Bilde av Høgbakk, Mona Lahm
Bilde av Høgbakk, Mona Lahm
Buohccidikšu ja joatkkaoahppu, Áhkanjárga mona.l.hogbakk@uit.no +4776966399 You can find me here

Mona Lahm Høgbakk • Sari Johanna Lindgren, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju, Lena Wiklund Gustin :
  Å skape handlingsrom for pasientsikkerhet i sykehjem. Sykepleieres erfaringer med å delta i simulering in situ på sykehjem
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Lena Wiklund Gustin :
  Balancing between challenges and trust: Nursing students’ experiences of participating in a course in wilderness medicine
  Nurse Education in Practice 2020 ARKIV / DATA / DOI
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Lena Wiklund Gustin :
  “Balancing between challenges and trust: Nursing students’ experiences of participating in a course in wilderness medicine”
  Nurse Education in Practice 2020
 • Mona Lahm Høgbakk, Rita Jakobsen :
  Kompetanse, faglig selvtillit og pasientsikkerhet : erfart kompetansebehov hos intensivsykepleiere ved en intensivavdeling nivå 1 på et lokalsykehus
  Nordisk sygeplejeforskning 2019 ARKIV / DOI
 • Silje C Wangberg, Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk :
  Helsefremmende allmenndannelse ("Health literacy")- en viktig ressurs
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Mona Lahm Høgbakk, Aleksander Pedersen, Tanita Fossli Brustad, Silje C Wangberg :
  «Utvidet virkelighet» gir mer realistisk simulering forsykepleierstudenter
  Sykepleien Forskning 2023 DOI
 • Jan Westby, Line Husjord, Annette Meidell, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju et al.:
  "20 skipbrudne reddet i land i Beisfjord - øvelse"
  09. Oct 2022 DATA
 • Avis Altaposten, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju et al.:
  Øvde på hva man gjør når cruiseskip havarerer: - Man må berge seg selv i inntil 5 døgn
  10. Oct 2022 DATA
 • Espen Viklem Eidum, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Hanne Müller, Anne Svelstad Evju et al.:
  Vellykket øvelse på sjø og land i Narvik
  10. Oct 2022 DATA
 • Frida Brembo, Line Husjord, Sverre Håkon Evju, Erle, Skipssjef Kystvakta Dimmen, Morten, Kystvakta Monsen, Annette Meidell et al.:
  NRK - Øver på overlevelse og hvordan selvbergingsutstyr blir brukt
  10. Oct 2022 DATA
 • Christin Gjøvik, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Anne Svelstad Evju, Guy Beeri Mauseth et al.:
  Øvde på hva man gjør om cruiseskip havarerer: - Man må berge seg selv i fem dager
  10. Oct 2022 DATA
 • Frida Brembo, Sverre Håkon Evju, Line Husjord, Per-Arne Sundsbø, Erle, Skipssjef Kystvakta Dimmen, Morten, Kystvakta Monsen et al.:
  NRK - Bruk av redningsutstyr i en evakueringssituasjon
  10. Oct 2022 DATA
 • Espen Viklem Eidum, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju et al.:
  Fakulteter sammen om redningsøvelse i Narvik
  07. Oct 2022 DATA
 • Mona Lahm Høgbakk :
  Simulering som pedagogisk metode i sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet studiested Narvik
  UiT Norges arktiske universitet 2020 ARKIV
 • Mona Lahm Høgbakk :
  Krever "litt" respiratorbehandling bare "litt" kompetanse?
  Nordnorsk Debatt 20. Dec 2019 FULLTEKST
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  AHLR Algoritme - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient.
  2018
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  Villmarksmedisin i sykepleie En studie om sykepleiestudenters erfaringer om Villmarksmedsin som pedagogisk tilnærming
  2018
 • Mona Lahm Høgbakk :
  Advanced Wilderness Life Support Course
  2018
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  "Å ha kunnskap er ikke det samme som å være i stand til å bruke den"
  2018
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  «Å ha kunnskap er ikke det samme som å være i stand til å bruke den» Simulering i Praksisstudier - kirurgisk sykepleie
  2018
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk :
  Læreplan SYP-2202 Villmarksmedisin
  2017
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  Læreplan Simulering
  2017
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  Akuttmedisinkurs i Narvik 2017 AHLR Algoritme - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient
  2017
 • Randi Nymo, Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Karin Ravn Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Nursing knowledge in action
  2017
 • Kari Birkelund Olsen, Marianne Holmegård, Karina Synnøve Karlsen, Mona Lahm Høgbakk :
  Behov for ferdighets- og simuleringstrening ved FOSS for utdanningene ved UiT Norges Arktiske universitet
  UiT Norges arktiske universitet 2017 ARKIV
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  Simulering som pedagogisk metode
  2017
 • Mona Lahm Høgbakk :
  AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR. Kommunikasjon ved hjelp av ISBAR. Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient
  2015
 • Mona Lahm Høgbakk :
  AHLR Algoritme -Stabilisering etter vellykket AHLR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering-Brystsmerter Simulering-Bevistløs pasient
  2015
 • Mona Lahm Høgbakk :
  AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient.
  2015
 • Mona Lahm Høgbakk :
  AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering Bevistløs pasient.
  2015
 • Mona Lahm Høgbakk :
  AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering-Brystsmerter Simulering-Bevistløs pasient
  2015
 • Mona Lahm Høgbakk :
  Papir eller virkelighet? - erfart kompetansebehov hos intensivsykepleiere på en overvåkingsenhet
  2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →