No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Oahpaheaddjeoah. ja pedagog. anne.l.bakke@uit.no +4777623347

Anne Lise Bakke • Anne Lise Bakke :
  Tittel poster: "Pre-school-based competence development". Barnehagebasert kompetanseutvkling med fokus på hvordan styrer i barnehagen kan lede valg av satsingsområde for kompetanseutvikling i egen barnehage.
  2022
 • Anne Lise Bakke :
  Jeg har vært med å lede 4 dialogsamlinger som assisterende gruppeleder på Noralf-konferansen i Tromsø ved UiT Norges arktiske universitet 13. og 14. oktober 2022.
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →