Bilde av Koppen, Kirsti Bjørg
Bilde av Koppen, Kirsti Bjørg
Suodjalandivššu instituhtta kirsti.b.koppen@uit.no +4777058349

Kirsti Bjørg Koppen • Andreas Ernst Hansen, Kirsti Koppen :
  En smakebit på systematisk begrepsundervisning : en pedagogisk tilnærming basert på en teori og empiri som kan danne ramme både for ordinær undervisning og spesialundervisning
  Psykologi i kommunen (PIK) 2015
 • Kirsti Koppen, Andreas Hansen, Anne Svendsen :
  Basisbok 1 (begrepsundervisnng, lesemetodikk, foreldrekurs lesing, matematikkforståelse)
  2016
 • Kirsti Koppen, Andreas Hansen, Anne Svendsen :
  Basisbok 2
  2016
 • Andreas Hansen, Kirsti Koppen, Anne Svendsen :
  Basisbok for begynneropplæring i lesing
  2006 OMTALE
 • Kirsti Koppen, Andreas Hansen :
  Basic Conseptual Systems (BCSs) and analytic coding Applied as tools and strategy for describing and rembering letters and numerals by children with (and without) learning problems.
  2011
 • Rikke Gürgens Gjærum, Gro Hilde Ramsdal, Henny K. Solbjørg, Kirsti Koppen, Marit Rustad, Leif S. Lysvik :
  Livskvalitet: å åpne opp for inntrykk for å muliggjøre uttrykk
  Spesialpedagogikk 2011

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →