#
#
Dihtorteknologiija ja meroštanvuđot inšenevrafágaid instituhtta martin.skjelvareid@uit.no 76966955 BODØ Samfunnet 117

Martin Skjelvareid • Anderssen, Kathryn E.; Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten. Predicting liquid loss of frozen and thawed cod from hyperspectral imaging. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2020; Volum 133. ISSN 0023-6438.s doi: 10.1016/j.lwt.2020.110093.
 • Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skipnes, Dagbjørn; Sone, Izumi; Carlehög, Mats; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen. In-Pack Surface Pasteurization of Capture-Based, Pre-Rigor Filleted Atlantic Cod (Gadus morhua). Journal of Aquatic Food Product Technology 2018; Volum 27 (7). ISSN 1049-8850.s 783 - 794.s doi: 10.1080/10498850.2018.1499161.
 • Skjelvareid, Martin Hansen; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Mortensen, Atle. Ultrasound as potential inhibitor of salmon louse infestation - a small-scale study. Aquaculture Research 2018; Volum 49 (8). ISSN 1355-557X.s 2684 - 2692.s doi: 10.1111/are.13729.
 • Washburn, Kathryn Elizabeth; Stormo, Svein Kristian; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten. Non-invasive assessment of packaged cod freeze-thaw history by hyperspectral imaging. Journal of Food Engineering 2017; Volum 205. ISSN 0260-8774.s 64 - 73.s doi: 10.1016/j.jfoodeng.2017.02.025.
 • Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; Þórarinsdóttir, Kristin Anna; Heia, Karsten. Weakening Pin Bone Attachment in Fish Fillets Using High-Intensity Focused Ultrasound. Foods 2017; Volum 6 (9). ISSN 2304-8158.s 1 - 15.s doi: 10.3390/foods6090082.
 • Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Stormo, Svein Kristian. Detection of blood in fish muscle by constrained spectral unmixing of hyperspectral images. Journal of Food Engineering 2017; Volum 212 (1). ISSN 0260-8774.s 252 - 261.s doi: 10.1016/j.jfoodeng.2017.05.029.
 • Wu, Shiwei; Skjelvareid, Martin Hansen; Yang, Keji; Chen, Jian. Synthetic aperture imaging for multilayer cylindrical object using an exterior rotating transducer. Review of Scientific Instruments 2015; Volum 86:083703 (8). ISSN 0034-6748.s doi: 10.1063/1.4928118.
 • Skjelvareid, Martin Hansen; Birkelund, Yngve; Larsen, yngvar. Internal pipeline inspection using virtual source synthetic aperture ultrasound imaging. NDT & E international 2013; Volum 54. ISSN 0963-8695.s 151 - 158.s doi: 10.1016/j.ndteint.2012.10.005.
 • Skjelvareid, Martin Hansen; Birkelund, Yngve; Larsen, yngvar. Synthetic Aperture Focusing of Outwardly Directed Cylindrical Ultrasound Scans. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 2012; Volum 59 (11). ISSN 0885-3010.s 2460 - 2469.s doi: 10.1109/TUFFC.2012.2478.
 • Skjelvareid, Martin Hansen; Olofsson, Tomas; Birkelund, Yngve. Three-dimensional ultrasonic imaging in multilayered media. AIP Conference Proceedings 2012; Volum 1433. ISSN 0094-243X.s 169 - 172.s doi: 10.1063/1.3703163.
 • Skjelvareid, Martin H.; Olofsson, Tomas; Birkelund, Yngve; Larsen, yngvar. Synthetic Aperture Focusing of Ultrasonic Data From Multilayered Media Using an Omega-K Algorithm. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 2011; Volum 58 (5). ISSN 0885-3010.s 1037 - 1048.s doi: 10.1109/TUFFC.2011.1904.
 • Skjelvareid, Martin Hansen; Olofsson, Tomas; Birkelund, Yngve. Ultrasonic imaging of pitting using multilayer synthetic aperture focusing. IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings 2011. ISSN 1051-0117.s doi: 10.1109/ultsym.2011.0507.
 • Skjelvareid, Martin Hansen; Birkelund, Yngve. ULTRASOUND IMAGING USING MULTILAYER SYNTHETIC APERTURE FOCUSING. Journal of Pressure Vessel Technology 2010. ISSN 0094-9930.s 379 - 387.
 • Skjelvareid, Martin Hansen. Update from the MASSIMAL project: The use of hyperspectral imaging for marine habitat mapping. SeaBee annual meeting 2021-11-01 - 2021-11-01 2021.
 • Skjelvareid, Martin Hansen. Presentasjon av forskningsprosjektet Massimal (bidrag til Forskningsdagene 2020). (fulltekst) 2020.
 • Eidum, Espen Viklem; Skjelvareid, Martin Hansen. Flyr høyt for å kartlegge undervannsvegetasjon. (fulltekst) 2020.
 • Eriksen, Svein-Arnt; Skjelvareid, Martin Hansen; Hoarau, Galice Guillaume. Banebrytende forskning for et rent og rikt hav. (fulltekst) 2020.
 • Bye, Hilde-Gunn; Skjelvareid, Martin Hansen; Hoarau, Galice Guillaume. Millioner i støtte til havforskning: - Forskning på havet, og det som er i havet, er kjempeviktig for at vi skal kunne utvikle oss fremover. (fulltekst) 2020.
 • Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten. Automatic quantification of gaping in fish fillets using 3D imaging – preliminary results for haddock fillets – Final report. (fulltekst) 2018 (34/2018) ISBN 978-82-8296-572-9. ISSN 1890-579X.
 • Hassoun, Abdo; Heia, Karsten; Lindberg, Stein-Kato; Nilsen, Heidi; Skjelvareid, Martin Hansen. Nondestructive monitoring of thermal changes in Atlantic cod (Gadus morhua) using fluorescence hyperspectral imaging. 48th Conference of the West European Fish Technologists Association - WEFTA (fulltekst) 2018-10-15 - 2018-10-18 2018.
 • Skjelvareid, Martin Hansen. Spectroscopic measurements of lipid content in entrails of snowcrab (Chionoecetes opilio). 47th WEFTA Conference 2017-10-09 - 2017-10-12 2017.
 • Washburn, Kathryn Elizabeth; Stormo, Svein Kristian; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten. Evaluating the freeze-thaw history of cod using hyperspectral imaging. 47th WEFTA Conference 2017-10-09 - 2017-10-12 2017.
 • Skjelvareid, Martin Hansen. Hyperspektral avbildning. Foredrag for studenter ved Institutt for anvendt fysikk og matematikk, UiT 2017-04-27 - 2017.
 • Heia, Karsten; Washburn, Kathryn Elizabeth; Skjelvareid, Martin Hansen. Automatic quality control of internal defects in cod - results from hyperspectral, ultrasound and X-ray imaging. (fulltekst) 2017 (28/2017) ISBN 978-82-8296-526-2. ISSN 1890-579X.
 • Heia, Karsten; Washburn, Kathryn Elizabeth; Skjelvareid, Martin Hansen. Hyperspectral Imaging applied in the food industry: Instrumentation, applications and data analysis. Conference on hyperspectral imaging in industry (CHII) (omtale) 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.
 • Skjelvareid, Martin Hansen. Method development and industrial prototyping for hyperspectral imaging in the fish processing industry. Conference on hyperspectral imaging in industry» (CHII) (omtale) 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.
 • Skåra, Torstein; Stormo, Svein Kristian; Skipnes, Dagbjørn; Skjelvareid, Martin Hansen. Effect of salt content and temperature on the cook loss of fresh cod. 46th WEFTA Conference 2016-10-12 - 2016-10-14 2016.
 • Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; Skipnes, Dagbjørn. The impact of freezing, frozen storage and thawing on a high quality product. 46th WEFTA Conference 2016-10-12 - 2016-10-14 2016.
 • Skjelvareid, Martin Hansen; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Holan, Astrid Buran; Mortensen, Atle. Effekt av ultralyd på lakselus - Resultater fra smitteforsøk med lakselus i kar. (fulltekst) 2016 (63/2016) ISBN 978-82-8296-468-5. ISSN 1890-579X.
 • Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian. Bløgging og holdbarhet på torsk. (fulltekst) 2016 (10/2016) ISBN 978-82-8296-364-0. ISSN 1890-579X.
 • Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats. Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartlegging av kvalitetsegenskaper (AP3). (fulltekst) 2016 (8/2016) ISBN 978-82-8296-360-2. ISSN 1890-579X.
 • Heia, Karsten; Wold, Jens Petter; Skjelvareid, Martin Hansen. Metoder for kvalitetsmåling på hel laks. (fulltekst) 2016 (7/2016) ISBN 978-82-8296-358-9. ISSN 1890-579X.
 • Skjelvareid, Martin Hansen; Mortensen, Atle. Mulig bruk av ultralyd for å forhindre eller fjerne lakselus - kunnskapsstatus per 2016. Seminar om ikke-medikamentelle metoder for forebygging og kontroll av lakselus 2016-01-12 - 2016.
 • Mortensen, Atle; Skjelvareid, Martin Hansen. Bekjempelse av lakselus med ultralyd - hva vet vi?. Norsk Fiskeoppdrett 2015 (12). ISSN 0332-7132.s 32 - 37.
 • Skjelvareid, Martin Hansen; Mortensen, Atle. Using ultrasound to prevent salmon louse infection of salmon farms. Trans-Atlantic Fisheries Technology Conference (TAFT) 2015-10-12 - 2015-10-15 2015.
 • Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Reboredo, Rodrigo Gonzaléz. Spectroscopic differentiation between rehydrated heavily salted cod and lightly salted cod. TAFT 2015 2015-10-12 - 2015-10-15 2015.
 • Mortensen, Atle; Skjelvareid, Martin Hansen. Ultralyd – et nytt våpen i kampen mot lakselusa?. (fulltekst) 2015 (31/2015) ISBN 978-82-8296-316-9. ISSN 1890-579X.
 • Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Sivertsen, Agnar Holten; Skjelvareid, Martin Hansen; Gundersen, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi. Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1). (fulltekst) 2015 (27/2015) ISBN 978-82-8296-306-0. ISSN 1890-579X.
 • Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian. Automatic process control – Validation of heat treatment by interactance imaging spectroscopy. WEFTA 2014-06-09 - 2014-06-11 2014.
 • Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian. Using VIS/NIR spectroscopy to estimate remaining shelf life of salmon fillets stored at different temperatures. 44th WEFTA Conference 2014-06-09 - 2014-06-11 2014.
 • Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten. Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport. (fulltekst) 2014 (42/2014) ISBN 978-82-8296-234-6. ISSN 1890-579X.
 • Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten. How sample thickness affect spectroscopic analysis of fish samples. WEFTA 2014-06-09 - 2014-06-11 2014.
 • Skjelvareid, Martin Hansen. Synthetic aperture ultrasound imaging with application to interior pipe inspection. (fulltekst) 2012 ISBN 9788282360661.
 • Skjelvareid, Martin Hansen; Olofsson, Tomas; Birkelund, Yngve. Three-dimensional ultrasonic imaging in multilayered media. International Congress on Ultrasonics 2011-09-05 - 2011-09-08 2011.
 • Olofsson, Tomas; Skjelvareid, Martin Hansen; Barkefors, Annea. Ultrasonic Imaging of Immersed Objects using Migration Techniques. 8th European Conference on Synthetic Aperture Radar 2010-06-07 - 2010-06-10 2010.
 • Skjelvareid, Martin Hansen; Birkelund, Yngve. Ultrasound Imaging Using Multilayer Synthetic Aperture Focusing. ASME 2010 Pressure Vessels and Piping Conference (fulltekst) 2010-07-18 - 2010-07-22 2010.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Samfunnet 117