Bilde av Johnsen, Odd Egil
Bilde av Johnsen, Odd Egil
Giela ja kultuvrra instituhtta odd.johnsen@uit.no +4777646810 Tromsø SVHUM A 1030

Odd Egil Johnsen • Odd Egil Johnsen :
  "Liksom" som diskursmarkør i norsk talespråk. En studie av Big Brother-korpuset
  Maal og Minne 2012
 • Odd Egil Johnsen, Martin Krämer, Endre Mørck :
  Konstrainter og analogier i det norske trykksystemet
  2008

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →
  SVHUM A 1030

  Click for bigger map