Bilde av Sollid, Hilde
Bilde av Sollid, Hilde
Giela ja kultuvrra instituhtta hilde.sollid@uit.no +4777646175 918 43115 Here you can find me

Hilde Sollid • Hilde Sollid, Florian Hiss, Anja Maria Pesch :
  Learnings from/about diversity in space and time: discursive constructions in the semiotic landscape of a teacher education building in Norway
  International Journal of Multilingualism 2023 ARKIV / DOI
 • Torjer Andreas Olsen, Hilde Sollid :
  Introducing Indigenising education and citizenship
  Universitetsforlaget 2022 FULLTEKST
 • Hilde Sollid :
  Sámi language education policy and citizenship in Norway
  Universitetsforlaget 2022 DOI
 • William Fogarty, Hilde Sollid :
  The power of place and the ‘good citizen’
  Universitetsforlaget 2022 DOI
 • Anja Maria Pesch, Maria Dardanou, Hilde Sollid :
  Kindergartens in Northern Norway as semiotic landscapes
  Linguistic Landscape 2021 ARKIV / DATA / DOI
 • Monica Sætermo, Hilde Sollid :
  Reported language attitudes among Norwegian speaking in-migrants in Tromsø
  Acta Borealia 2021 ARKIV / DOI
 • Florian Hiss, Anja Maria Pesch, Hilde Sollid :
  Multilingual encounters in Northern Norway
  Acta Borealia 2021 ARKIV / DOI
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra plan til praksis
  Fagbokforlaget 2023 OMTALE
 • Torjer Andreas Olsen, Hilde Sollid :
  Indigenising Education and Citizenship: Perspectives on Policies and Practices from Sápmi and beyond
  Universitetsforlaget 2022 FULLTEKST
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra læreplan til praksis
  2023
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra læreplan til praksis
  2023
 • Hilde Sollid, Florian Hiss, Anja Maria Pesch :
  Learnings from/about diversity in space and time
  2023
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fagdidaktisk skisse
  2023 OMTALE
 • Gørill Warvik Vedeler, Merete Saus, Tatiana Wara, Astrid Strandbu, Hilde Sollid :
  To juggle social media ​challenges how to live well ​for youth in the Arctic
  2023 DATA
 • Hilde Sollid :
  Dialektkrangel, dommeravgang og ramsalt kritikk av «Nordlyskvartalet»
  19. Apr 2023 DATA
 • Hilde Sollid :
  Tidsskalaer og affekt i diskurser om revitalisering av samisk språk
  2023
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Indigenous Sámi language learning in transition - a longitudinal study of biographical junctures
  2023
 • Per-Henning Mathisen, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Nå må jeg begynne å gjøre noe, jeg må ta et grep!» Samiske elevers erfaringer med overgangen ut av det samiske språkforvaltningsområdet
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Hilde Sollid, Ragni Vik Johnsen, Tamás Péter Szabó :
  Historically minoritized languages in public spaces – why does it matter?
  2023
 • Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid, Tamás Péter Szabó :
  Sámi in the main street of Tromsø, Norway – projectification or permanent responsibility?
  2023
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Om samisk i norskfaget og et garnnøste
  2023 OMTALE
 • Hilde Sollid, Florian Hiss :
  The semiotic landscape of a ECEC teacher education - links to past and present diversity?
  2022
 • Hilde Sollid, Anja Maria Pesch :
  Investigating multilingualism in educational transitions
  2022
 • Hilde Sollid, Anja Maria Pesch :
  Views on Sámi language - past and present​
  2022
 • Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen :
  Utdanning for, av og om urfolk – fra politikk til praksis
  2022
 • Florian Hiss, Hilde Sollid :
  The semiotic landscape of a ECEC teacher education - links to past and present diversity?
  2022
 • Hilde Sollid :
  Constructions of colonial relationships in Sámi language education policy in Norway
  2022
 • Anja Maria Pesch, Hilde Sollid :
  Flerspråklighet i overganger i utdanningssystemet
  2022
 • Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen :
  Seaibi
  Universitetsforlaget 2022 DOI
 • Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid :
  Byen som kanskje ville være samisk likevel? Utviklinger i det språklige og semiotiske landskapet i Tromsø sentrum
  2022
 • Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid :
  Tracing multilingulism as language choice in educational statistics
  2022
 • Hilde Sollid :
  Urfolk og utdanning
  2022
 • Florian Hiss, Hilde Sollid :
  Språklig og kulturelt mangfold i det semiotiske landskapet på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk​
  2022
 • Aafke Diepeveen, Rafael Lomeu Gomes, Samantha Goodchild, Ingunn Indrebø Ims, Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid et al.:
  Language, Globalisation and the Nation. The workshop series from a Norwegian perspective
  2022
 • Rafael Lomeu Gomes, Samantha Goodchild, Ingunn Indrebø Ims, Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid, Bente Ailin Svendsen :
  Sociolinguistic change in Norway - from unity («felleskulturen» eller «enhetskulturen”) to linguistic and cultural pluralism?
  2022
 • Julie Listad Sveinsen, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  “Jeg er tysk, og sånn er det, og jeg skal snakke uansett språk”. En kvalitativ studie av en tysk-norsk ungdom sin opplevelse av flerspråklighet i overgangen til ungdomsskolen
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Katharina Andersen Bewalitz, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Å ta språklig mangfold nord». En studie av lærerens bruk av læremidler i undervisning om samiske tema i norskfaget
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST / OMTALE
 • Sofie Pernille Nilsen Fossli, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Du jobber jo med språket og kulturen på en måte, men kanskje ikke så i dybden som man skulle ønske». En kvalitativ studie av elevers erfaringer med samisk tematikk i norskfaget
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST / OMTALE
 • Kristin Evju, Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen :
  Samiske tema i skole og barnehage: Mellom politikk og praksis
  2021
 • Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen :
  Samisk I skolen: Fra overordna læreplan til lokal praksis
  2021
 • Hilde Sollid :
  Lingvistisk landskap og "verbing"
  09. May 2021 DATA
 • Hilde Sollid :
  «Jævla hore, sett deg ned på kne»: Russepappa forsvarer grove russelåter
  06. May 2021 DATA
 • Hilde Sollid :
  Syn på språklæring i et læreplanverk for samisk som andrespråk
  2021
 • Hilde Sollid :
  Samiske perspektiv i LK20 – sett fra norskfaget​
  2021
 • Hilde Sollid, Christian Lomsdalen :
  LL-289: Hilde Sollid om feiring og markering av den samiske nasjonaldagen i skolen
  05. Feb 2021 DATA
 • Hilde Sollid :
  Kvenene/norskfinnene i Norge
  Fagbokforlaget 2020
 • Hilde Sollid :
  Bitch, jævla homo og kvisetryne – nå tar unge selv et oppgjør med «helt vanlig språkbruk»
  02. Nov 2020 DATA
 • Hilde Sollid :
  Sámi language education policy and citizenship in Sámi curricula
  2020
 • Hilde Sollid :
  Syns det er fint med språkdebatt
  24. Feb 2020 FULLTEKST
 • Hilde Sollid :
  Indigenizing Education and Citizenship – Policy and Practice
  2020

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →