profilbilde.jpg
profilbilde.jpg
Dearvvašvuođa- ja fuolahusfágaid instituhtta rolf.a.markussen@uit.no 76966151 TROM Narvik C5020

Rolf Andreas Markussen • Wackers, Ger; Markussen, Rolf Andreas. Guidelines in the play of governance: epistemic issues. Evidence & Policy 2015; Volum 11 (3). ISSN 1744-2648.s 301 - 309.s doi: 10.1332/174426415X14381752877085.
 • Markussen, Rolf Andreas; Wackers, Ger. On recursive policy envelopes and exposure management: the mysterious survival of a governmental guideline. Evidence & Policy 2015; Volum 11 (3). ISSN 1744-2648.s 439 - 458.s doi: 10.1332/174426415X14381793821036.
 • Markussen, Rolf Andreas. Bokomtale: "Meningen med Rus" av Øystein Skjælaaen. (fulltekst) Forebygging.no 2019. ISSN 2535-4000.
 • Markussen, Rolf Andreas. Hva er galt med å drikke en morgenpils?. (fulltekst) Morgenbladet 2019. ISSN 0805-3847.
 • Markussen, Rolf Andreas; Wackers, Ger. Peer review at the Research Council of Norway: Quality assurance or border control?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 1. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0849.
 • Markussen, Rolf Andreas; Wackers, Ger. Forskningsrådets fagfellevurderinger: Kvalitetssikring eller grensekontroll?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 138 (1). ISSN 0029-2001.s 25 - 27.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0849.
 • Markussen, Rolf Andreas. Ungdata, Mental Health and Gender Differences. A Study of Gendered Mental Health Re-enactments in Ungdata’s dLTC Yourth Surveys.. 2017.
 • Markussen, Rolf Andreas; Wackers, Ger. Metodedebatt eller grensepatruljering?. Morgenbladet 2017; Volum 198 (3.-9. frebruar 2017). ISSN 0805-3847.s 28 - 28.
 • Markussen, Rolf Andreas; Wackers, Ger. Critical perspectives on public health interventions and NRC peer review: one grant application, two widely different assessments. Norsk helsesosiologisk konferanse 2017 2017-04-19 - 2017-04-20 2017.
 • Markussen, Rolf Andreas. Forskjellsbehandling i Forskningsrådet. 2017.
 • Markussen, Rolf Andreas. Skjult makt gjennom styringsdokumenter. 2015.
 • Markussen, Rolf Andreas; Wackers, Ger. Document Agency. 2nd Nordic STS Conference 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.
 • Markussen, Rolf Andreas. Doktoren svarer: En loop av statlig styring. 2014.
 • Markussen, Rolf Andreas. Knowledge Logistics - An Epistemography of the Genesis of a Governmental Guideline. 2014 ISBN 978-82-92958-14-8.
 • Markussen, Rolf Andreas. Den statlige dokumentstyringens relative suksess. Rus & samfunn 2014 (6/2014). ISSN 1500-8614.
 • Markussen, Rolf Andreas. The mysterious success of a governmental guideline. Situating Solidarities: social challenges for science and technology studies 2014-09-17 - 2014-09-19 2014.
 • Markussen, Rolf Andreas. The Mysterious Success of Governmental Guidelines?. First Nordic STS Conference 2013-04-24 - 2013-04-26 2013.
 • Markussen, Rolf Andreas. Hva gjør politikk ? Et kritisk blikk på kunnskapsbasert praksis i rusfeltet.. Kommunetorget.no 2012.
 • Markussen, Rolf Andreas. Governmental guidelines – Inside the Jurassic Park of governmental policy tools. Design and displacement - social studies of science and technology 2012-10-17 - 2012-10-20 2012.
 • Markussen, Rolf Andreas. Et kritisk blikk på kunnskapsbasert praksis. Tidsskriftet sykepleien 2012 (7). ISSN 0806-7511.
 • Markussen, Rolf A.. Tilblivelse av en statlig veileder i et diskursanalytisk perspektiv : essay til PhD-kurs. 2010.
 • Markussen, Rolf A.. Deletion undone : reappraisal of the knowledge base of governmental policy tools for the prevention of alcohol- and drug related problems in Norway. Nordic alcohol and drug researchers' assembly 2010-08-23 - 2010-08-25 2010.
 • Gravrok, Øystein; Fauchald, Kari; Schanke, Vegard A.; Markussen, Rolf A.. Unge og rus : et forebyggingsprogram til bruk i skolen : Nettversjon av undervisningsopplegg. 2004.
 • Markussen, Rolf A.. Råd og vink om skriving av fagtekster. (omtale) 2004 ISBN 8280850228.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Narvik C5020

  Click for bigger map