Bilde av Fedreheim, Gunn Elin
Bilde av Fedreheim, Gunn Elin
Suodjalandivššu instituhtta gunn.e.fedreheim@uit.no +4777058268

Gunn Elin Fedreheim • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen, Marit Aure :
  Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis
  Søkelys på arbeidslivet 2022 ARKIV / DOI
 • Remko Voogd, Peter Rudberg, Jasper D. Vries, Raoul Beunen, Aileen Aseron Espiritu, Nadine Methner et al.:
  A systematic review on the role of trust in the water governance literature
  Water Research 2022 ARKIV / DOI
 • Barbara Stein, Gunn Elin Fedreheim :
  Problematization of integration in Norwegian policymaking–integration through employment or volunteerism?
  Ethnic and Racial Studies 2022 DOI
 • Gunn Elin Fedreheim :
  En policystudie av et tiltak for å få flyktninger hurtig i arbeid. «Hurtigsporet ble importert fra Sverige, men kom til Norge for å dø!»
  Orkana Forlag 2021 DOI
 • Gunn Elin Fedreheim, Sander Bernardus Goes :
  Grad av tillit og kjennskap til norsk vannforvaltning
  Vann 2021 ARKIV
 • Line Melbøe, Ingrid Fylling, Hege Gjertsen, Gunn Elin Fedreheim :
  Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?
  Fontene forskning 2020 FULLTEKST
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Velkomsthilsen
  2023
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen :
  Morrakaffeprat. Hvordan kan innovative utdanningsmodeller bidra til integrering?
  2023
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen, Marit Aure :
  Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis - En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis
  2022
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Nasjonal politikk om verdiskaping i verneområder
  2022
 • Tina Hansen, Gunn Elin Fedreheim, Marit Aure :
  Flyktninger må få slippe å jobbe kun i barnehager og med renhold
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 20. Jul 2022 FULLTEKST
 • Gunn Elin Fedreheim :
  EnTruGo - Funn fra to spørreundersøkelser om vannforvaltning i Troms og Finnmark
  2022
 • Gunn Elin Fedreheim :
  EnTruGo. Enhancing trust in government for effective water governance
  2022
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Prepp til helse – veien til fagbrev for innvandrere med svake norskferdigheter?
  2022
 • Sander Bernardus Goes, Gunn Elin Fedreheim :
  EnTruGo: Har folk tillit til forvaltningen?
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Her lærer elevene å fordele en av klodens viktigste ressurser
  29. Sep 2021 DATA
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Rollespill om fordeling av vannressurser: – Grisen døde av vannmangel
  28. Sep 2021 DATA
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Kampen om vannet
  04. Oct 2021 DATA
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Kampen om vannet
  04. Oct 2021 DATA
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Kampen om vannet
  04. Oct 2021 DATA
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Kampen om vannet
  04. Oct 2021 DATA
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  EnTruGo: Enhancing trust in government for effective water governance
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Andreas Solberg Wahl, Gunn Elin Fedreheim :
  Kaffe med en forsker (Forskningsdagene 2021)
  26. Sep 2021 DATA
 • Aase Kristine Aasen Lundberg, Vegard Gundersen, Ole Kristian Fauchald, Odd Inge Vistad, Gunn Elin Fedreheim, Kjersti Granås Bardal et al.:
  Evaluering av forvaltningsordningen for nasjonalparker og andre store verneområder
  2021 ARKIV
 • Gunn Elin Fedreheim, Øystein Normann :
  Velg naturmangfoldet heller enn billige klimatiltak!
  Harstad Tidende 2021 ARKIV
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Evaluering av lokal forvaltning - samisk perspektiv
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim, Nina Hermansen :
  Balansen mellom utdanning og arbeid – hva er best for flyktninger for å komme i varig arbeid?
  2020 DATA / PROSJEKT
 • Marit Aure, Gunn Elin Fedreheim :
  Nordområdenes internasjonale mangfold
  Nordlys 09. Jul 2020 DATA
 • Gunn Elin Fedreheim, Marit Aure :
  Arbeidsgivernes erfaringer med å tilby praksisplasser til flyktninger
  2020 DATA / PROSJEKT
 • Marit Aure, Gunn Elin Fedreheim :
  Hvordan arbeidet med å få flykninger inn i arbeidsmarkedet kan organiseres
  2020 DATA
 • Tina Hansen, Gunn Elin Fedreheim :
  Hurtigsporordningen, sett fra programrådgivernes ståsted
  2020 DATA / PROSJEKT
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Lansering av podkastserien: Arbeidsinkludering av flyktninger
  2020
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Regjeringen bommer med jobbtiltak for flyktninger
  04. Jun 2020 DATA / PROSJEKT
 • Marit Aure, Gunn Elin Fedreheim :
  Hvordan arbeidet med å få flykninger inn i arbeidsmarkedet kan organiseres
  2020 DATA / PROSJEKT
 • Svein Morten Eilertsen, Gunn Elin Fedreheim, Aase Kristine Aasen Lundberg, Tone Magnussen, Camilla Risvoll :
  Sluttrapport: følgeevaluering av partssammensatte nasjonalpark-og verneområdestyrer
  2020 ARKIV
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen :
  Symbolpolitikk spenner bein for økt sysselsetting av flere flyktninger
  Nordlys 2020 ARKIV
 • Gunn Elin Fedreheim, Svein Morten Eilertsen, Aase Kristine Aasen Lundberg, Tone Magnussen, Camilla Risvoll :
  Vil friluftslivet få bedre kår med grunneier- og partssammensatte verneområdestyrer?
  2019 FULLTEKST
 • Anna Kittelsaa, Leif Lysvik, joakim Jakobsen, Linda Skjalmar, Ida Martine Pettersen, Gunn Elin Fedreheim et al.:
  Et hjem er en hule - et festepunkt i tilværelsen på et gitt sted
  2019 ARKIV
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Offentlig innovasjon på ville veier?
  2019
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Arbeidsgiveres erfaringer og læring – implikasjoner for NAV og kommune
  2019
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Å inkludere flyktninger i ordinært arbeidsliv - en evaluering av samhandlingen mellom stat-kommune og av «Hurtigspor» for flyktninger
  2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →