strand Bergmo, Jøsendal Anette Vik :
  Erfaring med multidose
  2019
 • Jøsendal Anette Vik, Trine Strand Bergmo, Anne Gerd Granås :
  Pharmacist interventions on multidose drug dispensing prescriptions
  2019
 • Unn Sollid Manskow, Karianne Fredenfeldt Lind, Trine Strand Bergmo :
  Digital solutions for a shared medication list​ A narrative literature review​
  2019
 • Trine Strand Bergmo, Jøsendal Anette Vik, Nils Kolstrup, Elin Johnsen, Monika Alise Johansen :
  Multidose i e-resept
  2018 FULLTEKST
 • Jøsendal Anette Vik, Anne Gerd Granås, Trine Strand Bergmo :
  Quality of prescribing for Norwegian elderly patients using automated multidose dispensed drugs
  2018
 • Kristian Nicolaisen, Inger Marie Holm, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Ulriksen, Halgeir Holthe et al.:
  Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger
  2018 FULLTEKST
 • Trine Strand Bergmo, Jøsendal Anette Vik, Elin Johnsen :
  Fra papir til elektronisk ordinering av multidose
  2018 FULLTEKST

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →