Personkort bilde

Line Holtet Evensen

Klinihkalaš medisiinna instituhtta
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 • Edvardsen, Magnus; Hindberg, Kristian; Hansen, Ellen-Sofie; Morelli, Vania Maris; Ueland, Thor; Aukrust, Pål; Brækkan, Sigrid Kufaas; Holtet Evensen, Line; Hansen, John-Bjarne. Plasma levels of von Willebrand factor and future risk of incident venous thromboembolism. Blood Advances 2021; Volum 5 (1). ISSN 2473-9529.s 224 - 232.s doi: 10.1182/bloodadvances.2020003135.

 • Evensen, Line Holtet; Folsom, Aaron R.; Pankow, James S.; Hansen, John-Bjarne; Allison, Matthew; Cushman, Mary; Lutsey, Pamela L.. Hemostatic factors, inflammatory markers, and risk of incident venous thromboembolism: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2021. ISSN 1538-7933.s 1 - 11.s doi: 10.1111/jth.15315.

 • Isaksen, Trond; Evensen, Line Holtet; Johnsen, Stein Harald; Jacobsen, Bjarne K.; Hindberg, Kristian; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Dietary intake of marine n- 3 polyunsaturated fatty acids and future risk of venous thromboembolism. Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis 2019; Volum 3. ISSN 2475-0379.s 59 - 69.s doi: 10.1002/rth2.12168.

 • Isaksen, Trond; Evensen, Line Holtet; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Dietary Intake of Marine Polyunsaturated n-3 Fatty Acids and Risk of Recurrent Venous Thromboembolism. Thrombosis and Haemostasis 2019; Volum 119 (12). ISSN 0340-6245.s 2053 - 2063.s doi: 10.1055/s-0039-1697663.

 • Evensen, Line Holtet; Isaksen, Trond; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Cardiorespiratory fitness and future risk of venous thromboembolism. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2019. ISSN 1538-7933.s 1 - 9.s doi: 10.1111/jth.14619.

 • Småbrekke, Birgit; Balteskard Rinde, Ludvig; Evensen, Line Holtet; Morelli, Vania Maris; Hveem, Kristian; Gabrielsen, Maiken Elvestad; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Rosendaal, Frits Richard; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Impact of prothrombotic genotypes on the association between family history of myocardial infarction and venous thromboembolism. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2019. ISSN 1538-7933.s 1 - 9.s doi: 10.1111/jth.14493.

 • Evensen, Line Holtet; Isaksen, Trond; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Physical activity and risk of recurrence and mortality after incident venous thromboembolism. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2019; Volum 17 (6). ISSN 1538-7933.s 901 - 911.s doi: 10.1111/jth.14449.

 • Evensen, Line Holtet; Isaksen, Trond; Hindberg, Kristian; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Repeated assessments of physical activity and risk of incident venous thromboembolism. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2018; Volum 16 (11). ISSN 1538-7933.s 2208 - 2217.s doi: 10.1111/jth.14287.

 • Evensen, Line Holtet; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Regular physical activity and risk of venous thromboembolism. Seminars in Thrombosis and Hemostasis 2018; Volum 44 (8). ISSN 0094-6176.s 765 - 779.s doi: 10.1055/s-0038-1673636.

 • Drenowatz, Clemens; Holtet Evensen, Line; Ernstsen, Linda; Blundell, John E.; Hand, Gregory A.; Shook, Robin P.; Hébert, James R.; Burgess, Stephanie; Blair, Steven N.. Cross-sectional and longitudinal associations between different exercise types and food cravings in free-living healthy young adults. Appetite 2017; Volum 118. ISSN 0195-6663.s 82 - 89.s doi: 10.1016/j.appet.2017.08.006.

 • Evensen, Line Holtet; Espeland, Anna Lien; Ashtiani, Vida Hamidi; Risstad, Hilde; Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter. Hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger: forenklet metodevurdering. (Fulltekst: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/hysterektomi-ved-kraftige-menstruasjonsblodninger-rapport-2021.pdf 2021 ISBN 978-82-8406-179-5.

 • Evensen, Line Holtet. God kondis – lavere risiko for blodpropp. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2020/01/01/god-kondis-lavere-risiko-for-blodpropp/ 2020.

 • Evensen, Line Holtet. Forebygging av blodpropp etter protesekirurgi – er et nytt legemiddel sikrere, men like effektivt som de vi bruker i dag?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2020/04/22/forebygging-av-blodpropp-etter-protesekirurgi-er-et-nytt-legemiddel-sikrere-men-like-effektivt-som-de-vi-bruker-i-dag/ 2020.

 • Meknas, Dana; Evensen, Line Holtet. Om tre dager disputerer Line!. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2020/02/03/om-fire-dager-er-det-lines-tur-til-a-disputere/ 2020.

 • Evensen, Line Holtet; Meknas, Dana. TREC er i Australia!. (Fulltekst: https://site.uit.no/trec/2019/07/11/trec-er-i-australia/ 2019.

 • Evensen, Line Holtet. Valg av blodfortynnende medisin – en sammenligning av to varianter. (Fulltekst: https://site.uit.no/trec/2019/02/07/valg-av-blodfortynnende-medisin-en-sammenligning-av-to-varianter/ 2019.

 • Evensen, Line Holtet. Hvordan påvirker fysisk aktivitet risikoen for blodpropp?. (Fulltekst: https://site.uit.no/trec/2018/11/06/hvordan-pavirker-fysisk-aktivitet-risikoen-for-blodpropp/ 2018.

 • Holtet Evensen, Line; Meknas, Dana. Kan blodprøve forutse tilbakevennende blodpropp hos kreftpasienter?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2017/04/13/kan-blodprove-forutse-tilbakevennende-blodpropp-hos-kreftpasienter/ 2017.

 • Holtet Evensen, Line; Meknas, Dana. Kan man forutse hvilke kreftpasienter som har høy risiko for blodpropp?. (Fulltekst: https://site.uit.no/trec/2017/12/14/kan-man-forutse-hvilke-kreftpasienter-som-har-hoy-risiko-for-blodpropp/ 2017.

 • Evensen, Line Holtet; Espeland, Anna Lien; Ashtiani, Vida Hamidi; Risstad, Hilde; Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter. Hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger: forenklet metodevurdering. (Fulltekst: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/hysterektomi-ved-kraftige-menstruasjonsblodninger-rapport-2021.pdf 2021 ISBN 978-82-8406-179-5.

 • Evensen, Line Holtet. God kondis – lavere risiko for blodpropp. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2020/01/01/god-kondis-lavere-risiko-for-blodpropp/ 2020.

 • Evensen, Line Holtet. Forebygging av blodpropp etter protesekirurgi – er et nytt legemiddel sikrere, men like effektivt som de vi bruker i dag?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2020/04/22/forebygging-av-blodpropp-etter-protesekirurgi-er-et-nytt-legemiddel-sikrere-men-like-effektivt-som-de-vi-bruker-i-dag/ 2020.

 • Meknas, Dana; Evensen, Line Holtet. Om tre dager disputerer Line!. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2020/02/03/om-fire-dager-er-det-lines-tur-til-a-disputere/ 2020.

 • Evensen, Line Holtet; Meknas, Dana. TREC er i Australia!. (Fulltekst: https://site.uit.no/trec/2019/07/11/trec-er-i-australia/ 2019.

 • Evensen, Line Holtet. Valg av blodfortynnende medisin – en sammenligning av to varianter. (Fulltekst: https://site.uit.no/trec/2019/02/07/valg-av-blodfortynnende-medisin-en-sammenligning-av-to-varianter/ 2019.

 • Evensen, Line Holtet. Hvordan påvirker fysisk aktivitet risikoen for blodpropp?. (Fulltekst: https://site.uit.no/trec/2018/11/06/hvordan-pavirker-fysisk-aktivitet-risikoen-for-blodpropp/ 2018.

 • Holtet Evensen, Line; Meknas, Dana. Kan blodprøve forutse tilbakevennende blodpropp hos kreftpasienter?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2017/04/13/kan-blodprove-forutse-tilbakevennende-blodpropp-hos-kreftpasienter/ 2017.

 • Holtet Evensen, Line; Meknas, Dana. Kan man forutse hvilke kreftpasienter som har høy risiko for blodpropp?. (Fulltekst: https://site.uit.no/trec/2017/12/14/kan-man-forutse-hvilke-kreftpasienter-som-har-hoy-risiko-for-blodpropp/ 2017.

 • [Loading...]

  Member of research group