#
#
Universitehtajođiheaddjit rikke.g.gjarum@uit.no +4777058330 Tromsø Campus Harstad

Gjærum, Rikke Gürgens • Gjærum, Rikke Gürgens; Cziboly, Adam; Eriksson, Stig Audun. The case of drama: ILSA exemplified in arts education. What learning competences can be developed through drama education?. (omtale) (sammendrag) Springer International Handbooks of Education 2022. ISSN 2197-1951.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Manifest for mangfold i kunsten. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2022. ISSN 0332-5296.s doi: 10.18261/issn.2535-4310.
 • Lyngstad, Mette Bøe; Baraldsnes, Dziuginta; Gjærum, Rikke Gürgens. Process drama in anti-bullying intervention: a study of adolescents’ attitudes and initiatives. Research in Drama Education 2021. ISSN 1356-9783.s doi: 10.1080/13569783.2021.2011715.
 • Storsve, Kristine; Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K.. Drama as democratic and inclusive practice. (fulltekst) Youth Theatre Journal 2021; Volum 35 (1-2). ISSN 0892-9092.s 65 - 78.s doi: 10.1080/08929092.2021.1891164.
 • Melbøe, Line; Hirsti, Stina Rebecca; Gjærum, Rikke Gürgens; Kane, Aina Aune. Selvstendig liv og smittevern – rettigheter i krysspress under covid-19-restriksjoner for personer med utviklingshemming. Tidsskrift for omsorgsforskning 2021; Volum 7 (1). ISSN 2387-5976.s 1 - 12.s doi: 10.18261/issn.2387-5984-2021-01-07.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Kane, Aina Aune; Hirsti, Stina Rebecca. Psykisk helse gjennom meningsfull aktivitet når krisen inntreffer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021; Volum 18 (2). ISSN 1503-6707.s 112 - 124.s doi: 10.18261/issn.1504-3010-2021-02-02.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Vi må ikke stå med lua i hånda!. (fulltekst) DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2021; Volum 58 (1). ISSN 0332-5296.s 34 - 37.s doi: 10.18261/issn.2535-4310-2021-01-09.
 • Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens. Situating an Art Intervention with People Living with Dementia in a public space. (fulltekst) Nordic Journal of Arts, Culture and Health 2021; Volum 1 (2).s doi: 10.18261/issn.2535-7913-2021-01-02-11.
 • Edvardsen, Nanna Kathrine; Gjærum, Rikke Gürgens. The Aesthetic Model of Disability. (data) (fulltekst) Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-71182-5.s 193 - 215.s doi: https://doi.org/10.23865/noasp.135.
 • Mittner, Lilli; Dalby, Karoline; Gjærum, Rikke Gürgens. Re-conceptualizing the gap as a potential space of becoming: Exploring aesthetic experiences with people living with dementia. Nordic Journal of Arts, Culture and Health 2021; Volum 3 (1-2).s 63 - 74.s doi: 10.18261/issn.2535-7913-2021-01-02-06.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Core of Nordic applied theatre: Challenges in a subarctic area. Routledge 2020 ISBN 9781351120142.s 383 - 392.
 • Storsve, Kristine; Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K.. Demokratisk samhandling: drama- og teaterpedagogiske læringsformer som demokratisk praksis og tilpasset opplæring i skolen. (data) (fulltekst) DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2019; Volum 1. ISSN 0332-5296.s 60 - 70.s doi: 10.18261/issn.2535-4310-2019-01-14.
 • Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens. I Kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene.. Nordic Journal of Art and Research (A & R) 2019; Volum 8 (1). ISSN 2535-7328.s 1 - 18.s doi: 10.7577/information.v8i1.2853.
 • Storsve, Kristine; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens. Klasserommet som Agora – et reelt demokratisk rom?. (fulltekst) Peripeti 2019; Volum 16 (30.7). ISSN 1604-0325.s 70 - 81.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Flukt & fiksjon. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2019; Volum 2. ISSN 0332-5296.s 42 - 50.s doi: 10.18261/issn.2535-4310-2019-02-10.
 • Clancy, Anne; Gjærum, Rikke Gürgens. Home as place for giving birth - a circumpolar study of the experience of mothers an midwifes. Health Care for Women International 2018. ISSN 0739-9332.s doi: 10.1080/07399332.2018.1531002.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Tegneseiemime som kulturell brobygging. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2018; Volum 2. ISSN 0332-5296.s 79 - 85.
 • Arnesen, Jon; Gjærum, Rikke Gürgens. #KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger på asylmottak. InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2017; Volum 6 (1). ISSN 1893-2479.s doi: 10.7577/information.v6i1.2152.
 • Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens. Fagovergripende diskurs:en fremtid for kunstfagene i norsk skole. Norsk pedagogisk tidsskrift 2017 (2). ISSN 0029-2052.s 192 - 196.s doi: 10.18261/issn.1504-2987-2017-02-09.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Bryhn, Anne. Om demokratisk danning i ungdomsteater. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2144-8.s 231 - 239.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Vollan, Ingrid. Demokratisk deltagelse i norske institusjonsteatre: om kvinner og medvirkning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2144-8.s 239 - 257.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Iscenesettelse av kulturelt demokrati: sett i lys av omsorgsregimer. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2144-8.s 149 - 167.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. The performance of cultural democracy in the light of care regimes. (data) Applied Theatre Research 2017; Volum 5 (3). ISSN 2049-3010.s 213 - 224.s doi: 10.1386/atr.5.3.213_1.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Clancy, Anne; Voldner, Nanna. Å føde hjemme: om stedlig sanselig erfaring i rommet. (omtale) Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Aure, Venke. Kjønn som væren: hvordan kan iscenesatte kunstuttrykk bidra til forståelse av kjønnet eksistens?. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2016; Volum 3. ISSN 0332-5296.s 20 - 30.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ellinggard, Stine. Et performativt kunstdidaktisk dialogrom. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2016. ISSN 0332-5296.s 20 - 26.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Kinn, Henny. Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd. (fulltekst) InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2016; Volum 5 (2). ISSN 1893-2479.s 1 - 13.s doi: 10.7577/if.v5i2.1847.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Stedsfilosofisk undring. (data) (fulltekst) DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2015 (1). ISSN 0332-5296.s 18 - 27.
 • Clancy, Anne; Arvola, Anne-Karin Pettersen; Gjærum, Rikke Gürgens. Moral responsibility is never a spectator sport: On young people and online gaming. (data) Journal of Applied Arts & Health 2015; Volum 6 (1). ISSN 2040-2457.s 7 - 21.s doi: 10.1386/jaah.6.1.7_1.
 • Dahlsveen, Heidi; Gjærum, Rikke Gürgens; Walløe, Thor-André. Med hvilken rett blir din sigøynerhistorie min fortelling? Om innsamlings- og fortolkningsproblematikk. (fulltekst) InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2015; Volum 4 (2). ISSN 1893-2479.s doi: 10.7577/if.v4i2.1545.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Vollan, Ingrid; Bjerkestrand, Karin Brunvathne. Levd skuespillerliv og rolletildeling. En studie av kvinner i norsk institusjonsteater. (fulltekst) InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2015; Volum 4 (2). ISSN 1893-2479.s doi: 10.7577/information.v4i2.1548.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Mulighetsrommet i kunstdidaktikken: betraktninger av til-stede-værelse. (fulltekst) InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2015; Volum 4 (2). ISSN 1893-2479.s 1 - 15.s doi: 10.7577/if.v4i2.1541.
 • Aure, Venke; Gjærum, Rikke Gürgens. Kunstdidaktikkens møte med marginale røster. (fulltekst) InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2015; Volum 4 (2). ISSN 1893-2479.s 1 - 17.s doi: 10.7577/information.v4i2.1539.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. The research and purpose of applied theatre. Waxmann Verlag 2015 ISBN 978-3-8309-3119-5.s 521 - 527.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde. Change the game: reflective practice through Forum Theatre. Brill|Sense 2015 ISBN 978-94-6300-118-2.s 175 - 193.s doi: 10.1007/978-94-6300-118-2_12.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Riise, Torgeir; Pettersen, Edna. Kulturdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser - om tilrettelegging og hensikt. (fulltekst) Fontene forskning 2015; Volum 8 (1). ISSN 1890-9868.s 34 - 47.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Sagen, Line Melbøe; Solbjørg, Henny Kinn. Kultur og helse i reminisensarbeid: om aktivt medborgerskap. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 203 - 222.
 • Sagen, Line; Lysvik, Leif; Martinussen, Inger; Gjærum, Rikke Gürgens. Snoezelen - å sanse en verden. Spesialpedagogikk 2014; Volum 79 (2). ISSN 0332-8457.s 27 - 41.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Art, age & health: a research journey about developing reminiscence theatre in an age-exchange project. InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2013; Volum 2. ISSN 1893-2479.s 244 - 266.s doi: 10.7577/information.v2i2.736.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Recalling memories through reminiscence theatre. InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2013; Volum 2 (2). ISSN 1893-2479.s 214 - 243.s doi: 10.7577/if.v2i2.735.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Applied theatre research: discourses in the field. (fulltekst) European Scientific Journal 2013; Volum 3. ISSN 1857-7881.s 347 - 361.
 • Mæhre, Kjersti Sunde; Gjærum, Rikke Gürgens. Det er selve livet vi har satt på spill: om iscenesatt praksisforberedende pedagogikk. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2013; Volum 50. ISSN 0332-5296.s 13 - 20.
 • Ross, Malcolm D; Gjærum, Rikke Gürgens. The Play's the thing! Theatre in Education: Pure or Applied?. 2013 ISBN 978-9979-72-411-7.s 165 - 179.
 • Ramsdal, Gro Hilde; Gjærum, Rikke Gürgens; Wynn, Rolf. Dropout and early unemployment. International Journal of Educational Research 2013; Volum 62. ISSN 0883-0355.s 75 - 86.s doi: 10.1016/j.ijer.2013.06.011.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Arnesen, Jon. Indre driv og flyt : om betydningen av den estetiske dimensjonen på institusjoner for utsatte barn og unge. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012; Volum 56. ISSN 0907-6581.s 73 - 93.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde. Ufrivillig utenforskap og teatrale muligheter for inkludering : om nyskapende forebyggende tiltak for dropout-ungdom. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012; Volum 56. ISSN 0907-6581.s 17 - 32.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Saus, Merete; Strandbu, Astrid. Kreativitet og medbestemmelse: samhandling mellom unge og barnevernet. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012; Volum 56. ISSN 0907-6581.s 7 - 16.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Outsiderart : perspektiv, hierarki og kategorisering. Spesialpedagogikk 2012; Volum 77 (8). ISSN 0332-8457.s 28 - 33.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Conroy, Colette. Research on and within disability theatre: a conversation about methodology and the disability discourse. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2865-6.s 143 - 162.
 • Rasmussen, Bjørn Konrad; Gjærum, Rikke Gürgens. Vitenskapsteori og kunnskapssyn i anvendt drama-/teaterforskning. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2865-6.s 7 - 20.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde. Kreative prosesser i "art-based-research". Peripeti 2011 (16). ISSN 1604-0325.s 21 - 30.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ineland, Jens; Sauer, Lennart. The Story about Theater Organizations, the Public's Approval, and the Actors' Identity Formation in Nordic Disability Theater. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation 2010; Volum 9 (4). ISSN 1536-710X.s 254 - 273.s doi: 10.1080/1536710X.2010.523648.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn Konrad. The Achievements of Disability Art: A Study of Inclusive Theatre, Inclusive Research and Extraordinary Actors. Youth Theatre Journal 2010; Volum 24 (2). ISSN 0892-9092.s 99 - 110.s doi: 10.1080/08929092.2010.518909.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Nyskapning av spelsjangeren? : fra historisme til postmoderne møter. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2010; Volum 47 (3). ISSN 0332-5296.s 30 - 34.
 • Meyer, Jan; Gjærum, Rikke Gürgens. Å intervjue kollektivt : fokusgruppeintervju og deltakere med en utviklingshemming. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01615-3.s 190 - 208.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Usedvanlige informanter gir særegne narrativer : metaforisk teksttolkning og beskrivelsen av opplevelse. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01615-3.s 138 - 161.
 • Ellingsen, Karl Elling; Gjærum, Rikke Gürgens. En ny verden for deg : fra historikk til fremtidsvisjoner. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01615-3.s 17 - 33.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Konkrete forskningsmetodiske innspill. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01615-3.s 241 - 252.
 • Ramsdal, Gro Hilde; Gjærum, Rikke Gürgens. Teatral relasjonsbygging skaper etisk problemløsning i virkelighetens verden - realistisk endring av kommunikative strategier på arbeidsplasser. UNIPED 2010; Volum 33 (1). ISSN 1500-4538.s 5 - 24.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. En usedvanlig Kardemommeby. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2008; Volum 45 (3/4). ISSN 0332-5296.s 6 - 7.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro H.. Forum Theatre's positive impact on self-esteem in conflict. (omtale) Applied Theatre Researcher 2008 (9). ISSN 1443-1726.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Inkludering og mangfold i det flerkulturelle Norge estetisk eller etnisk mangfold i kunsten. Spesialpedagogikk 2008; Volum 73 (8). ISSN 0332-8457.s 14 - 19.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Iscenesettelsen av "Den Andre" : om usedvanlighet og betydningen av estetiske erfaringer. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-150-1327-5.s 85 - 99.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Inkludering og mangfold i det flerkulturelle Norge : estetisk eller etnisk mangfold i kunsten. Spesialpedagogikk 2008; Volum 73 (8). ISSN 0332-8457.s 14 - 19.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Den norske skolen - hvilket innhold ønsker vi?. Spesialpedagogikk 2008; Volum 73 (5). ISSN 0332-8457.s 40 - 41.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Teatrale spill i næringslivet : om dramapedagogiske metoder. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2007 (4). ISSN 0332-5296.s 5 - 6.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro H.. Forumteatermetode for konflikthåndtering : ny forumteatermetode bidrar til å beskytte selvfølelse i konfliktfylt kommunikasjon : om innovativt FoU-samarbeid med næringslivet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2007 (4). ISSN 0332-5296.s 9 - 11.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Teatral og kontekstuell usedvanlighet : en innføring i språklige, sosiale og kunstneriske utfordringer i Usedvanlig Teater. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-21961.s 53 - 63.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Et nytt dukkehjem : om ungdommens syn på Ibsens Nora og Helmer gjennom identitetsskapende og spesialpedagogisk teater. Specialpædagogik 2007; Volum 27 (1). ISSN 0107-0649.s 36 - 46.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Hovik, Lise. Vår drama- / tverrfaglige identitet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2007; Volum 44 (2). ISSN 0332-5296.s 33 - 42.
 • Gürgens, Rikke. Interaksjonsteater som narrative øyeblikk. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2006; Volum 43 (3). ISSN 0332-5296.s 17 - 20.
 • Gürgens, Rikke; Rasmussen, Bjørn. Art as part of everyday life : understanding applied theatre practices through the aesthetics of John Dewey and Hans Georg Gadamer. Theatre research international 2006; Volum 31 (3). ISSN 0307-8833.s 235 - 244.
 • Gürgens, Rikke; Ramsdal, Gro H.. Fra mottager til deltager : å skape felles kommunikasjonsopplevelser hos fremtidige helse- og sosialarbeidere. UNIPED 2006; Volum 29 (3). ISSN 1500-4538.s 13 - 22.
 • Gürgens, Rikke. Å forstå hverandre : om scenisk og språklig kommunikasjon gjennom eksistensielle erfaringer med usedvanlig teater. Specialpædagogik 2005 (5/6). ISSN 0107-0649.s 48 - 62.
 • Gürgens, Rikke. Drama/teaterfaget som kommunikasjonsmiddel i trosopplæringen overfor barn og unge med spesielle behov. Prismet 2005 (Årg. 56, nr 4). ISSN 0032-8847.s 256 - 267.
 • Gürgens, Rikke; Ramsdal, Gro H.. Forumteater : metode til kommunikativt selvforsvar. Specialpædagogik 2005; Volum 25 (2). ISSN 0107-0649.s 2 - 14.
 • Gürgens, Rikke. Modige teatermøter. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2005; Volum 42 (3). ISSN 0332-5296.s 40 - 42.
 • Gran, Anne-Britt; Gjærum, Rikke Gürgens. Teaterbransjen: delbransjer, organisering og finansiering. (omtale) Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030180.
 • Heggstad, Kari Mjaaland; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens. Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2144-8.s 83 - 95.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn Konrad. Forestilling, framføring, forskning: metodologi i anvendt teaterforskning. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2865-6.s 187 - 121.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Usedvanlig kvalitativ forskning. (omtale) Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01615-3.s 34 - 54.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Se de frivillige. (fulltekst) Harstad Tidende 2022.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Vi trenger ny innsatsvilje. (fulltekst) Nordnorsk debatt - Nordlys 2022.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Gro, Ramsdal; Johnsen, Bjørn-Eirik. Samskapende vitenskapssyn. (fulltekst) Khrono.no 2022. ISSN 1894-8995.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. UiT har et klart samfunnsoppdrag. (fulltekst) Khrono.no 2022. ISSN 1894-8995.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Bekymret for studentenes psykiske helse: – Ta vare på hverandre. (fulltekst) 2022.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Har doktorgrad i drama og teater - Rikke fikk den viktige stillingen. (fulltekst) 2022.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Vi bygger landet i fellesskap I. Fremover 2022.s doi: https://www.fremover.no/vi-bygger-landet-i-fellesskap/o/5-17-935004.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Pandemien må ikke gjøre oss blind for klimakrisen. Nordnorsk debatt - Nordlys 2022.s doi: https://www.nordnorskdebatt.no/pandemien-ma-ikke-gjore-oss-blinde-for-klimakrisen/o/5-124-158707?fbclid=IwAR2L6fd5vsZH3eCZsyTBMwife9wcdIq-kgGNrrlQqNXDWV80yQk8TWVxAHE.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Vi bygger landet i fellesskap. Harstad Tidende 2022.s 14 - 14.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rolland, Tomas. Barn lager kunst sammen med eldre i Harstad. 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Om livsgledehjem under corona. (data) (fulltekst) 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Tegneglede - generasjonsmøter. (data) (fulltekst) 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Dokumenterer kreativt samarbeid i nord. (fulltekst) 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Fortellingene som ikke ble fortalt. (data) 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Slikkepinner og underliv i bevegelse. IHarstad 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. 10 tips mot tics. IHarstad 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Forestillingen er verdt hver krone. IHarstad 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Forestillingen bør gis på blåresept for sinnemestring!. IHarstad 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Ungt scenemot. IHarstad 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Sterkt om Utvik Senior-traumet. IHarstad 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Fra hverdagen og inn i magiens verden. IHarstad 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Å sette elevene i bevegelse: hvorfor utvikle og anvende en forskningsbasert dramapedagogisk demokratisk praksis?. Nasjonalt kompetansesenter for kunst og kultur i opplæringen 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Miljøterapi og dans. (fulltekst) 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Dans på sykehjem for personer med demens. (data) (fulltekst) 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. ADLab Webinar: Challenging Perceptions of Old Age and Art. (data) (sammendrag) 2020.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Utan dei andre hadde ikkje karantenen vore til å halde ut. Kortprosatekst trykket i Vårt Land (data) 2020-04-17 - 2020-04-17 2020.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde. Livet som phd kandidat. Podcast (fulltekst) 2020-05-12 - 2025-05-12 2020.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Unik prosjekt om demens gir nye måter for kreativt samvær: – Vi ler, synger og danser. (fulltekst) 2020.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Demens stenger ikke for skaperkraft. (fulltekst) 2020.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. 8 steg mot det kulturelle demokrati. (fulltekst) 2020.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. hvordan kan kunst skape et mer inkluderende og mangfoldig samfunn?. International day of disability in 2020 (data) (fulltekst) (prosjekt) 2020-12-03 - 2020-12-03 2020.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rolland, Tomas. Vil endre synet på demens gjennom kunst og kultur. 2020.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. INDIKATORANALYTISKE GREP PÅ BÆREKRAFTIG UTDANNING. Dialogseminar om inkluderende og bærekraftig utdanning 2019-11-26 - 2019-11-27 2019.
 • Kittelsaa, Anna; Lysvik, Leif; Jakobsen, joakim; Skjalmar, Linda; Pettersen, Ida Martine; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens. Et hjem er en hule - et festepunkt i tilværelsen på et gitt sted. 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Utviklingsplan for Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforksning. 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Nyheter om kulturmeldingen på Stortinget. (data) 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Edvardsen, Nanna Kathrine; utsi, maria; Eckhoff, Mathias. Kulturmeldingen er ikke relevant og representativ - for alle. (data) (omtale) Dagsavisen - Nye Meninger 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Underland, Niels Peter; Ramnefjell, Kari; Strøm, Håkon. Anvendt teater i interkulturelt arbeid. Estetisk Forum 2019; Volum 8. ISSN 1504-5544.s 32 - 35.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Intet paradigmeskifte. (fulltekst) DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2019; Volum 1. ISSN 0332-5296.s 4 - 6.
 • Korsnes, Lena; Gjærum, Rikke Gürgens. Unge formidlingsspirer. 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Svært aktuelt teatereksperiment. Harstad Tidende 2019.s 15 - 15.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Spot on! Teaterrebellene fra Andøya slår til igjen. Harstad Tidende 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. 8 trinn på vei mot et reelt kulturelt demokrati. Er kunsten for alle? 2019-06-28 - 2019-06-28 2019.
 • Gran, Anne-Britt; Gjærum, Rikke Gürgens. Boklansering "Teaterbransjen: delbransjer, organisering og finansering". Premiere 2019-09-10 - 2019-09-10 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. #FORO: Forskning i Offentlige Rom. Forskningsdagene 2019-09-18 - 2019-09-19 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Spire: om studentaktiv og kreativ formidlingstrening. (data) 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Hva er god formidling: gode eksempler erfaringsassosiasjon og studentaktive øvelser. UIT SPIRE 2019-03-25 - 2019-03-26 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Å lære å presentere og dramaturgisk planlegge an pecha kucha. UIT SPIRE 2019-04-23 - 2019-04-24 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Hermeneutikk - foltolkning som livspremiss. Podcast på Soundcloud 2019-09-08 - 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Å skrive det er å tenke. 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Bålsamtale om inkluderende friluftsliv - politiske innspill fra alle partier for personer med utviklingshemming og andre interesserte (https://harstad.dnt.no/artikler/nyheter/17866-balsamtale-om-inkluderende-friluftsliv/). 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Klassemiljø - dramaforløp for 6.trinn. Forskningsdagene for barn 2019-09-19 - 2019-09-19 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Ramsdal, Gro Hilde; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif. Medforksningskurs for personer med nedsatt funksjonsevne. Forskningsdagene - almennrettet tiltak 2019-09-27 - 2019-09-27 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Verksted fore bærekraftig innovasjon på FN-dagen - åpent for alle. FN dagen 2019-10-24 - 2019-10-24 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Ideutvikling for barne-forskere - workshop. besøk på barnaskole - nysgjerrigperelever 2019-10-30 - 2019-10-30 2019.
 • Berg, Ine Therese; Gjærum, Rikke Gürgens; Leirvåg, Siren; Tronstad, Ragnhild. En fremtid for teatervitenskapen. (fulltekst) Peripeti 2019; Volum 2. ISSN 1604-0325.s 5 - 11.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Edvardsen, Nanna Kathrine; Fedreheim, Gunn Elin. International day of disability - film. markering på sosiale medier (fulltekst) 2019-12-03 - 2020-12-03 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Reppen, Gro. Oppdage forskerspirer i videregående skole. Utdanningsnytt.no 2018; Volum 14.s 45 - 45.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Forståelse & samarbeid. (fulltekst) DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2018; Volum 1 (1). ISSN 0332-5296.s 4 - 5.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Teatervitenskapen: et bredt anlagt fag. Teatervitenskaps konferanse 2018-05-24 - 2018-05-27 2018.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Holberg i skolen: Holder Norsk basically på å dø? Om samarbeid mellom unge forskertalenter og universitetene. Suppe & Snakk 2018-05-24 - 2018-05-24 2018.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Reppen, Gro. Å oppdage forskerspirer i videregående skole. (data) Harstad Tidende 2018.s doi: https://holberg.uib.no/nyheter/nils-klim-prisen/oppdage-forskerspirer-i-videreg-ende-skole.
 • Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde. Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)Quality?. Music and Gender in Balance Conference 2018-04-05 - 2018-04-06 2018.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde; Mittner, Lilli. Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)quality?. Forskningsdagene 2018-09-20 - 2018-09-29 2018.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Å forske med barn - nysgjerrigPER!. Forskningsdagene 2018-09-20 - 2018-09-20 2018.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K.. Skolen-samfunnets viktigste helsefremmende arena. Harstad Tidende 2018.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Johnsen, Bjørn-Eirik; Rustad, Marit. Vi er alle uLke. Skoledebatt.. Harstad Tidende 2018.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Betydningen av estetiske erfaringer for mennesker med funksjonsnedsettelser. Viktig for noen - bra for alle 2018-10-24 - 2018-10-24 2018.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Drama, anvendt teater og scenekunst - dagens landskap. Nasjonal konferanse for drama og teaterfag 2018-11-08 - 2018-11-09 2018.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Leken inn i læringen og kreativiteten inn i kampen om kunnskapen.. (fulltekst) DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2018. ISSN 0332-5296.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Drama som inkludering. Harstad Tidende 2018.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Eriksen, Anne. FAGOMRÅDET DRAMA/TEATER. 2017.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Vi skaper våre nett-troll hjemme på jente og gutterommet. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Iscenesatt ramme, estetiske innblikk: fortellingen, rollene og kulturen. Samfolkets dag på universitetet 2017-02-06 - 2017-02-06 2017.
 • Heggstad, Kari Mjaaland; Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens. Drama, teater og demokrati: Om marginalitet, etnisitet og helse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2144-8.s 13 - 27.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Utfordringer i det kulturelle demokrati. Forksningskonferanse i Drama & Demokrati 2017-06-12 - 2017-06-13 2017.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Nettvett: om digtaliseringsoptimisme. Faglig seminar på HIOA og for utdanningssektoren 2017-06-14 - 2017-06-14 2017.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Performance lecture: Digitaliseringsoptimisme og effektiviseringsjag. Konferanserekke om "Omstilling" (data) 2017-03-16 - 2017-03-16 2017.
 • Eriksen, Anne; Gjærum, Rikke Gürgens; Nilsen, Trude. Mye på spill: drama som læringsform får det til.. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Drama som skolefag. Arrangement ved Stortinget 2017-09-05 - 2017-09-05 2017.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Grunnlaget for å utvikle kreativ næring i Norge i fremtiden. Estetiske fag - den viktigste veien til helhetlig opplæring, kreativ tenkning og innovasjon? 2017-09-08 - 2017-09-08 2017.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Om drama i skolen på Kulturnytt. 2017.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Trømborg, Egil. Den kreative læringen må forsterkes i akademia. (fulltekst) Khrono.no 2017. ISSN 1894-8995.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K.. Kultur og utdanning. (fulltekst) Harstad Tidende 2017.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Skolen er fratatt sine sanseorganer. (fulltekst) Bergens Tidende 2017. ISSN 0804-8983.
 • Krosshus, Tone Cronblad; Gjærum, Rikke Gürgens; Strand, Kari. Ingen nye fag i fremtidens skole?. Klassekampen 2016. ISSN 0805-3839.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K.. Kampen mellom kunst og pedagogikk ødelegger. (fulltekst) Periskop 2016. ISSN 0908-6919.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Should I stay or should I go: Om kjønnsstereotyper i hverdagen, i akademia og i dramafeltet.. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2016; Volum 3. ISSN 0332-5296.s 6 - 8.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Nytt fra drama-teater-demokrati. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2016; Volum 2. ISSN 0332-5296.s 30 - 33.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Innspill til St.meld 28 (2015-16) Fag-fordypning-forståelse. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2016; Volum 2. ISSN 0332-5296.s 46 - 47.
 • Blix, Hilde; Gjærum, Rikke Gürgens. Små grep kan gi bedre kjønnsbalanse i musikklivet. (fulltekst) Musikkultur 2016; Volum 6.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Fagpolitisk arbeid i drama/teater. Nasjonalt nettverk for drama og teaterfag 2016-11-16 - 2016-11-18 2016.
 • Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens. Likeverd: same og funksjonshemmet. Utvikling : kompetanse i utvikling 2016; Volum 3. ISSN 1504-7016.s 12 - 13.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde. Research-based checkliste for promotion assesement in arts education. 9th european conferance on gender, equality in higher education 2016-09-11 - 2016-09-15 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Drama og teater inn i norsk skole: muligheter og spillerom. 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Drama inn i skolen - kulturbyen i nord pilotkommune. 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; kari, strand; tone, krosshus. Ingen ny fag i fremtidens skole?. Klassekampen 2016. ISSN 0805-3839.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Gran, Anne-Britt. Norsk skole dreper kreativiteten http://nordnorskdebatt.no/article/norsk-grunnskole-dreper. Harstad Tidende 2016.s doi: http://www.ht.no/meninger/2016/09/27/Norsk-grunnskole-dreper-kreativiteten-13542135.ece.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K.. Derfor skal drama inn i norsk skole som del av skolefornyingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.
 • Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens; Hansen, Ketil Lenert. Når diagnoseperspektivet overstyrer din samiske bakgrunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Ketil Lenert. Når diagnoseperspektivet overstyrer din samiske bakgrunn. Harstad Tidende 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Skolefornying: nytt nasjonalt løft. Harstad Tidende 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Klikkerne. Harstad Tidende 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Å legge lista høyt. Harstad Tidende 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. #SNAKKFORDEGSJØL. Harstad Tidende 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Magisk teater om mørke. 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Jeg har aldri bedt om en rolle!. (data) 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde; Hammervoll, Trond. #kvinnedagforgamliser. Harstad Tidende 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde; Hammervoll, Trond. Kvinnesynet vårt utfordres. avis 2016-03-08 - 2016-03-08 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Suffragette bevegelsen og likestilling i dag. Kvinnedagmarkering 2016-03-08 - 2016-03-08 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde. I kjønneste orden. Harstad Tidende 2016; Volum 1 (1).s 17 - 17.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Begrepet jentete. 2015.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; brenne bjærnstad, gunnhild. Det mest grunnleggende faget – for å forstå det å være menneske. (fulltekst) http://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/2015/01/07/det-mest-grunnleggende-faget-for-a-forsta-det-a-vaere-menneske/ 2015.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne. Det mest grunnleggende faget: for å forstå det å være menneske. (data) Spesialpedagogikk 2015 (2). ISSN 0332-8457.s 36 - 37.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Solbjørg, Henny Kinn. Hvis demenslandsbyer er svaret – hva er spørsmålet?. Dagsavisen 2015-09-22 - 2015-09-22 2015.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Solbjørg, Henny Kinn. Er demensbølgen en ødeleggende tsunami?. Harstad Tidende 2015.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Solbjørg, Henny Kinn. Landsby­utvikling til bekymring. Tidsskriftet sykepleien 2015. ISSN 0806-7511.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Dahlsveen, Heidi. RomFolk- et folk i veien?. 2015.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Forhåndsomtale av teater: Romfolk- et folk i veien. Harstad Tidende 2015.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Sagen, Line Melbøe; Johnsen, Bjørn-Eirik. Samtidskunst for masterstudenter. Harstad Tidende 2014.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Forskningsbidrag , intro og sammenheng. Nettverkskonferanse i Drama og Teaterfag 2014-11-26 - 2014-11-27 2014.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Nasjonal satsning - veien videre. Forskerkonferanse Drama, Teater og Demokrati 2014-11-28 - 2014-11-28 2014.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Debatt om kunstfagenes rolle i skolen. 2014.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne. Dramafaget (med-)skaper humanioras fremtid. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2014 (2). ISSN 0332-5296.s 46 - 47.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Gjærum, Rikke Gürgens. Teater basert på levd liv. Estetisk Forum 2014; Volum 1. ISSN 1504-5544.s 86 - 89.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Johnsen, Bjørn Eirik; Sagen, Line Melbøe. Ethics and formation in an inclusive everyday life. rd ENSACT Joint European Conference: Social Action in Europe, Towards Inclusive Policies and Practice 2013-04-16 - 2013-04-19 2013.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Drama/teater & demokrati. Nasjonalt nettverk i drama/teater 2013-11-06 - 2013-11-07 2013.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Å telle våre dager. 2013.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rasmussen, Bjørn K.. PISA kan ikke brukes alene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.s 6 - .
 • Gjærum, Rikke Gürgens. Discourses and epistemology in applied theatre research. Drama Boreala 2012-08-06 - 2012-08-10 2012.
 • Rasmussen, Bjørn Konrad; Gjærum, Rikke Gürgens. PISA gir oss ikke svarene på alt- fremtiden krever en helhetlig kompetanse. Spesialpedagogikk 2011; Volum 76 (2). ISSN 0332-8457.s 35 - 37.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde; Solbjørg, Henny K.; Koppen, Kirsti; Rustad, Marit; Lysvik, Leif S.. Livskvalitet: å åpne opp for inntrykk for å muliggjøre uttrykk. Spesialpedagogikk 2011; Volum 76 (8). ISSN 0332-8457.s 34 - 36.
 • Böhnisch, Siemke; Gjærum, Rikke Gürgens; Christoffersen, Erik Exe; Nielsen, Thomas Rosendal. Redaktionelt forord. Peripeti 2011 (16). ISSN 1604-0325.s 5 - 7.
 • Gjærum, Rikke Gürgens. An extraordinary aesthetics : the fascination of being equal, but still different - in everyday life and in the theatre. 2007.s 138 - .
 • Gürgens, Rikke. Å utvikle teatermiljøet i Harstad : om møtet mellom kulturelle krefter i en liten by i nord. (omtale) Sceneliv 2005 (5-6). ISSN 1504-1387.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Campus Harstad