Tomas Rolland • Rolland, Tomas; Hansen, Poul Henning Gustaf; Grohse, Ian Peter. De første kartene: Trodde pygmeer bodde i nord. (fulltekst) 2022.
 • Rolland, Tomas; Hansen, Poul Henning Gustaf; Grohse, Ian Peter. Tegnet kart basert på vitenskap og myter. (fulltekst) 2022.
 • Johannessen, Mona Stenhaug; Rolland, Tomas. Mona sjekker ut: Sama kafè og aktivitetessenter. (fulltekst) 2022.
 • Johannessen, Mona Stenhaug; Rolland, Tomas. Mona sjekker ut: Familiens hus. (fulltekst) 2022.
 • Johannessen, Mona Stenhaug; Rolland, Tomas. Mona sjekker ut: Fontenhuset i Harstad. (fulltekst) 2022.
 • Johannessen, Mona Stenhaug; Rolland, Tomas. Mona sjekker ut: Ungdommens hus i Harstad. (fulltekst) 2022.
 • Rolland, Tomas; Johannessen, Mona Stenhaug; Thomsen, Terje Øien. Norske sykehjem trenger frivillige ildsjeler. 2022.
 • Rolland, Tomas; Johannessen, Mona Stenhaug; Thomsen, Terje Øien. Vi må ha ildsjeler i norske sykehjem. 2022.
 • Alteren, Gro; Rolland, Tomas; Lund, Amalie; Mathisen, Dan; Johansen, Joar Gamst. Studenter til Athen for å konkurrere i forhandlinger. (data) (sammendrag) (prosjekt) 2022.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rolland, Tomas. Barn lager kunst sammen med eldre i Harstad. 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rolland, Tomas. Vil endre synet på demens gjennom kunst og kultur. 2020.
 • Hofvind, Solveig; Rolland, Tomas Andre. Mindre røntgen – samme resultat. (fulltekst) 2009.
 • Lysdahl, Kristin Bakke; Rolland, Tomas Andre. Økende bruk av røntgen. (fulltekst) 2009.
 • Rolland, Tomas Andre; Bergland, Astrid; Ekerholt, Kirsten. Pust deg frisk. 2008.
 • Bergland, Astrid; Ekerholt, Kirsten; Rolland, Tomas Andre. Pust deg frisker. 2008.
 • Rolland, Tomas Andre; Asbjørnslett, Mona. Gym for alle. (data) 2008.
 • Se alle arbeider i CRIStin →
  HARSTAD 255

  Click for bigger map