Dummy personkort bilde

Høgmo, Katrine

Stipendiat Suodjalandivššu instituhtta
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

  • Høgmo, Katrine; Kassah, Kwesi Alexander; Kassah, Bente Lind. Kunnskap om barns kollektive ansvarserfaringer og implikasjoner for tjenesteutøvelse i barnevernet. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202706661.s 243 - 262.s doi: https://doi.org/10.23865/noasp.114.

  • Høgmo, Katrine; Haram, Liv. "Jeg liker å arbeide". En studie av barns erfaringer og initiativ som arbeidende bønder og elever i en peruansk fjellandsby. 2012.

  • Høgmo, Katrine; Haram, Liv. "Jeg liker å arbeide". En studie av barns erfaringer og initiativ som arbeidende bønder og elever i en peruansk fjellandsby. 2012.

  • [Loading...]