Marius Storvik • Marius Storvik :
  Barns rett til overprøving av tvang i psykiatrien
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 2023
 • Henriette Riley, Marius Storvik, Thomas Hansen :
  Tvangshjemler kan føre til mer tvang
  Dagens medisin 2023 ARKIV / DATA
 • Esben Søndergaard Bruun Olesen, Trond Bliksvær, Lea Louise Videt, Marius Storvik, Lena Augusta Ulfseth, Willy Lichtwarck :
  Grensesetting og bruk av tvang overfor barn i fosterhjem
  2023 ARKIV
 • Marius Storvik :
  – Konvensjonen stiller krav til at mennesker skal behandles likt og ordentlig, uavhengig av diagnoser og funksjonsnedsettelser
  14. Feb 2023
 • Marius Storvik :
  Ny rapport: Tvang i fosterheimar er ikkje uvanleg
  22. Aug 2023
 • Marius Storvik :
  Marius har avdekket alvorlige feil i systemet: – Vi svikter barna på nytt
  28. Aug 2023
 • Marius Storvik :
  Ny rapport viser utbredt bruk av tvang i norske foster­hjem: Mener barns velferd står i fare
  22. Aug 2023
 • Marius Storvik :
  21-åring lå beltet fast i seks uker: – I strid med torturforbudet
  10. Sep 2023
 • Marius Storvik :
  En ghanesisk smock i det samiske samfunnshus
  iTromsø 2023
 • Marius Storvik :
  Ny rapport: Tvang i fosterhjem er ikke uvanlig
  22. Aug 2023
 • Marius Storvik :
  Riddu Riđđu og sivil ulydighet som nødverge
  iTromsø 2023
 • Marius Storvik :
  Case law on Restraints from the European Court of Human rights.
  2023
 • Marius Storvik, O. Røyset :
  Høringsuttalelse til NOU 2022: 21 «Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten»
  11. Apr 2023
 • Marius Storvik :
  6 animasjonsfilmer om barn og unges rettigheter under døgninnleggelse i psykisk helsevern.
  2023
 • Marius Storvik :
  Menneskerettighetene er en gutt som sier: Men keiseren har jo ikke klær på seg.
  2023
 • Marius Storvik :
  Pasient- og brukerrettighetsloven - samtykkekompetanse og tvang
  2023
 • Marius Storvik :
  Sikkerhet, dokumentasjonskrav og rettssikkerhet.
  2023
 • Marius Storvik :
  Sosialrett og slikt
  2023
 • Marius Storvik :
  Piller, paragrafer og praksis : Grenselandet mellom lovverk og medisin
  2023
 • Marius Storvik :
  NAPHAs faglunsj: CRPD/menneskerettigheter i tjenestene
  2023
 • Marius Storvik :
  Community, Leadership, and Justice: A Comparative Study of Kardemommeby and Ghana
  2023
 • Marius Storvik :
  Demens, samtykke og tvang
  2023
 • Marius Storvik :
  Hvordan ser teamenes utfordringer ut i et juridisk perspektiv?
  2022
 • Marius Storvik :
  Samhandling og informasjonsflyt mellom teamet og samarbeidende tjenester
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvungen helsehjelp i somatikk
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvor stort er handlingsrommet for å støtte recovery sett fra et faglig og juridisk perspektiv?
  2022
 • Marius Storvik :
  Debattleder: Aktiv dødshjelp.
  2022
 • Marius Storvik :
  Juridiske og kulturelle utfordringer og løsninger
  2022
 • Marius Storvik :
  Tanker om tvang fra Tana til Ghana. Historier og refleksjoner om rettssikkerhet, tvangsbruk og vilkårlighet fra tre land og 10 statsforvaltere.
  2022
 • Marius Storvik :
  From paper to heads and papers. - About communicating to the research community and to the public.
  2022
 • Marius Storvik :
  Lovverket i et FACT ung perspektiv
  2022
 • Marius Storvik :
  Psykiatrikrisen: Kanskje vi må gi rom til å la mennesker leve liv mange anser uverdig
  iTromsø 04. Aug 2022
 • Marius Storvik :
  Studentsamskipnadenes depositumspraksis
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvorfor er det så mye mer bruk av tvang i psykiatrien nord og vest i Norge?
  06. Dec 2022
 • Marius Storvik :
  Jusekspert mener politiets brev er i strid med grunnloven
  24. Nov 2022
 • Marius Storvik :
  Jusekspert mener politiets brev er i strid med grunnloven.
  23. Nov 2022
 • Marius Storvik :
  Politiet vil ta førerkortet til klimaaksjonist
  24. Nov 2022
 • Marius Storvik :
  Brukerspesialisten har en viktig rolle i FACT ung-teamet
  23. Nov 2022
 • Marius Storvik :
  Mener flere studentsamskipnader bryter loven
  12. Sep 2022
 • Marius Storvik :
  Innledning om stemmerett for 16 åringer og digital valgdeltakelse.
  2022
 • Marius Storvik :
  Trafikkskolen skal spørre alle sine russiske kjøreelever hvilke standpunkt de har til krigen i Ukraina. Er de på Putins side får de ikke kjøre
  10. Mar 2022
 • Marius Storvik :
  Odd-Are risikerer å få forlenget dommen sin, fordi hjemkommunen ikke klarer å ta ham imot: – Det er jo som å bure noen inne og kaste nøkkelen
  04. Aug 2022
 • Marius Storvik :
  Ledet sofadialog om farlighet, som oppsummering av konferansen.
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvorfor har lovendringene tvunget seg fram?
  2022
 • Marius Storvik :
  Juss & Jåss Live - Critical legal conference
  01. Sep 2022
 • Marius Storvik :
  Dialog om blodprøvetaking og bruk av tvang.
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvungen helsehjelp i sykehjem.
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvem skal beskytte Kasper, Jesper og Jonathan?
  2022
 • Marius Storvik :
  Samtykke, tvang, behandling, hjelp, kontroll, sikkerhet, pasienter, pårørende, ansatte, menneskerettigheter, grunnloven… Hvordan finne balansen?
  2022
 • Marius Storvik :
  Menneskerettigheter og tvang i paramedisin.
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →