Bilde av Johnsen, Ragni Vik
Photo: Torje Jenssen

Ragni Vik Johnsen • Ragni Vik Johnsen :
  Teasing and policing among youth in multilingual families
  Routledge 2023
 • Ragni Vik Johnsen :
  Norsk som en del av et flerspråklig familierepertoar i en trespråklig familie
  NOA - Norsk som andrespråk 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Ragni Vik Johnsen :
  ‘Then suddenly I spoke a lot of Spanish’ – Changing linguistic practices and heritage language from adolescents’ points of view
  International Multilingual Research Journal 2020 ARKIV / DOI
 • Ragni Vik Johnsen :
  “Quiero juksar en la julaftenito” – Playfulness and metalinguistic awareness in translingual family interactions
  Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation 2020 ARKIV / DOI
 • Ragni Vik Johnsen :
  Teasing and policing in a multilingual family — Negotiating and subverting norms and social hierarchies
  Journal of Pragmatics 2020 ARKIV / DOI
 • Ragni Vik Johnsen :
  Hva kan søppelkasser, skilt og graffiti lære oss om tekst og flerspråklighet?
  Forskning.no 2023
 • Ragni Vik Johnsen :
  Flerspråklighet som ressurs for individ og språklæring
  2023
 • Ragni Vik Johnsen :
  "Do you even langrenn bra?" Stiliserte identiteter i en flerspråklig familie
  2023
 • Ragni Vik Johnsen :
  Språklige landskap og språkideologier i overganger fra en innføringsklasse
  2023
 • Ragni Vik Johnsen :
  Playfulness in (multilingual) family interaction
  2023
 • Ragni Vik Johnsen, Florian Hiss :
  Allocating, taking and negotiating responsibility for language choice: The interplay between policies, discourses and individual voices
  2023
 • Hilde Sollid, Ragni Vik Johnsen, Tamás Péter Szabó :
  Historically minoritized languages in public spaces – why does it matter?
  2023
 • Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid, Tamás Péter Szabó :
  Sámi in the main street of Tromsø, Norway – projectification or permanent responsibility?
  2023
 • Ragni Vik Johnsen :
  Sámi in the main street of Tromsø, Norway – projectification or permanent responsibility?
  2023
 • Ragni Vik Johnsen, Marit Fredeng :
  "Men hva betyr det egentlig å bruke det som eller ha det som en ressurs?" En kvalitativ studie av fem norsklæreres refleksjoner omkring flerspråklighet som ressurs og skriveopplæring for elever med norsk som andrespråk
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Ragni Vik Johnsen, Carola Babette Kleemann, Øystein Alexander Vangsnes, Maud Westendorp :
  Føreord
  Nordlyd 2023 DOI
 • Ragni Vik Johnsen :
  Vi må unngå å se på barn i et mangelperspektiv
  Periskop 2022
 • Ragni Vik Johnsen, Frida Eidset, Johanne Gåsland :
  «Æ trur ikke æ ville vært den æ e viss æ ikke hadde hatt språket» En kvalitativ studie av et utvalg elevers refleksjoner rundt samisk språk og identitet
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid :
  Byen som kanskje ville være samisk likevel? Utviklinger i det språklige og semiotiske landskapet i Tromsø sentrum
  2022
 • Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid :
  Tracing multilingulism as language choice in educational statistics
  2022
 • Ragni Vik Johnsen :
  Anne Hvenekilde-forelesningen: "Leken språkbruk i hos ungdom i flerspråklige familier: Flerspråklighet som ressurs i sosiale samhandlinger"
  2022
 • Ragni Vik Johnsen :
  Flerspråklige unge leker med språket hjemme
  Forskning.no 2022
 • Rafael Lomeu Gomes, Samantha Goodchild, Ingunn Indrebø Ims, Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid, Bente Ailin Svendsen :
  Sociolinguistic change in Norway - from unity («felleskulturen» eller «enhetskulturen”) to linguistic and cultural pluralism?
  2022
 • Aafke Diepeveen, Rafael Lomeu Gomes, Samantha Goodchild, Ingunn Indrebø Ims, Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid et al.:
  Language, Globalisation and the Nation. The workshop series from a Norwegian perspective
  2022
 • Ragni Vik Johnsen :
  Bokmelding av Blikk for språk: Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet
  Målbryting 2021 DOI
 • Ragni Vik Johnsen :
  Teasing and playfulness in translingual family interactions
  2020
 • Ragni Vik Johnsen :
  "Don't be a potetsur" – Erting og verbal forulemping i en flerspråklig familie
  2019
 • Ragni Vik Johnsen :
  «Quiero juksear en la julaftenito» – Flerspråklige praksiser, metaspråk og kreativitet i flerspråklige familier
  2019
 • Ragni Vik Johnsen :
  Identity, language choice and agency in a transnational family
  2018
 • Ragni Vik Johnsen, Maria Antonina Obojska :
  ‘We tried speaking Norwegian to practice but that we've given up’ – linguistic mudes in transnational families in Norway
  2017
 • Kristin Myklestu, Ragni Vik Johnsen :
  More or less Norwegian? Foreign accented Norwegian: Attitudes, intelligibility, comprehensibility.
  2017
 • Ragni Vik Johnsen :
  Multilingual families in Tromsø Ideologies, practice and identity
  2016
 • Ragni Vik Johnsen :
  Adolescents in Russian and Latin American families in Tromsø.
  2016
 • Ragni Vik Johnsen :
  «Snakka relativt bra norsk» - En studie av ungdommers forståelse av og holdninger til norsk med utenlandsk aksent
  2015
 • Ragni Vik Johnsen :
  «Relativt bra norsk» - En sosiolingvistisk studie av ungdommers forståelse av og holdninger til norsk med utenlandsk aksent
  Universitetet i Oslo 2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →