Ragnhild Sandvoll • Iris Helene Borch, Ragnhild Sofie Sandvoll, Torgny Roxå :
  Academic developers’ roles and responsibilities in strengthening student evaluation of teaching for educational enhancement
  Higher Education Research and Development 2024 DOI
 • Monica Alterskjær Sundset, Ragnhild Sandvoll :
  Academic development through a collective approach – introducing peer observation of teaching in a multidisciplinary faculty
  Nordic Journal of STEM Education 09. Jun 2022 ARKIV / DOI
 • Bjørn-Petter Finstad, Ragnhild Sandvoll, Ingrid Hovda Lien :
  Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning - utfordringer og muligheter
  Nordic Journal of STEM Education 2021 ARKIV / DOI
 • Trine Fossland, Ragnhild Sandvoll :
  Drivers for educational change? Educational leaders’ perceptions of academic developers as change agents
  International Journal for Academic Development 2021 ARKIV / DOI
 • Iris Helene Borch, Ragnhild Sandvoll, Torsten Risør :
  Student course evaluation documents: Constituting evaluation practice
  Assessment & Evaluation in Higher Education 2021 ARKIV / DOI
 • Kristin Ewins, Ester Fremstad, Trine Fossland, Ragnhild Sandvoll :
  Deliberative leadership: Moving beyond dialogue
  Routledge 2020 DOI
 • Iris Helene Borch, Ragnhild Sandvoll, Torsten Risør :
  Discrepancies in purposes of student course evaluations: what does it mean to be “satisfied”?
  Educational Assessment, Evaluation and Accountability 2020 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sandvoll, Andreas Bergh, Tone Dyrdal Solbrekke :
  Nurturing pedagogical praxis through deliberative communication
  Routledge 2020 ARKIV
 • Ragnhild Sandvoll, Katarina Winka, Marit Allern :
  Merittering som vitenskapelig tilnærming til undervisning
  UNIPED 2018 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sandvoll, Kine Dørum, Mariann Solberg :
  Vitenskapelig ansattes refleksjoner om utvikling av egen undervisning
  UNIPED 2017 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sandvoll :
  A policy on the shelf or a map for future action? : perceptions of and reactions to a strategic plan for teaching and learning in higher education
  Nordic Studies in Education 2015 ARKIV
 • Ragnhild Sandvoll :
  When Intentions Meet Reality – Consonance and Dissonance in Teacher Approaches to Peer Assessment
  Canadian Journal of Higher Education 2014 ARKIV
 • Ragnhild Sandvoll :
  Feeling good, but missing the mark. What happened to the assessment in peer assessment?
  Journal of University Teaching and Learning Practice 2014 ARKIV
 • Trine Medby Fossland, Ragnhild Sofie Sandvoll :
  “Drivers for educational change? Educational leaders’ perceptions of academic developers as change agents?
  2024
 • Monica Alterskjær Sundset, Ragnhild Sofie Sandvoll, Bjørn-Petter Finstad, Ingrid Hovda Lien, Torstein Låg :
  Praksis i ikke-profesjonsrettede utdanninger - hva sier forskningen?
  2024
 • Ragnhild Sandvoll, Bjørn-Petter Finstad, Monica Alterskjær Sundset :
  Praksis som læringsform i ikke-profesjonsrettede utdanninger- hva vektlegger studentene som sentralt for egen læring?
 • Ragnhild Sofie Sandvoll, Bjørn-Petter Finstad, Monica Alterskjær Sundset :
  Students’ perspectives on learning when crossing contexts in a multi-disciplinary program with work-integrated learning
  2023
 • Ragnhild Sofie Sandvoll, Monica Alterskjær Sundset :
  Merittering av fremragende undervisere motiverer
  Khrono.no 2023 FULLTEKST
 • Ragnhild Sandvoll, Lars Åge Rotvold :
  Studieprogramleders rolle og oppgaver – hvordan rigge gode støttestrukturer?
  2022
 • Ragnhild Sandvoll, Eirk Gjessing Lind :
  Hva skjer med meritteringsordningen ved UiT? Blogginnlegg
  2022
 • Ragnhild Sandvoll :
  Utdanningskvalitet i endring? Mellom realiteter og idealer
  2022
 • Ragnhild Sandvoll :
  Merittering av fremragende undervisere – bra for karrieren, mindre viktig for studiekvaliteten?
  2022
 • Ragnhild Sandvoll :
  Sandvoll, R. God oppslutning på Results konferanse «Utdanningskvalitet i endring? Mellom realiteter og idealer». Blogginnlegg.
  2022
 • Sidsel Winther, Ragnhild Sandvoll, Line Wittek, Dagmar Engfer :
  Collegial Supervision’ - a teaching development method at 3 universities
  2022
 • Dagmar Engfer, Ragnhild Sandvoll, Sidsel Winther, Line Wittek :
  Peer Coaching. Testing a selected procedure
  2022
 • Iris Borch, Ragnhild Sandvoll :
  Re-establishing a learning focused evaluation practice
  2022 DATA
 • Bjørn-Petter Finstad, Ragnhild Sandvoll, Ingrid Hovda Lien :
  Theory and Practice - Student's Experience with Internship in a Non-Professional Study Program
  2022
 • Ragnhild Sofie Sandvoll, Eirik Gjessing Lind :
  Hva skjer med meritteringsordningen ved UiT?
  2021
 • Ragnhild Sandvoll, Lena Korsnes :
  Samarbeid om praksis i nord, intervju med studenter i praksis, presentert på nettsiden til HKdir prosjektet Samarbeid om praksis i høyere utdanning
  2021
 • Ragnhild Sandvoll, Marit Allern :
  Undervisningsplanlegging
  Cappelen Damm Akademisk 2021 DOI
 • Ragnhild Sandvoll, Andreas Bergh, Tone Dyrdal Solbrekke :
  Supporting the development of professional responsibility in higher education - studying the interface between odontology and education
  2019
 • Ragnhild Sandvoll, Ivar Nordmo, Øystein Lund :
  The complexities between professional development of academic staff, local culture and educational leadership
  2019
 • Monica Alterskjær Sundset, Ragnhild Sandvoll, Marit Allern :
  Enhancing a collective approach to teaching in the spirit of SoTL
  2019 FULLTEKST
 • Monica Alterskjær Sundset, Marit Allern, Ragnhild Sandvoll :
  Utvikling av undervisningskvalitet gjennom styrket fagfellesskap
  2019 FULLTEKST
 • Ragnhild Sandvoll :
  Dokumentasjon av pedagogisk kompetanse
  2018
 • Iris Helene Borch, Ragnhild Sandvoll, Torsten Risør :
  Students want to co-create their education, but do we let them? Evaluation in health profession education
  2018
 • Monica Alterskjær Sundset, Marit Allern, Ragnhild Sandvoll :
  Peer observation of Teaching as motivation for educational development. From teaching as private enterprise to a collective approach
  2017
 • Kine Dørum, Ragnhild Sandvoll, Mariann Solberg :
  Developing a Teaching Philosophy: An Exercise in Futility or a Means to Transforming Teaching Practice?
  2017
 • Ragnhild Sandvoll :
  Ledelse av studieprogram
  2017
 • Trine Fossland, Ragnhild Sandvoll :
  The different layers of academic development: approaching leaders perceptions of educational change
  2016
 • Ragnhild Sandvoll, Kine Dørum, Mariann Solberg :
  Min undervisningsfilosofi: i spennet mellom hvem man er og hvem man vil være som underviser
  2016
 • Marit Allern, Ragnhild Sandvoll :
  Educational development in the Scandinavian countries - informed and inspired by SoTL? A case study in three universities
  2015
 • Ragnhild Sandvoll, Marit Allern :
  How academic leaders understand, enact and endorse according to scholarship of teaching and learning?
  2015
 • Mariann Solberg, Ragnhild Sandvoll :
  Pedagogisk mappe på nett
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Marit Allern, Ragnhild Sandvoll :
  Undervisningsplanlegging
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Ragnhild Sandvoll :
  Fra strategisk plan til praksis. En studie for utvikling av undervisning i høyere utdanning
  UiT Norges arktiske universitet 2014
 • Ragnhild Sandvoll, Marit Allern :
  Strategisk plan for undevisning – sentrale aktørers engasjement og forståelse
  2013
 • Ragnhild Sandvoll, Marit Allern :
  Strategy Statement for Teaching and Learning. A paper exercise or a steering document initiating Scholarly Teaching and SoTL?
  2013
 • Marit Allern, Ragnhild Sandvoll, Tove Irene Dahl :
  Student-Centered Control in the Learning Process?Involving Students Through Peer Assessment and Peer Learning
  2008
 • Ragnhild Sandvoll :
  Bokomtaler: "Når læring er viktigst"
  UNIPED 2006

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →