Bilde av Storvik, Marius
Bilde av Storvik, Marius
Juridihka fakultehta marius.storvik@uit.no +4777646585 91829777 Tromsø TEO-H4 4.526

Marius Storvik • Marius Storvik :
  Hvordan ser teamenes utfordringer ut i et juridisk perspektiv?
  2022
 • Marius Storvik :
  Samhandling og informasjonsflyt mellom teamet og samarbeidende tjenester
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvungen helsehjelp i somatikk
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvor stort er handlingsrommet for å støtte recovery sett fra et faglig og juridisk perspektiv?
  2022
 • Marius Storvik :
  Debattleder: Aktiv dødshjelp.
  2022
 • Marius Storvik :
  Juridiske og kulturelle utfordringer og løsninger
  2022
 • Marius Storvik :
  Tanker om tvang fra Tana til Ghana. Historier og refleksjoner om rettssikkerhet, tvangsbruk og vilkårlighet fra tre land og 10 statsforvaltere.
  2022
 • Marius Storvik :
  From paper to heads and papers. - About communicating to the research community and to the public.
  2022
 • Marius Storvik :
  Lovverket i et FACT ung perspektiv
  2022
 • Marius Storvik :
  Psykiatrikrisen: Kanskje vi må gi rom til å la mennesker leve liv mange anser uverdig
  iTromsø 04. Aug 2022
 • Marius Storvik :
  Studentsamskipnadenes depositumspraksis
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvorfor er det så mye mer bruk av tvang i psykiatrien nord og vest i Norge?
  06. Dec 2022
 • Marius Storvik :
  Jusekspert mener politiets brev er i strid med grunnloven
  24. Nov 2022
 • Marius Storvik :
  Jusekspert mener politiets brev er i strid med grunnloven.
  23. Nov 2022
 • Marius Storvik :
  Politiet vil ta førerkortet til klimaaksjonist
  24. Nov 2022
 • Marius Storvik :
  Brukerspesialisten har en viktig rolle i FACT ung-teamet
  23. Nov 2022
 • Marius Storvik :
  Mener flere studentsamskipnader bryter loven
  12. Sep 2022
 • Marius Storvik :
  Innledning om stemmerett for 16 åringer og digital valgdeltakelse.
  2022
 • Marius Storvik :
  Trafikkskolen skal spørre alle sine russiske kjøreelever hvilke standpunkt de har til krigen i Ukraina. Er de på Putins side får de ikke kjøre
  10. Mar 2022
 • Marius Storvik :
  Odd-Are risikerer å få forlenget dommen sin, fordi hjemkommunen ikke klarer å ta ham imot: – Det er jo som å bure noen inne og kaste nøkkelen
  04. Aug 2022
 • Marius Storvik :
  Ledet sofadialog om farlighet, som oppsummering av konferansen.
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvorfor har lovendringene tvunget seg fram?
  2022
 • Marius Storvik :
  Juss & Jåss Live - Critical legal conference
  01. Sep 2022
 • Marius Storvik :
  Dialog om blodprøvetaking og bruk av tvang.
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvungen helsehjelp i sykehjem.
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvem skal beskytte Kasper, Jesper og Jonathan?
  2022
 • Marius Storvik :
  Samtykke, tvang, behandling, hjelp, kontroll, sikkerhet, pasienter, pårørende, ansatte, menneskerettigheter, grunnloven… Hvordan finne balansen?
  2022
 • Marius Storvik :
  Menneskerettigheter og tvang i paramedisin.
  2022
 • Marius Storvik :
  Våre beslutninger er dårlige - kan jussen hjelpe?
  2022
 • Marius Storvik :
  Paneldebatt barnevern
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvem skal beskytte Kasper, Jesper og Jonathan?
  2022
 • Marius Storvik :
  Why do we punish?
  2022
 • Marius Storvik :
  Er havfruer rasister? en introduksjon til diskrimineringsrett.
  2022
 • Marius Storvik :
  Lovverket i et FACT ung perspektiv.
  2022
 • Marius Storvik :
  Våre beslutninger er dårlige - kan jussen hjelpe?
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvem skal beskytte Kasper, Jesper og Jonathan?
  2022
 • Marius Storvik :
  Taushetsplikt - i kardemommelovens system.
  2022
 • Marius Storvik :
  Rettslige rammer for deeskalering og fysisk makt.
  2022
 • Marius Storvik :
  Live podcast - krigens folkerett og reconsiliation.
  02. Mar 2022
 • Marius Storvik :
  Debatt om rusreformen.
  10. Feb 2022
 • Marius Storvik :
  Debattdeltaker - konverteringsterapi.
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvang ved somatisk helsehjelp.
  2022
 • Marius Storvik :
  Våre beslutninger er dårlige. Kan jussen hjelpe?
  2022
 • Marius Storvik :
  Live podkast med funkisrådet
  04. Aug 2022
 • Marius Storvik :
  Dilemma rundt prøvetaking.
  2022
 • Marius Storvik :
  Mens vi venter på lovgiver. Rettslige utfordringer som (nok) må løses før lovgiver får ut...
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvang ved blodprøvetakning.
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvang.
  2022
 • Marius Storvik :
  Fagdag om tvang i ungdomspsykiatri.
  2022
 • Marius Storvik :
  Diskrimineringsrett og psykisk helsevern.
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  TEO-H4 4.526

  Click for bigger map