Bilde av Neverdal, Sissel
Bilde av Neverdal, Sissel
Mánáidsuodjalusa ja sosiála barggu instituhtta sne024@post.uit.no +4777058362 Harstad

Sissel Neverdal • Sissel Neverdal, Aina Aune Kane :
  Studentaktive læringsprosesser i sosialarbeiderutdanninger - et bidrag til økt forsvarlighet i barneverntjenester
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2020 DOI
 • Aina Aune Kane, Sissel Neverdal, Oddbjørn Stenberg :
  Barns rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste
  Fontene forskning 2018 FULLTEKST / ARKIV
 • Aina Aune Kane, Sissel Neverdal :
  Barnevern - et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar?
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2018 ARKIV / DOI
 • Aina Aune Kane, Sissel Neverdal, Robert Myrvang :
  Barneverntjenestens medansvar for barnehagebarns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt
  Fagbokforlaget 2018
 • Robert Myrvang, Sissel Neverdal :
  Bekymringsmeldinger fra skole og barnehage til barnevernet - hvorfor skjer det så sjelden?
  BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012
 • Sissel Neverdal, Aina Aune Kane :
  Forming accountable and reflective child protection case workers through student active Learning processes
  2019
 • Aina Aune Kane, Sissel Neverdal :
  Child protection - protection with or without universal preventative work?
  2018
 • Siv Øvernes, Tanja Rita Nyman Banerji, Sissel Neverdal :
  Med hest på laget i barnevernsutdanninga? https://nordnorskdebatt.no/article/hest-pa-laget-i#main-menu
  Nordlys 25. Jan 2018
 • Sissel Neverdal :
  Barneverntjenesten i Norge, og undervisning med vekt på refleksjon og praktiske øvelser
  2016
 • Robert Myrvang, Sissel Neverdal :
  Mandatory referral on child suffering from preschool to child protection services in Norway. Why does it not happen more often?
  2016
 • Sissel Neverdal, Terje Halvorsen :
  Barnevern, kompetanse og utdanning
  Fontene forskning 2016
 • Anne Clancy, Øyvind Kvello, Sissel Neverdal, Tor Jørgen Schjelde :
  Kunnskapsoversikt om og forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge.
  2015
 • Sissel Neverdal, Grethe Borgerød :
  How can student-active learning processes contribute to reflections in learning?
  2015
 • Sissel Neverdal :
  Hvordan kan studentaktive metoder bidra til reflekterte studenter
  2015
 • Robert Myrvang, Sissel Neverdal :
  Reports from Schools and Preschool on Child Suffering in Norway - why does it not happen more often
  2013 DATA
 • Sissel Neverdal, Herdis Irene Tobiassen :
  Selvmordsforebyggende kurs- Vivat
  2010

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →