Bjørn-Eirik Johnsen • Kwesi Alexander Kassah, Frøydis Andersen, Bjørn-Eirik Johnsen :
  Samarbeid mellom pårørende og tjenesteytere til unge voksne med utviklingshemning
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Line Melbøe, Ketil Lenert Hansen, Bjørn-Eirik Johnsen, Gunn Elin Fedreheim, Tone Åshild Dinesen, Gunn-Tove Minde et al.:
  Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability
  International Journal of Circumpolar Health 2016 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Bjørn Eirik Johnsen :
  Vernepleierfaglig skjønn og praksis i et historisk perspektiv
  Universitetsforlaget 2014
 • Kwesi Alexander Kassah, Bjørn-Eirik Johnsen, Bente Lilljan Lind Kassah :
  Funksjonsnedsettelse, arbeidsdeltagelse og samhandlingsreformen
  Fagbokforlaget 2014
 • Bjørn Eirik Johnsen, Anna M. Kittelsaa :
  Segregeringstid og integreringstid: om selvforvaltningens kår innenefor HVPU og dagens åpne omsorg
  Fontene forskning 2014
 • Bjørn Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik, Terje Thomsen :
  Struggle for self-determination among service users in Norway
  Learning Disability Practice journal 2014 DOI
 • Bjørn Eirik Johnsen, Kwesi Alexander Kassah, Leif S. Lysvik :
  Life at Trastad Gård: on the experiences of the former inmates of a large institution for people with learning difficulties in northern Norway
  Disability & Society 2013 DOI
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Avvikerens stemme og personalets blikk: tilfellet Klara
  Universitetsforlaget 2013
 • Bjørn Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Elämää Trastad Gårdissa : entisten kehitysvammaisten potilaiden kokemuksia Pohjois-Norjassa
  Gaudeamus 2010
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Utviklingshemning som sosial konstruksjon, Katrines tilfelle
  Universitetsforlaget 2008
 • Rikke Gürgens Gjærum, Ramsdal Gro, Bjørn-Eirik Johnsen :
  Samskapende vitenskapssyn
  Khrono.no 2022 FULLTEKST
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Slipp vernepleiere til på sykehjemmene
  25. Mar 2019
 • Rikke Gürgens Gjærum, Bjørn-Eirik Johnsen, Marit Rustad :
  Vi er alle uLke. Skoledebatt.
  Harstad Tidende 03. Dec 2018
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Ber Erna om å slutte med begrepet «downsparagrafen»
  12. Nov 2018
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif Lysvik :
  Current politics and challenges in the field of working with people with learning disability in Norway.
  2018
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Vil ha bort downsparagrafbegrepet
  12. Nov 2018
 • Hege Gjertsen, Bjørn-Eirik Johnsen :
  "Jeg tror aldri vi har hatt et så stort prosjekt her før" Presentasjon av forskningsprosjekt
  29. Nov 2017 DATA
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Arbeidskraft på vent
  25. Jan 2017
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Poltical ideals on social work in Norway, research, education, modern practice…??
  2017
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Trives med å bestemme selv
  08. Sep 2016
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Trives med å bestemme selv
  08. Sep 2016
 • Line Melbøe, Bjørn-Eirik Johnsen, Gunn Elin Fedreheim, Ketil Lenert Hansen :
  Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse(r)
  2016
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  En nybakt professor: Bjørn-Eirik Johnsen
  22. Sep 2015
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Han er ny professor på høgskolen
  16. Sep 2015
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Utvikling - levekår for mennesker med utviklingshemminger i dag - og hvordan ser fremtiden ut?
  2015
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Line Melbøe :
  Sami Diversity The situation of disabled People With Sami background Space Place and Disability
  2015
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Inquiring the situation of disabled people with Sámi background –politics and ethics
  2014
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Hvordan har det gått med de psykisk utviklingshemmede, har kommunenen klart å følge opp intensjonene- og hvilke utfordringer ser vi i dag?
  2014
 • Rikke Gürgens Gjærum, Line Melbøe Sagen, Bjørn-Eirik Johnsen :
  Samtidskunst for masterstudenter
  Harstad Tidende 13. Sep 2014
 • Terje Øien Thomsen, Leif S. Lysvik, Bjørn Eirik Johnsen :
  I don't need to be angry any more
  2013
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Nils Mehren :
  Konferanserapport om sosialt arbeid, fra Istanbul
  19. Apr 2013
 • Rikke Gürgens Gjærum, Bjørn Eirik Johnsen, Line Melbøe Sagen :
  Ethics and formation in an inclusive everyday life
  2013
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Inmate Experiences from a Closed Down Institution Meant for People with Intellectual Disabilities
  2012
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  En oversikt og vurdering av utviklingshemmedes livssituasjon før og etter 1990- tallets HVPU- reform
  2012
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Om situasjonen etter HVPU- reformen
  Harstad Tidende 30. Mar 2012
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Nils Mehren :
  Om situasjonen etter HVPU- reformen
  13. Mar 2012
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Situasjonen før og etter 1990- tallets HVPU- reform
  2012
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  En utvikling fra galt til verre eller fra verre til galt? En oversikt og vurdering av utviklingshemmedes situasjon før og etter 1990- tallets HVPU- reform
  2012
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  "{...] men ellers var det jo god mat, men det var jævlig strengt!"
  UiT Norges arktiske universitet 2011
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Presentasjon om implementering av ICF i utdanningene
  2009
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Kjell- litt om livet som pasient på Trastad Gård
  Universitetsforlaget 2007
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Life at Trastad Gård
  2007
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Strategies for de- institutionalization
  2006
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  The personal stories, from living inside a large institution for People With Learning disabilities
  2006
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Vernepleierutdanningen og sosialt arbeid
  2006
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  Intervju med utviklingshemmede
  2006
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Fortellinger fra livet på Trastad Gård
  2006
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  Omtale av fagboken "Boligsosialt arbeid", Fagbokforlaget
  Embla 2005
 • Bjørn-Eirik Johnsen, Leif S. Lysvik :
  The personal stories of some of those who lived in a large North Norwegian institution for People With Learning disabilities
  2005
 • Bjørn-Eirik Johnsen :
  "Katti e du fødd?" Om metodiske utfordringer ved intervju av utviklingshemmde
  2005

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →