Tone Dinesen.jpg
Tone Dinesen.jpg
Suodjalandivššu instituhtta tone.a.dinesen@uit.no 77058348 Harstad Campus Harstad

Dinesen, Tone Åshild


Worktitle

Virgečilgehus


  • Melbøe, Line; Hansen, Ketil Lenert; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Dinesen, Tone Åshild; Minde, Gunn-Tove; Rustad, Marit. Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability. (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2016; Volum 75:31656. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v75.31656.
  • Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif; Rustad, Marit; Dinesen, Tone Åshild. Skal menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemming bedres må deres kunnskap komme frem!. Avisa Nordland 2017.
  • Se alle arbeider i CRIStin →    Member of research group    Campus Harstad