No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Filosofiija ja vuosttašlohkanbadjeoahpuid instituhtta arne.overrein@uit.no Tromsø

Arne Overrein • Arne Overrein :
  Europeisk venstreside - partier, sosiale bevegelser, sivilt samfunn
  Vardøger 2020
 • Arne Overrein :
  Russlands politiske landskap - Masse og makthavere
  Vardøger 2018
 • Arne Overrein :
  Russisk utenrikspolitikk - Fra avmakt til stormakt?
  Vardøger 2018
 • Arne Overrein :
  Frihet, hegemoni og liberalisme
  Vardøger 2016
 • Arne Overrein :
  Frihet, nødvendighet og sosial tvang. Kritiske kommentarer til Lars Fr. Svendsen, Frihetens filosofi
  Agora 2016 FULLTEKST
 • Arne Overrein :
  Demokratiutvikling mellom grunnlov og sosiale klasser
  Res Publica 2015
 • Arne Overrein :
  Frihet og eiendom. Om Ellen Meiksins Wood: Liberty & Property. A Social History of Western Political Thought from Renaissance to Enlightenment
  Agora 2013
 • Arne Overrein :
  Uro under himmelen - endringer i verdenssamfunnet siden 2008
  Vardøger 2012
 • Arne Overrein :
  Kina og Russland - en verdenspolitisk konstellasjon
  Vardøger 2012
 • Arne Overrein :
  Kinas grenser og identitet
  Rødt! 2012
 • Arne Overrein :
  Libya og folkerettens krise
  Rødt! 2011
 • Arne Overrein :
  Politikk i antikken og middelalderen. Meiksins Wood's Citizens to Lord
  Agora 2010
 • Arne Overrein :
  Demokrati og klassisk politikk-tradisjon
  Unipub forlag 2010
 • Arne Overrein :
  Rødgrønn utenrikspolitikk under NATOs slagskygge
  Vardøger 2009
 • Arne Overrein :
  Om bakgrunnen for den rødgrønne alliansen
  Vardøger 2009
 • Arne Overrein :
  Illusjoner og realiteter
  Klassekampen 19. Mar 2009
 • Arne Overrein :
  Historical Experience, Moral Learning and International Law. I: Varieties of Liberalism, Edited by J.H.Alnes/M. Toscano. S. 264-282
  2014
 • Arne Overrein :
  Forsoning, fremmedgjøring og filosofi. Bemerkninger om Hegel. I: Inwardness and Orientation - Festschrift in Honor of Jussi Kotkavirta. Jyväskele 2014, s 96-112
  2014
 • Arne Overrein :
  Et forsøk på å forstå demokratiet og dets krise
  Agora 2021
 • Arne Overrein :
  Det rødgrønne regjeringssamarbeidet i et strategisk perspektiv. Historiske refleksjoner og aktuelle erfaringer.
  2015
 • Arne Overrein :
  Kriser, drømmer, revolusjoner. Europa og jubileumsåret 2014.
  2015
 • Arne Overrein :
  Demokratiutvikling i Europa og Norge. Historie og teorier. (Simultan-oversatt til spansk.)
  2014
 • Arne Overrein :
  Ukraina i krise: nasjonale, internasjonale og historiske dimensjoner
  2014
 • Arne Overrein :
  Sjelden klar tale
  Klassekampen 15. Jul 2013
 • Arne Overrein :
  Rawls and the disintegration of liberalism
  2013
 • Arne Overrein :
  Politisk moralisme
  Klassekampen 25. Sep 2013
 • Arne Overrein :
  Totalitarisme
  Klassekampen 02. Mar 2013
 • Arne Overrein :
  Et marxistisk alternativ? (Foredrag under "Protestdagene", Studentersamfunnet i Bergen.)
  2012
 • Arne Overrein :
  Folkeretten - illusjon eller grunnlag for verdensfred?
  2012
 • Arne Overrein :
  Historical Experience, Moral Learning and International Law
  2012
 • Arne Overrein :
  Kunst i Stalins skygge
  Klassekampen 26. Jan 2012
 • Arne Overrein :
  Hva har kommet ut av protestene?
  Klassekampen 17. Apr 2012
 • Arne Overrein :
  Tenkningens transendens og tenkerens situerthet - Kant og hans Königsberg-kontekst
  2011
 • Arne Overrein :
  Krig og absurd etikk
  Klassekampen 2011
 • Arne Overrein :
  Kinas identitet og Kinas grenser
  2011
 • Arne Overrein :
  Libya og folkeretten
  2011
 • Arne Overrein :
  Krise eller sammenbrudd? Om filosofi og den økonomiske krisa
  2011
 • Arne Overrein :
  Den egne og den fremmede kulturen. Noen perspektiver på et konfliktfyllt tema fra antikken til moderne tid. (Nordisk Sommeruniversitets vintersymposium, Tromsø 26.02.2010.)
  2010
 • Arne Overrein :
  Sentrale folkerettsspørsmål i Israel-Palestina-konflikten
  2010
 • Arne Overrein :
  Problemer i Platons og Aristoteles politiske filosofi
  2010
 • Arne Overrein :
  Folkerett, fredsbevegelser og fredskultur
  2010
 • Arne Overrein :
  Norsk venstreside mellom makt og avmakt
  2010
 • Arne Overrein :
  Politisk filosofi i antikken og middelalderen. Litt om kontekst, resepsjon og politisk funksjon
  2009
 • Arne Overrein :
  Historisk tragedie
  Klassekampen 10. Jan 2009
 • Arne Overrein, Rune Skarstein :
  Redaksjonell innledning
  Vardøger 2009
 • Arne Overrein :
  Shanghai-samarbeidsorganisasjonen og relasjonen Russland - Kina etter den kalde krigen
  2008
 • Arne Overrein :
  Shanghai Cooperation Organization - endrede sikkerhetskonstellasjoner i Asia
  2008
 • Arne Overrein :
  Kan militær intervensjon rettferdiggjøres?
  2008
 • Arne Overrein :
  Sekulær eller religiøs?
  Klassekampen 14. Jul 2007
 • Arne Overrein :
  Moral og politikk
  Klassekampen 02. Nov 2007

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →