Lisa Monica Aslaksen


Universitehtalektor sámi girjjálašvuođadiehtagis


 • Lisa Monica Aslaksen :
  Forfattersamtale med Mary Ailonieida Sombán Mari - forfatter, dramatiker og billedkunstner. Samtale om hennes mangfoldige liv som forfatter
  2024
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Sámi mánáid­girjjálašvuohta gilvala šearpmaiguin
  26. Apr 2024 DATA
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Mii lea sámi mánáidgirjjálašvuohta?
  25. Apr 2024 DATA
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Rájáhis niehku - noveallapodda
  2024 DATA
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Reminiscence and Stories in the Sámi Literary Tradition: Anders Larsen and His writings about the Coastal Sámi
  2024
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Samisk barne- og ungdomslitteratur – fra muntlige fortellinger til skjønnlitterære tekster skrevet for samiske barn og unge
  2024
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Foredrag: Samiske stedsnavn i Midt-Troms
  2023
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Criticism of Society in Early Sami Literature
  2023
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Panelsamtale med forfatter Sven Henriksen og professor Pia Lane. Litteraturens forsoningspolitikk
  2023
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Samiske stedsnavn i offentlig bruk
  2023
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Servodatkritihkka sámi boarrásat girjjálašvuođas
  2023
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Nordic Council Literature Prize: Sámi Language—Virtual Discussion w/ Mary Ailonieida Sombán Mari
  20. Oct 2022
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Samiske stedsnavn - hva skjer når samiske stedsnavn kommer på skilt
  2022
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Sámi girjjálašvuohta ja girjjálašvuođadidaktihkka
  2022
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Sámi girjjálašvuohta ja girjjálašvuođadidaktihkka
  2022
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Samisk litteraturhistorie
  2022
 • Lisa Monica Aslaksen :
  Girjjálašvuohta - girjjálašvuođa historjá, árvvoštallan ja analysa oahpisteapmi
  2020

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →