Personkort bilde

Kjersti Lillevoll

Førsteamanuensis Psykologiija instituhtta
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 • Risør, Mette Bech; Lillevoll, Kjersti. Caught up in Care: Crafting Moral Subjects of Chronic Fatigue. Medical Anthropology 2021. ISSN 0145-9740.s doi: DOI: 10.1080/01459740.2021.1883011.

 • Opdal, Ida Marie; Morseth, Bente; Handegård, Bjørn Helge; Lillevoll, Kjersti; Nilsen, Wendy; Nielsen, Christopher Sivert; Furberg, Anne-Sofie; Rosenbaum, Simon; Rognmo, Kamilla. Is change in mental distress among adolescents predicted by sedentary behavior or screen time? Results from the longitudinal population study The Tromsø Study: Fit Futures. BMJ Open 2020; Volum 10 (2). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2019-035549.

 • Lorentzen, Veronica; Handegård, Bjørn Helge; Moen, Connie Malén; Solem, Kenth; Lillevoll, Kjersti; Skre, Ingunn. CORE-OM as a routine outcome measure for adolescents with emotional disorders: factor structure and psychometric properties. BMC Psychology 2020; Volum 8 (86). ISSN 2050-7283.s 1 - 14.s doi: https://doi.org/10.1186/s40359-020-00459-5.

 • Opdal, Ida Marie; Morseth, Bente; Handegård, Bjørn Helge; Lillevoll, Kjersti; Ask, Helga; Nielsen, Christopher Sivert; Horsch, Alexander; Furberg, Anne-Sofie; Rosenbaum, Simon; Rognmo, Kamilla. Change in physical activity is not associated with change in mental distress among adolescents: The Tromsø Study: Fit Futures. BMC Public Health 2019; Volum 19:916. ISSN 1471-2458.s doi: 10.1186/s12889-019-7271-6.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Mittner, Matthias; Lillevoll, Kjersti; Kvam Katla, Susanne; Kolstrup, nils; Eisemann, Martin; Friborg, Oddgeir; Waterloo, Knut. Predictors of Response to Web-Based Cognitive Behavioral Therapy With High-Intensity Face-to-Face Therapist Guidance for Depression: A Bayesian Analysis. (Fulltekst: http://www.jmir.org/2015/9/e197/ Journal of Medical Internet Research 2015; Volum 17 (9). ISSN 1438-8871.s e197 - .s doi: 10.2196/jmir.4351.

 • Lillevoll, Kjersti; Vangberg, Hans Christian Bones; Griffiths, Kathleen; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin. Uptake and adherence of a self-directed internet-based mental health intervention with tailored e-mail reminders in senior high schools in Norway. BMC Psychiatry 2014; Volum 14 (14). ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/1471-244X-14-14.

 • Skre, Ingunn; Friborg, Oddgeir; Elgarøy, Sigmund; Evans, Chris; Myklebust, Lars Henrik Ryther; Lillevoll, Kjersti; Sørgaard, Knut; Hansen, Vidje. The factor structure and psychometric properties of the Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM) in Norwegian clinical and non-clinical samples. BMC Psychiatry 2013; Volum 13. ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/1471-244X-13-99.

 • Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti; Risør, Mette Bech; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Johansen, May-Lill; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Kolstrup, nils. Motivation to persist with internet-based cognitive behavioural treatment using blended care: a qualitative study. BMC Psychiatry 2013; Volum 13 (1). ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/1471-244X-13-296.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Lillevoll, Kjersti; Griffiths, Kathleen M; Wilsgaard, Tom; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut; Kolstrup, nils. The Clinical Effectiveness of Web-Based Cognitive Behavioral Therapy With Face-to-Face Therapist Support for Depressed Primary Care Patients: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research 2013; Volum 15 (8:e153). ISSN 1438-8871.s doi: 10.2196/jmir.2714.

 • Lillevoll, Kjersti; Kroger, Jane; Martinussen, Monica. Identity Status and Locus of Control: A Meta-Analysis. Identity. An International Journal of Theory and Research 2013; Volum 13 (3). ISSN 1528-3488.s 253 - 265.s doi: 10.1080/15283488.2013.799471.

 • Lillevoll, Kjersti; Kroger, Jane; Martinussen, Monica. Identity Status and Anxiety: A Meta-Analysis. Identity. An International Journal of Theory and Research 2013; Volum 13 (3). ISSN 1528-3488.s 214 - 227.s doi: 10.1080/15283488.2013.799432.

 • Lillevoll, Kjersti; Wilhelmsen, Maja; Kolstrup, Nils; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Risør, Mette Bech. Patients’ experiences of helpfulness in guided internet-based treatment for depression: qualitative study of integrated therapeutic dimensions. Journal of Medical Internet Research 2013; Volum 15 (6:e126). ISSN 1438-8871.s doi: 10.2196/jmir.2531.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Lillevoll, Kjersti; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin. Does personality predict depression and use of an internet-based intervention for depression among adolescents?. Depression Research and Treatment 2012; Volum 1 (1). ISSN 2090-1321.s doi: 10.1155/2012/593068.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Arnesen, Yngvild; Barrett, Elisabeth Ovanger; Bohne, Agnes; Hopmann, Karen; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Kjøterøe, Jane; Lillevoll, Kjersti; Lorentzen, Veronica; Nilsen, Toril Sørheim; Nordahl, Dag; Næss, Eva Therese; Sundby, Jørgen; Thimm, Jens. Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge. morgenbladet.no 2021.

 • Lillevoll, Kjersti. Her trenger folk minst lykkepiller. 2014.

 • Lillevoll, Kjersti. De vanligste symptomene på depresjon. (Fulltekst: http://www.kk.no/livsstil/de-vanligste-symptomene-p%C3%A5-depresjon-27172 2014.

 • Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Internettbasert selvhjelp ved depresjon. Fagdag UNN 2013-04-17 - 2013.

 • Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen. MoodGYM-programmet og erfaringer med bruk av dette. Legeforeningskurs: Innføring i kognitive teknikker til behandling av pasienter i allmennpraksis 2012-03-23 - 2012.

 • Lillevoll, Kjersti. Persepsjon og vitnepsykologi. Fagdag Kongsbakken videregående skole 2012-11-28 - 2012.

 • Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Psykologisk behandling med internettbasert selvhjelp. Dagens medisin 2012. ISSN 1501-4290.

 • Lillevoll, Kjersti. Assistert selvhjelp mot depresjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.

 • Lillevoll, Kjersti; Martinussen, Monica; Kroger, Jane. Identity status and anxiety: A meta-analysis. Society for Research on Identity Formation 18th annual conference 2011-02-02 - 2011-02-04 2011.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti; Lintvedt, Ove K; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Kolstrup, nils. Internettbasert kognitiv terapi som ren selvhjelp eller som assistert selvhjelp i samarbeid med helsepersonell. Tidsskrift for kognitiv terapi 2011; Volum 12 (3). ISSN 1504-3142.s 14 - 21.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Lintvedt, Ove K; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Mental selvhjelp.no. Internettbaserte selvhjelpsprogram. Forskningsdagene 2010-09-24 - 2010-09-25 2010.

 • Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti. Internet-basert kognitiv terapi i allmennpraksis. Forskernettverksamling 2010-06-08 - 2010-06-09 2010.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Arnesen, Yngvild; Barrett, Elisabeth Ovanger; Bohne, Agnes; Hopmann, Karen; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Kjøterøe, Jane; Lillevoll, Kjersti; Lorentzen, Veronica; Nilsen, Toril Sørheim; Nordahl, Dag; Næss, Eva Therese; Sundby, Jørgen; Thimm, Jens. Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge. morgenbladet.no 2021.

 • Lillevoll, Kjersti. Her trenger folk minst lykkepiller. 2014.

 • Lillevoll, Kjersti. De vanligste symptomene på depresjon. (Fulltekst: http://www.kk.no/livsstil/de-vanligste-symptomene-p%C3%A5-depresjon-27172 2014.

 • Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Internettbasert selvhjelp ved depresjon. Fagdag UNN 2013-04-17 - 2013.

 • Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen. MoodGYM-programmet og erfaringer med bruk av dette. Legeforeningskurs: Innføring i kognitive teknikker til behandling av pasienter i allmennpraksis 2012-03-23 - 2012.

 • Lillevoll, Kjersti. Persepsjon og vitnepsykologi. Fagdag Kongsbakken videregående skole 2012-11-28 - 2012.

 • Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Psykologisk behandling med internettbasert selvhjelp. Dagens medisin 2012. ISSN 1501-4290.

 • Lillevoll, Kjersti. Assistert selvhjelp mot depresjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.

 • Lillevoll, Kjersti; Martinussen, Monica; Kroger, Jane. Identity status and anxiety: A meta-analysis. Society for Research on Identity Formation 18th annual conference 2011-02-02 - 2011-02-04 2011.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti; Lintvedt, Ove K; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Kolstrup, nils. Internettbasert kognitiv terapi som ren selvhjelp eller som assistert selvhjelp i samarbeid med helsepersonell. Tidsskrift for kognitiv terapi 2011; Volum 12 (3). ISSN 1504-3142.s 14 - 21.

 • Vangberg, Hans Christian Bones; Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Lintvedt, Ove K; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Mental selvhjelp.no. Internettbaserte selvhjelpsprogram. Forskningsdagene 2010-09-24 - 2010-09-25 2010.

 • Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti. Internet-basert kognitiv terapi i allmennpraksis. Forskernettverksamling 2010-06-08 - 2010-06-09 2010.

 • [Loading...]

  Member of research group