#
#
Dutkan- ja oahppokvalitehtajuogus mette.r.midtgard@uit.no +4777625241 90972287 Tromsø ADM A 338

Mette Ravn Midtgard  • Hansen, Ove Heitmann; Midtgard, Mette Ravn. Going north : the new petroleum province of Norway. Routledge 2008 ISBN 041544330X.s 200 - 239.
  • Midtgard, Mette Ravn; Iversen, Audun; Askildsen, Thorkel C; Mikkelsen, Eirik Inge. Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data. 2012 (5/2012) ISBN 978-82-7492-258-7. ISSN 0804-6069.
  • Midtgard, Mette Ravn; Amundsen, Helene; Newton, Alice. An Arctic Rosette. Planet Under Pressure 2012-03-26 - 2012-03-29 2012.
  • Viken, Arvid; Midtgard, Mette Ravn. Tourism as volumism. Harnessing High Lattitudes 1999.
  • Viken, Arvid; Midtgard, Mette Ravn; Bakken, Toril; Borch, Trude. Innovasjoner i samisk reiseliv. 1998.
  • Se alle arbeider i CRIStin →
    ADM A 338