Grethe-Karlsen
Photo: Torbein Kvil Gamst
Grethe-Karlsen
Oahppohálddahusjuogus grethe.karlsen@uit.no 77649179 TROM ADM B 214

Grethe Karlsen