Personkort bilde

Anette Fosse

Avdelingsleder Guovllumedisiinna nationála guovddáš
Flag icon Flag icon

 • Malterud, Kirsti; Aamland, Aase; Fosse, Anette. How can task shifting put patient safety at risk? A qualitative study of experiences among general practitioners in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2020; Volum 38 (1). ISSN 0281-3432.s 24 - 32.s doi: 10.1080/02813432.2020.1714143.

 • Fosse, Anette; Ruths, Sabine; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase. Doctors’ learning experiences in end-of-life care – a focus group study from nursing homes. BMC Medical Education 2017; Volum 17 (1). ISSN 1472-6920.s 1 - 8.s doi: 10.1186/s12909-017-0865-8.

 • Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti. Helpful strategies for GPs seeing patients with medically unexplained physical symptoms: a focus group study. British Journal of General Practice 2017; Volum 67 (661). ISSN 0960-1643.s 572 - 579.s doi: 10.3399/bjgp17X691697.

 • Fosse, Anette; Zuidema, Sytse; Boersma, Froukje; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine. Nursing home physicians’ assessments of barriers and strategies for end-of-life care in Norway and the Netherlands. Journal of the American Medical Directors Association 2017; Volum 18 (8). ISSN 1525-8610.s 713 - 718.s doi: 10.1016/j.jamda.2017.03.005.

 • Fosse, Anette. Døden i sykehjem. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2015; Volum 32 (1). ISSN 0800-7489.s 75 - 78.

 • Fosse, Anette; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine; Malterud, Kirsti. End-of-life expectations and experiences among nursing home patients and their relatives — a synthesis of qualitative studies. Patient Education and Counseling 2014; Volum 97 (1). ISSN 0738-3991.s 3 - 9.s doi: 10.1016/j.pec.2014.05.025.

 • Fasting, Anne; Staats, Katrine; Fosse, Anette; Ervik, Bente; Sørstrøm, Anne Kristine. Palliasjon: Forskning i primærhelsetjenesten må til. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.

 • Nordberg, Eva Muriel Kibsgaard; Fosse, Anette; Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen. Uklarheter – ikke spøkelser, Bent Høie. Dagens medisin 2019. ISSN 1501-4290.

 • Fosse, Anette; Schaufel, Margrethe Aase; Malterud, Kirsti; Ruths, Sabine. Livets slutt i sykehjem. Pasientens ønsker og legens rolle. (fulltekst) (omtale) 2018 ISBN 978-82-308-3740-5.

 • Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti. Allmennlegers beste strategier i møte med pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer - En kvalitativ studie om norske allmennlegers erfaringer. Nidaroskongressen 2017-10-19 - 2017-10-19 2017.

 • Fosse, Anette; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine. Barriers and strategies for end-of-life care in nursing homes in Norway and the Netherlands. 20th Nordic Congress of General Practice 2017-06-14 - 2017-06-16 2017.

 • Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti. Strategies experienced as valuable by GPs when seeing patients with MUS. 4th annual scientific conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM) 2016-06-16 - 2016-06-18 2016.

 • Fosse, Anette; Zuidema, Sytse; Boersma, KF; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine. Nursing home doctors’ assessments of barriers and strategies for end-of-life care in Norway and the Netherlands.. Nursing Home Research International Working Group 2016-11-09 - 2016-11-10 2016.

 • Jansen, Kristian; Fosse, Anette; Iden, Kristina Riis; Aase, Margrethe; Ruths, Sabine. Vil beholde LCP for døende. (fulltekst) Dagens medisin 2015. ISSN 1501-4290.

 • Fosse, Anette; Austad, Bjarne; Eid, John-Tore; Bell, Hege Therese; Brænd, Anja Maria Lyche; Fidjeland, Heidi Lidal; Vallersnes, Odd Martin; Vik, Ingvild; Gullbrå, Frøydis; Jansen, Kristian; Schei, Edvin; Simonsen, Kristian Anton; Laue, Johanna; Sandvik, Reidun Karin. Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront. (data) (fulltekst) (omtale) (sammendrag) (prosjekt) Dagens medisin 2013 (21). ISSN 1501-4290.s 20 - 21.s doi: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/.

 • Fasting, Anne; Staats, Katrine; Fosse, Anette; Ervik, Bente; Sørstrøm, Anne Kristine. Palliasjon: Forskning i primærhelsetjenesten må til. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.

 • Nordberg, Eva Muriel Kibsgaard; Fosse, Anette; Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen. Uklarheter – ikke spøkelser, Bent Høie. Dagens medisin 2019. ISSN 1501-4290.

 • Fosse, Anette; Schaufel, Margrethe Aase; Malterud, Kirsti; Ruths, Sabine. Livets slutt i sykehjem. Pasientens ønsker og legens rolle. (fulltekst) (omtale) 2018 ISBN 978-82-308-3740-5.

 • Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti. Allmennlegers beste strategier i møte med pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer - En kvalitativ studie om norske allmennlegers erfaringer. Nidaroskongressen 2017-10-19 - 2017-10-19 2017.

 • Fosse, Anette; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine. Barriers and strategies for end-of-life care in nursing homes in Norway and the Netherlands. 20th Nordic Congress of General Practice 2017-06-14 - 2017-06-16 2017.

 • Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti. Strategies experienced as valuable by GPs when seeing patients with MUS. 4th annual scientific conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM) 2016-06-16 - 2016-06-18 2016.

 • Fosse, Anette; Zuidema, Sytse; Boersma, KF; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine. Nursing home doctors’ assessments of barriers and strategies for end-of-life care in Norway and the Netherlands.. Nursing Home Research International Working Group 2016-11-09 - 2016-11-10 2016.

 • Jansen, Kristian; Fosse, Anette; Iden, Kristina Riis; Aase, Margrethe; Ruths, Sabine. Vil beholde LCP for døende. (fulltekst) Dagens medisin 2015. ISSN 1501-4290.

 • Fosse, Anette; Austad, Bjarne; Eid, John-Tore; Bell, Hege Therese; Brænd, Anja Maria Lyche; Fidjeland, Heidi Lidal; Vallersnes, Odd Martin; Vik, Ingvild; Gullbrå, Frøydis; Jansen, Kristian; Schei, Edvin; Simonsen, Kristian Anton; Laue, Johanna; Sandvik, Reidun Karin. Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront. (data) (fulltekst) (omtale) (sammendrag) (prosjekt) Dagens medisin 2013 (21). ISSN 1501-4290.s 20 - 21.s doi: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/.

 • [Loading...]