Turid Jakutsk.JPG
Turid Jakutsk.JPG
Giela ja kultuvrra instituhtta turid.a.wahler@uit.no +4777644286 995 95 068 Tromsø

Turid Austin Wæhler • Wæhler, Turid Austin. Health Through the Space Lens. Fictional Representations of Health and Illness in Svalbard's Mining Towns in the 1950s.. Poljarnyj Vestnik 2022. ISSN 1500-7502.s doi: https://doi.org/10.7557/6.6572.
 • Wæhler, Turid Austin; Ingebrigtsen, Tor. Health risks, emergency preparedness and Norwegian-Russian cooperation on Svalbard. A systematic review. International Journal of Circumpolar Health 2022; Volum 81 (1). ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2022.2049055.
 • Wæhler, Turid Austin. ‘Et trøblete naboskap: konflikten rundt Rogun-demningen i Tadsjikistan.’. Nordisk Østforum 2012; Volum 26 (3). ISSN 0801-7220.
 • Wæhler, Turid Austin. Can Norway and Russia coordinate efforts in healthcare and emergency preparedness on Svalbard? Health risks, emergency preparedness and Norwegian- Russian cooperation on Svalbard. Svalbard Science Forum 2021 2021-11-02 - 2021-11-03 2021.
 • Wæhler, Turid Austin. Covid-19 har kommet til Svalbard: Sykehuset har seks sengeplasser. Tåler Svalbard et stort koronautbrudd?. Forskning.no 2021. ISSN 1891-635X.
 • Wæhler, Turid Austin. Norwegian-Russian Collaboration on Svalbard: How Coexistence in a Small Mining Community Can Shed Light on Bilateral Cooperation in the Arctic. The International Council for Central and East European Studies (ICCEES) World Congress 2021-08-02 - 2021-08-08 2021.
 • Wæhler, Turid Austin. Staying healthy at 78 degrees north? Health challenges on Svalbard. Arctic Frontiers 2021-02-01 - 2021-02-04 2021.
 • Wæhler, Turid Austin. Symmetrisk naboskap? Norge og Russland på Svalbard. Novemberseminaret 2020-11-19 - 2020-11-19 2020.
 • Wæhler, Turid Austin. Økt turisme legger press på helsetjenester i Arktis. Forskning.no 2020. ISSN 1891-635X.
 • Wæhler, Turid Austin. Coal Mining and Health on Svalbard. MINING IN CONTEXT: SVALBARD AND ELSEWHERE 2020-02-07 - 2020-02-09 2020.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Richard Horton. En æresdoktor for fremtiden. 2019.
 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona; Odland, Jon Øyvind. Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang. Bladet Vesterålen 2018. ISSN 1891-6147.
 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona; Odland, Jon Øyvind. Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang. (data) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Wæhler, Turid Austin; Brenn, Tormod. Hjertelig utdanningssamarbeid over landegrensene. UiT Helseblogg 2018.
 • Wæhler, Turid Austin; Grandin, Jakob. Sustainable universities?. Norwegian Research School of Global Health blog 2018.
 • Wæhler, Turid Austin. Til tjeneste for gravide i utlandet. Pingvinavisa 2018.
 • Wæhler, Turid Austin. Fra Obamas kontor til UiT – med blikk for verdens helseutfordringer. (data) uit.no 2018.
 • Anda, Erik Eik; Borch, Kristin Benjaminsen; Nedberg, Ingvild Hersoug; Hasvold, Toralf; Lorentzen, Tor Gisle; Wæhler, Turid Austin. Globalt samarbeid gir lokale gevinster. (data) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Hva skjer med solidaritetsuniversitetet i nord?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s doi: http://nordnorskdebatt.no/article/hva-skjer.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Senter for arktisk og global helse(SAG). Likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter 2018-03-16 - 2018-03-16 2018.
 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona. Arctic Collaboration between East and West:Cooperation between UiT/UNN and Russia. Samarbeid om arbeidshelse i nord 2018-03-22 - 2018-03-22 2018.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Helsefak styrker utdanningssamarbeid med Russland: Politiske utfordringer til tross-UiT satser på økt samarbeid med Russland.. 2018.
 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona. Global helse kjenner ikke landegrenser. uit.no 2018.s doi: http://blogg.uit.no/helsefak/global-helse-kjenner-ikke-landegrenser/.
 • Wæhler, Turid Austin; Dietrichs, Erik Sveberg. The vanishing Aral Sea: health consequences of an environmental disaster. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137 (18). ISSN 0029-2001.s 1 - 5.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0597.
 • Wæhler, Turid Austin. Skal hjelpe russere til bedre helse. High North News 2017.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin; Øvreberg, Elisabeth. Tlrettelegging for fysisk aktivitet tjenes raskt inn i helsekroner. 2017.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Norsk-russisk samarbeid om folkehelse. 2017.
 • Höper, Anje Christina; Wæhler, Turid Austin. Grenseoverskridende samarbeid i arbeidshelse; Helseblogg UiT Norges arktiske universitet. 2016.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Go Global! Kommunikasjon, kultur og nettverksbygging. Forum for Formidling 2016-05-13 - 2016-05-13 2016.
 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin; Mathisen, Johanne Røe. Suksessfullt seminar om global helse.. 2016.
 • Wæhler, Turid Austin. ‘Vanskelig vannfordeling.’. Aftenposten Innsikt 2012 (8). ISSN 1890-6931.
 • Wæhler, Turid Austin. Water Management in Central Asia: The Local Perspective. 2012.
 • Se alle arbeider i CRIStin →